Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2000
Opracowała Lidia Gorzelińska na podstawie „Symptom management in advanced cancer” Robert Twycross, Racliffe Medical Press, Oxford, 1995.
Objawy ze strony układu moczowego
Urinary symptoms in advanced cancer
z Kliniki Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej Katedry Onkologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości ze strony układu moczowego należą: nietrzymanie moczu, częstomocz, bolesne skurcze pęcherza moczowego, trudności w oddawaniu moczu.
Pęcherz moczowy posiada potrójne unerwienie:
– Współczulne (sympatyczne) z poziomu Th10-L1 – odpowiedzialne za skurcz zwieracza wewnętrznego cewki (rec. α-adrenergiczne) i rozkurcz wypieracza moczu (rec. β-adrenergiczne). Mediatorem jest noradrenalina.
– Przywspółczulny (parasympatyczny) z poziomu S2-S4 odpowiedzialny za skurcz wypieracza moczu i rozkurcz zwieracza wewnętrznego cewki. Mediatorem jest acetylocholina.
– Z poziomu S2-S4 poprzez nerw sromowy, który unerwia zwieracz zewnętrzny cewki moczowej. Mechanizm ten warunkuje zależną od woli kontrolę nad oddawaniem moczu.
Nietrzymanie moczu
Mimowolne oddawanie moczu.
Przyczyny:
1. Spowodowane istnieniem nowotworu:
– hiperkalcemia (poliuria),
– mechaniczne drażnienie pęcherza,
– skurcze pęcherza,
– uszkodzenie splotu krzyżowego.
2. Jatrogenne:
– popromienne zapalenie pęcherza,
– zapalenie pęcherza po cyklofosfamidzie,
– leki (moczopędne i opioidy).
3. Inne:
– zakażenia pęcherza,
– dysfunkcja mięśnia wypieracza,
– choroby OUN (zesp. otępienny, SM , zespoły porażenne),
– choroby metaboliczne (cukrzyca, mocznica, moczówka prosta),
Czasem nietrzymanie moczu jest spowodowane powstrzymywaniem mikcji mimo potrzeby oddania moczu. Przyczyny to z reguły osłabienie, trudności z dojściem do toalety, zobojętnienie, splątanie i senność.
Leczenie:
1. Usunięcie przyczyn odwracalnych:
– zmniejszenie dawki diuretyków,
– leczenie infekcji i cukrzycy.
2. Środki niefarmakologiczne:
– bliskość toalety, zapewnienie podsuwacza.
3. Leki cholinolityczne (hamują skurcz wypieracza moczu i rozkurcz zwieracza pęcherza):
– oksybutynina (Cystrin, Ditropan) – 3 razy dziennie 5 mg,
– Amitryptylina – 25-50 mg na noc,
– Scopolan – 3 razy 10 mg.
4. NLPZ – inhibitory cyklooksygenazy – zmniejszają wrażliwość mięśnia wypieracza moczu:
– Ibuprofen – 2 razy 100 mg,
– Naproxen – 2 razy 250 mg
5. Leki miejscowo znieczulające:
– Nefrecil – 100-200 mg dziennie (wydala się w postaci niezmienionej przez nerki, działając znieczulająco na błonę śluzową pęcherza),
6. Cewnik do pęcherza w razie nieskuteczności innego leczenia.
7. Urokondomy ( nakładka na prącie w kształcie prezerwatywy połączona z workiem na mocz).
Trudności w oddawaniu moczu
Znaczne wydłużenie czasu między próbą oddania moczu a mikcją.
Przyczyny:
1. Spowodowane przez nowotwór:
– powiększenie stercza,
– naciek szyi pęcherza,
– uszkodzenie splotu krzyżowego,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna