Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/1999, s. 31-32
Konsultanci krajowi – specjalizacje szczegółowe
Country specialists – detailed specialization
Słowa kluczowe: lista, konsultant, krajowy, specjalizacja.
1.alergologiaProf. dr hab. Edward ZawiszaKlinika Otolaryngologii AM
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 022 823-64-11 w. 2442
2.angiologiaProf. dr hab. Arkadiusz JawieńKatedra i Klinika Chirurgii Ogólnej AM
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
tel. 052 371-16-00 fax. 371-57-82
3.audiologia
i foniatria
Prof. dr hab. Henryk SkarżyńskiInstytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
ul. Pstrowskiego 1 A, 01-943 Warszawa
tel. 0-22 835-66-70 fax. 835-52-14
4.balneoklimatologia
i fizjoterapia
Prof. dr hab. Irena PonikowskaKatedra i Klinika Balneologii AM
ul. Leśna 3, 87-720 Ciechocinek
tel. 054 83-39-45 fax. 83-39-15
5.chirurgia
klatki piersiowej
Prof. dr hab. Tadeusz OrłowskiKlinika Chirurgii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
tel. 022 691-22-66, 691-23-66
6.chirurgia
naczyniowa
Prof. dr hab. Wojciech NoszczykI Katedra i Klinika Chirurgii AM Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel./fax. 0-22 811-56-93
7.diagnostyka
laboratoryjna
Prof. dr hab. Dagna BobilewiczCentralne Laboratorium Diagnostyczne AM
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
tel. 022 823-64-11 w. 24-05
8.ginekologia
i położnictwo
Prof. dr hab. Bogdan ChazanKlinika Położnictwa i Ginekologii Instytut Matki i Dziecka
ul. Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa
tel. 022 632-80-92 c. 632-12-81 0-602 305-475
9.higiena
i epidemiologia
Dr med. Jacek KlaweKatedra i Zakład Higieny i Epidemiologii AM
ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel. 0-52 341-48-91, 0-601 629-715
10.medycyna pracyProf. dr hab. Wiesław Józef SułkowskiInstytut Medycyny Pracy
ul. Świętej Teresy 8, 90-950 Łódź
tel. 0-42 655-25-05
11.medycyna
rodzinna
Lek. Jacek ŁuczakDepartament Nauki i Kształcenia
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
tel./fax. 022 831-15-53 0-602 626-064
12.medycyna
sądowa
Prof. dr hab. Aleksander DubrzyńskiKatedra i Zakład Medycyny Sądowej AM
ul. Oczki 1, 02-007 Warszawa
tel. 022 629-43-78 tel./fax. 628-63-04
13.genetyka
kliniczna
Prof. dr hab. Jan LubińskiKatedra Patologii PAM
ul. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
tel./fax. 0-91 82-84-50
14geriatriaProf. dr hab. Krzysztof GalusKlinika Geriatrii CMKP
ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
tel. 0-22 811-69-93
15hematologia
i transfuzjologia
Prof. dr hab. Lech KonopkaInstytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5, 00-957 Warszawa
tel. 0-22 49-84-96
16immunologia klinicznaProf. dr hab. Andrzej GórskiZakład Immunologii AM
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel./fax. 0-22 625-62-64
17kardiochirurgiaProf. dr hab. Zbigniew ReligaKatedra Kardiochirurgii Śl. AM
ul. Szpitalna 2, 41-800 Zabrze
tel./fax. 0-32 271-76-49 Rektorat tel./fax. 51-49-64
18kardiologiaProf. dr hab. Zygmunt SadowskiInstytut Kardiologii
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa
tel. 0-22 815-41-04 fax. 815-25-24
19medycyna
nuklearna
Prof. dr hab. Leszek KrólickiZakład Medycyny Nuklearnej Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel. 0-22 811-73-60 fax. 811-95-91
20medycyna
paliatywna
Prof. dr hab. Jacek ŁuczakKlinika Opieki Paliatywnej AM
ul. Łąkowa 1/2, 61-868 Poznań
tel. 0-61 853-01-06
21pediatriaProf. dr hab. Paweł JanuszewiczInstytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
tel. 0-22 815-40-40 fax. 815-40-15
22psychiatriaProf. dr hab. Stanisław PużyńskiInstytut Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa
tel. 0-22 42-68-02 fax. 642-53-75
23radiologia
i diagnostyka
obrazowa
Prof. dr hab. Jerzy WaleckiZakład Diagnostyki Obrazowej Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
tel./fax. 0-22 811-94-88
24radioterapia onkologicznaDr hab. Jacek FijuthZakład Teleradioterapii Centrum Onkologii - Instytut
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel. 0-22 644-50-24 w. 20-77, 20-76
25rehabilitacja
lekarska
Prof. dr hab. Kazimiera MilanowskaKlinika Rehabilitacji AM
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań
tel. 0-61 831-02-29 sekr. 833-39-48
26stomatologia
ogólna
Prof. dr hab. Maria WierzbickaZakład Stomatologii Zachowawczej AM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel. 0-22 635-17-47 fax. 635-21-05
27urologiaProf. dr hab. Andrzej BorówkaKlinika Urologii CMKP
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel. 0-22 815-68-61
Nowa Medycyna 1/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna