Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/1999, s. 30-31
Lista konsultantów regionalnych ds. alergologii i zakres terytorialny ich działania po nowym podziale administracyjnym kraju
List of regional allergology consultants and territorial area of their activities after the new administration introduction in our country
Lp.RegionObszar działania regionu,
obejmujący województwa
1.Białostocki
Prof. dr hab. Sabina Chyrek-Borowska
Akademia Medyczna - Białystok
15-276 Białystok, ul. M.C. Skłodowskiej 24
tel. 085/ 42-13-43
Kierownik Kliniki Alergologii
podlaskie, warmińsko-mazurskie
2. Lubelski
Prof. dr hab. Janusz Milanowski
Akademia Medyczna - Lublin
Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
tel. 081/ 77-55-12
lubelskie, świętokrzyskie
3. Bydgoski
Prof. dr hab. Bogdan Romański
Akademia Medyczna - Bydgoszcz
ul. Ujejskiego 75
tel. 052/ 71-26-27
Kierownik Kliniki Alergologii
kujawsko-pomorskie, pomorskie
4. Krakowski
Prof. dr hab. Ewa Niżankowska
Akademia Medyczna - Kraków
ul. Skawińska 8
tel. 012/ 66-60-22, 56-27-91
małopolskie, podkarpackie
5. Łódzki
Prof. dr hab. Marek Kowalski
Akademia Medyczna - Łódź
92-212 Łódź, ul. Mazowiecka 11
tel. 042/ 78-91-96
łódzkie
6. Poznański
Prof. dr hab. Wojciech Silny
Akademia Medyczna - Poznań
ul. Przybyszewskiego 49
tel. 061/ 67-68-41
Kierownik Kliniki Alergologii
wielkopolskie, zachodniopomorskie
7. Katowicki
Prof. dr Barbara Rogala
Akademia Medyczna - Katowice
41-800 Zabrze
ul. 3 Maja 13/15
tel. 031/ 71-81-10
śląskie
8. Opolski
Prof. dr hab. Edmund Rogala
Akademia Medyczna - Katowice
41-800 Zabrze
ul. 3 Maja 13/15
tel. 031/71-81-10
opolskie
9. Wrocławski
Prof. dr hab. Józef Małolepszy
Akademia Medyczna - Wrocław
ul. Traugutta 57/59
tel. 071/ 44-21-64
dolnośląskie, lubuskie
10. Mazowiecki
Prof. dr hab. J. Kruszewski
Klinika Chorób Zakaźnych - WAM
Warszawa
ul. Szaserów 128
tel. 022/683-85-19
mazowieckie
11. Warszawski
Prof. dr hab. Danuta Chmielewska-Szewczyk
Akademia Medyczna - Warszawa
ul.Działdowska 1/3
tel. 022/632-32-31 wew. 59
Klinika Alergologii
miasto Warszawa
Nowa Medycyna 1/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna