Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/1999, s. 5-6
Edward Zawisza, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Urszula Samolińska-Zawisza
Clarinase w leczeniu powikłań zatokowych w przebiegu pyłkowic
Clarinase in treatment of sinus complications during pollinosis
z Poradni Alergologicznej CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Edward Zawisza
Alergicznemu zapaleniu śluzówki nosa często towarzyszy ostre lub przewlekłe zapalenie zatok. Manifestuje się ono bólami głowy, uczuciem blokady nosa. Czasami dochodzi do blokady trąbek słuchowych prowadzących do niedosłuchu przewodzeniowego.
Błona śluzowa nosa i zatok stanowi jedną całość. Praktycznie żaden proces zapalny błony śluzowej nosa nie odbywa się bez włączenia śluzówek zatok.
Szczegółowe badanie radiologiczne potwierdza zajęcie zatok (pogrubienie śluzówki, poziom płynu w zatokach szczękowych).
Lekarze alergolodzy, czy laryngolodzy leczą błonę śluzową nosa, zapominając o istnieniu zatok obocznych.
Tymczasem klasyczne leki przeciwhistaminowe i kromony nie mają wpływu na przebieg zapalenia zatok, tłumiąc jedynie objawy zapalenia alergicznego błony śluzowej nosa. Wiele prac potwierdziło pojawienie się w miejscu reakcji alergicznej części cytokin limfocytów Th2 takich jak IL-3, IL-4, IL5 oraz GM-CSF. Obecność tych cytokin koreluje z tkankową eozynofilią. Szczególną rolę odgrywają aktywowane eozynofile, które mają zdolność produkcji ww. cytokin. Stwierdzono także, że komórki nabłonkowe, fibroblasty oraz komórki tuczne produkują GM-CSF, który ma zdolność zachowania funkcji eozynofila oraz przedłuża jego żywotność.
IL-5 jest najbardziej swoistą skierowaną na wspomaganie wzrostu i funkcji eozynofila cytokiny. IL-4 ułatwia napływ eozynofilów do tkanek poprzez zwiększoną ekspresję VCAM-1. Dużą rolę w etiopatogenezie ostrych i przewlekłych alergicznych zapaleń zatok odgrywa układ naczyniowy oraz powstający w przebiegu nieprawidłowej funkcji obrzęk. Dlatego też korzystne jest stosowanie w tych przypadkach dodatkowo leków adrenergicznych, do których zaliczamy fenylefrynę i pseudoefedrynę. Wpływają one kurcząco na naczynia błony śluzowej nosa, prowadząc do wystąpienia obrzęku oraz wyraźnej poprawy drożności nosa.
Będzie to miało duże znaczenie w leczeniu powikłań zatokowych alergicznych nieżytów nosa. Szczególnie korzystnie będą działały Clarinase oraz Disophrol. Szczególnie Clarinase zawierający 5 mg Claritiny i 120 mg pseudoefedryny wydaje się być idealnym lekiem w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń alergicznych zatok.
Badania prowadzone przez grupę dr Rapiejko na pacjentach cierpiących na alergiczny nieżyt nosa i spojówek wydają się być obiecujące.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Badaniem objęto 30 osób (14 kobiet i 16 mężczyzn) z sezonowym alergicznym nieżytem nosa i spojówek. Wiek badanych wahał się od 15 do 46 lat, średnio wynosił 26 lat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna