Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2004, s. 45-47
Alicja Ostrowska, Anna Ziółkowska, Longina Kłosiewicz-Latoszek
Assessment of mineral elements in Warsaw Medical Students´ daily food rations
Department of Hygiene, Institute of Social Medicine Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Head of Department: Prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek MD, PhD
Summary
Aim. The aim of this study was to assess the intake of chosen minerals in medical students´ daily food rations.
Material and method. The study was performed among 233 medical faculty students (163 females and 70 males). Food intake data of each person based on three-day dietary recall. Mean daily intake was calculate using the computer program FOOD 3.0 and compared with Recommended Dietary Allowances (RDA) for 19-25 year old population. The daily intake of calcium, iron, phosphorus, magnesium, zinc, copper, manganum, kalium and natrium was assessed.
Results. The results showed the low intake of calcium in all students and iron and copper in females. The excessive intake of phosphorus in both groups of sex and natrium in males was observed.
Conclusion. The results evidence the need of improvement the medical students´ diets.
INTRODUCTION
An adequate intake of energy and nutrients, as well vitamins and mineral elements, is necessary for normal developement and function of the organism (1, 2). However, bad eating habits have been observed and reported in all age groups (3, 4, 5); the most common is an excess of energy and fat, particulary of saturated fatty acids and cholesterol. Vitamin intake may also differ from recommended dietary allowances (RDA), which is important in the prevention of cardiovascular disease and cancer (6, 7). Regarding the minerals, a low calcium and iron intake and a high natrium and phosphorus consumption have been frequently observed (3, 5).
The aim of this study was to assess the intake of selected minerals: calcium, phosphorus, iron, magnesium, zinc, copper, manganese, kalium, natrium, in daily food rations of medical students.
MATERIAL AND METHOD
The study was performed in 2001/2002; it included 223 fourth-year medical faculty students of Warsaw Medical University (163 females and 70 males), aged 22-24.
Food intake was assessed using three-day dietary recall. Photoalbums of food products and meals were used to estimate the size of portions (8). Mean daily intake was calculated using the FOOD 3.0 computer program and compared with the RDAs for a population aged 19-25 years (1).
Statistical analysis was performed using T-Student test. Significant difference levels were assigned at p<0,05.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ziemlański Ś.: Normy zywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001. 2.Diet, nutrition and prevention of chronic diseases. Report of Joint WHO/FAO Expert Consultation. WHO, Geneva 2003. 3.Waskiewicz A.: Jakość zdrowotna racji pokarmowych mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy w latach 1993-2001. Badanie POL-MONICA BIS. Roczniki PZH 2003; 2:197. 4.Szpak A., Pietrewicz M., Rybaczuk M. et al.: Sposób żywienia oraz inne czynniki chorób układu krążenia. Kardiol. Pol. 1998; 48:403. 5.Szponar L., Sekuła W., Rychlik E. et al.: Badania indywidualnego spożycia żywności i stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Prace IŻŻ nr 101, Warszawa 2003. 6.Flechter R.H., Fairfield K.M.: Vitamins for chronic disease prevention in adults. Clinical applications. JAMA 2002; 287:3127. 7.Routne vitamin supplementation to prevent cancer and cardiovascular disease: recommendations and rationale. Ann. Intern. Med. 2003; 139:51. 8.Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Album fotografii produktów i potraw. Wyd. IŻŻ; Warszawa 2000. 9.Szymelfejnik E.J., Wędołowska L., Cichon R. et al.: Wartość odżywcza tygodniowych racji pokarmowych młodzieży akademickiej. Żyw. Człow. Metab. 2003; 1/2:120. 10.Olędzka R., Kozłowka B., Wiśniewska J. et al.: Ocena poziomu spożycia wapnia, fosforu i magnezu w codziennych racjach pokarmowych studentów. Żyw. Człow. Metab. 2003; 1/2:40. 11.Olędzka R., Kozłowka B., Wiśniewska J. et al.: Ocena jakościowa i ilościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie w zależności od roku studiów i miejsca zamieszkania w latach 1997/98 i 1999/2000. Bromat. Chem. Toksykol. 2003; suppl: 237. 12.Stopnicka B., Szemrej J.K., Jurlank J.: Ocena indywidualnego sposobu żywienia młodzieży studiującej na wyższych uczelniach miasta Białegostoku. Żywność, Żywienia a Człowiek 1999; 4:387. 13.Czapska D., Ostrowska L., Karczewski J.: Zawartość wybranych biopierwiastków w całodziennych racjach pokarmowych studentów Akademii Medycznej w Białymstoku. Roczn. PZH 2000; 51:353. 14.Ilow R., Regulska-Ilow B.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1991-93. Cz. I. Kobiety. Brom. Chem. Toksykol. 1995; 28:223. 15.Olejnik D., Krejpcio Z., Śmigiel-Papińska W. et al.: Zawartość wybranych składników mineralnych (Ca, Mg, Zn, Cu, Fe) w całodziennych racjach pokarmowych mlodzieży starszej. Porównanie wyników analitycznych i obliczeniowych. Roczn. PZH 1999; 50:361. 16.Randerath O.: Znaczenie wapnia w patogenezie, profilaktyce i leczeniu osteoporozy. Med. Biol. 1999; 1:8. 17.Power M., Heaney R.R., Kalkwarth H.J. et al.: The role of calcium in health and disease. Am. J. Obst. Gynecol. 1999; 181:1560. 18.Marcinowska-Suchowierska E.: Osteoporoza. Wyd. PZWL Warszawa 1995; 19.Ołtarzewski M., Szponar L., Rychlik E.: Spożycie wapnia wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Żyw. Człow. Metab. 2003; 1/2:362. 20.Ostrowska A., Szewczyński J., Gajewska M.: Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego. Część II. Składniki mineralne i witaminy. Żyw. Człow. Metab. 2003; 1/2:367. 21.Zive M.M., Nicklas T.A., Bush E.C. et al.: Marginal vitamin and mineral intakes of young adults. The Bogalousa Heart Study. J Adolesc Health 1996; 19:39. 22.Bajorunas D.R.: Micronutrients in cardiovascular nutrition: ratinale and dosing considerations. Heart Failure 1999; 3/4:165. 23.Grzybek A., Kłosiewicz-Latoszek L., Targosz U.: Changes in consumption of vitamins and mineral components in women and men with hyperlipidemia and overweight during dietetic treatment. Eur. J. Clin. Nutr. 2002; 12:1162. 24.Brzozowska A.: Składniki mineralne w żywieniu człowieka. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu; Poznań 1999. 25.Wardener H.E., MacGregor G.A.: Sodium and blood pressure. Curr. Opin. Cardiol. 2002; 4:360.
Adres do korespondencji:
higiena@amwaw.edu.pl

New Medicine 2/2004
Strona internetowa czasopisma New Medicine