Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2008, s. 73-76
*Eliza Brożek-Mądry, Lechosław P. Chmielik, Mieczysław Chmielik
NASAL CYTOLOGY AND BACTERIOLOGY IN CHILDREN WITH CHRONIC SINUSITIS
Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw
Head of Department: Prof. Mieczysław Chmielik, MD, PhD
Summary
Introduction: Both nasal cytology and culture examination are quite simple procedures to perform in children due to their painless and non-invasive character. The results of these tests can help in evaluation of the mucous membrane and further in diagnostics and therapy.
Aim: The assessment of nasal cytology and bacteriology in children with chronic sinusitis. Introduction of preliminary results for further investigation.
Material and method: A group of thirty-five children with chronic rhinosinusitis underwent nasal cytology – the exfoliative method – both from the inferior nasal concha and from underneath the middle concha. They also had a culture taken from underneath the middle concha and from the maxillary sinus during the sinus surgery. Exfoliated material for nasal cytology was transferred onto microscope slides, fixed with 95% alcohol and dyed with haematoxylin-eosin. Such prepared cytology was next evaluated under a biological microscope, Motic model 2820. This evaluation included the presence and count of epithelial cells such as columnar, squamous, basal and goblet cells and also alluvial cells such as neutrophils, lymphocytes, eosinophils and monocytes.
Results: Nasal cytology was compared in the aspect of areas it was taken from. We also compared the results of bacteriological examination obtained from the maxillary sinus and from underneath the middle nasal concha.
Conclusions: Cytological examination in patients with chronic rhinosinusitis may reveal its inflammatory character. In children it seems more valuable to obtain a specimen for cytological examination from the area of the middle meatus and middle concha. The bacteriology results give some indications for further research.
INTRODUCTION
Diagnosing chronic rhinosinusitis in children is a serious and difficult task. These difficulties in the paediatric population are connected with the abilities of self-assessment by a child – the symptoms, their level of intensity, but also with frequent interference of uncomplicated viral infections of the upper respiratory tract, or additional symptoms of adenoid or tonsillar hypertrophy. Another problem may be connected with cooperation with the young patient. Thus for objective evaluation of the paediatric patient with chronic rhinosinusitis it is mandatory to search for methods facilitating the process of qualification of a young patient for adequate treatment and further monitoring. These methods should be easy to repeat and non-invasive.
AIM
The assessment of nasal cytology and bacteriology in children with chronic sinusitis. Introduction of preliminary results for further investigation.
MATERIAL
The examined group consisted of patients under 18 years with chronic rhinosinusitis (according to modified Melzer criteria) (1) who were qualified for surgical treatment in the Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw in 2005-2007. From this group we excluded patients with cystic fibrosis, ciliary dysfunction, neoplastic diseases, and children under immunosuppression. The examined group consisted of 35 patients, 18 girls, 17 boys aged 6 to 18 (mean age 11.3; med. 12). Nine patient had an allergic disease in anamnesis.
METHOD
Examinations performed in children:
– bacteriological examination from the mucosa under the middle concha and from the maxillary sinuses intraoperatively on both sides,
– exfoliative cytology taken from the inferior nasal concha taken 1 cm from the anterior pole of the concha and from the middle meatus in the area of the maxillary sinus, anterior ethmoidal cells and frontal sinus ostium – on both sides analogically.
Exfoliated material for nasal cytology was transferred onto microscope slides, fixed with 95% alcohol and dyed with haematoxylin-eosin. Such prepared cytology was next evaluated under a biological microscope, Motic model 2820. This evaluation included the presence and count of epithelial cells such as columnar, squamous, basal and goblet cells and also alluvial cells such as neutrophils, lymphocytes, eosinophils and monocytes (3, 4).
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Meltzer i wsp.: Rhinosinusitis: establishing definitions for clinical research and patient care Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2004 Dec. 114 (6). 2. Tarchalska-Kryńska B.: Diagnostyka cytologiczna błony śluzowej nosa. Kiedy i jak ją wykonać? Alergia 2003. 3. Tarchalska-Kryńska B.: Diagnostyka cytologiczna błony śluzowej nosa. Magazyn Otolaryngologiczny 2007; 6 (2): 51-54. 4. Brożek-Mądry E, Chmielik M.: Nasal cytology in children with chronic rhinosinusitis or nasal septum deviation. New Medicine 2007 Oct. -Dec. 11 (4). 5. Rombaux Ph, Gigi J, Hamoir M, et al.: Bacteriology of chronic sinusitis: the bulla ethmoidalis content. Rhinol 2002; 40: 18-23.
Adres do korespondencji:
*Eliza Brożek-Mądry
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax: + 48 22 628 05 84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 3/2008
Strona internetowa czasopisma New Medicine