Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2008, s. 50-51
*Małgorzata Dębska, Monika Jabłońska-Jesionowska, Mieczysław Chmielik
PARAPHARYNGEAL ABSCESSES IN CHILDREN – SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT
Department of Paediatric Otorhinolaryngology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Introduction: Parapharyngeal abscesses are a rare complication of acute inflammation of the upper respiratory tract. Since the parapharyngeal space is surrounded by muscle and fasciae from all sides, the inflammatory processes are difficult to recognise and can therefore cause life-threatening complications. The treatment of choice is an incision of the parapharyngeal space and intravenous antibiotic therapy.
Aim: In the Clinic of Paediatric Otolaryngology in Warsaw between July 2007 and July 2008 we treated three boys for abscesses of the parapharyngeal space only with combined antibiotic therapy. The treatment process and the results are described.
Material and methods: Children were treated conservatively for abscesses of the parapharyngeal space.
To confirm the diagnosis a CT scan of the neck and repeated ultrasound images were made in order to monitor the treatment.
Results: All patients treated only with combined antibiotic therapy were completely cured.
Conclusions: When no life-threatening symptoms are present, a conservative therapy may be administered. If the general condition improves and the inflammatory parameters lower within 24-48 h only this treatment may be continued. All our patients presented with anaemia. We do not know whether it was primary anaemia that predisposed children to a serious complication or it was the abscess of the parapharyngeal space which led to them becoming anaemic.
INTRODUCTION
Parapharyngeal abscesses are a rare complication (2, 3, 5) of acute inflammation of the lymphoid tissue of the throat, the tonsils, the parotid gland, the paranasal sinuses and of the middle ear. The boundaries of the parapharyngeal space are the lateral pharyngeal wall medially and anteriorly, the medial pterygoid muscle and the parotid gland laterally, and the prevertebral fascia posteriorly. It extends from the base of the skull to the hyoid bone and encompasses the internal carotid, the internal jugular, nerves IX, X, XII, and the cervical sympathetic trunk. Since the area is surrounded by muscle and fasciae from all sides, the inflammatory processes do not usually manifest outside. They can therefore cause life-threatening complications: mediastinitis and meningitis. The treatment of choice is an incision and intraoral or extraoral drainage of the parapharyngeal space and intensive target intravenous antibiotic therapy.
AIM
Diagnostic considerations and an evaluation of the results of conservative treatment of parapharyngeal abscesses in infants.
MATERIAL AND METHODS
Three boys aged 7, 12 and 14 months were treated in the Clinic of Paediatric Otolaryngology in Warsaw between July 2007 and July 2008 for abscesses of the parapharyngeal space. Each child underwent an interview, a physical examination and additional tests, including mainly an ultrasound and a CT scan of the cervical area.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dobrzyński P.: Przestrzeń przygardłowa. Terapia, 6 z.1/2003. 2. Sichel JY, et al.: Nonsurgical management of parapharyngeal space infections: a prospective study. Laryngoscope, 2002; May; 112 (5): 906-10. 3. McClay, et al.: Intravenous antibiotic therapy for deep neck abscesses defined by computer tomography. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surgery, 2003; Nov. 129 (11): 1207-12. 4. Nagy M, et al.: Deep neck infections in children: a new approach to diagnosis and treatment. Laryngoscope, 1997; Dec.107 (12Pt1): 1627-34. 5. Sichel JY, et al.: Redefinding parapharyngeal space infections. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2006; Feb. (11592): 117-23. 6. Craig FW, Schunk JE.: Retropharyngeal abscess in children: clinical presentation, utility of imaging and current management. Pediatrics, 2003; Jun: 111 (6PT1): 1394-8. 7. Dufour X, et all.: Retropharyngeal and lateral pharyngeal abscesses in children. Ann Otol Chir. Cervic. 2004 Dec. 121(6) 327-33. 8. Al-Sabah B, et al.: Retropharyngeal abscess in children: 10-year study. J. Otolaryngol. 2004 Dec. 33 (6): 352-5. 9. Gaglani MJ, et al.: Clinical indicators of childhood retropharyngeal abscess. Am J Emerg. Med. 195 May. 13 (3): 333-6. 10. Daya H, et al.: Retropharyngeal and parapharyngeal infections in children: the Toronto experience. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol, 2005 Jan; 69 (1); 81-6.
Adres do korespondencji:
*Małgorzata Dębska
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24
tel/fax: + 48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2008
Strona internetowa czasopisma New Medicine