Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2001
Radosław Piotrowicz, Arkadiusz Jawień
Procedury endowaskularne w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych
The role of carotid artery angioplasty and stenting
z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
Streszczenie
Summary
Lesions of neck arteries are the cause of about 15% of strokes. Procedures for restoration of patency of carotid arteries have been performeed for over 50 years. In recent years endovascular procedures have been carried out ever more frequently in these arteries. Despite their numerous advantages the place of endovascular operations has not yet been unequivocally indicated in tehese diseases.
Częstość występowania udarów mózgu w Polsce jest szacowana na około 160 przypadków/100 tys. w skali roku. Śmiertelność z tego powodu wynosi 75 zgonów/100 tys./rok. Spośród osób, które przeżyły udar mózgu blisko 66% wymaga długotrwałej rehabilitacji. Ocenia się, że od 70 do 80% wszystkich udarów ma charakter niedokrwienny, a wśród nich około 20% powstaje na bazie zwężenia tętnic szyjnych. W większości przypadków zmiany miażdżycowe w ICA są miejscem formowania materiału zatorowego, natomiast znacznie rzadziej do powstania zawału niedokrwiennego prowadzi zwężenie ICA upośledzające przepływ krwi.
Zapobieganie udarowi u osób ze zwężeniem tętnic szyjnych obejmuje: 1) modyfikację czynników ryzyka postępu miażdżycy, 2) leczenie farmakologiczne (leki obniżające krzepliwość) oraz 3) leczenie inwazyjne. Ta ostatnia forma terapii polega na usuwaniu zmian miażdżycowych z opuszki tętnicy szyjnej wspólnej (CCA) i początkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA) – jak ma to miejsce w przypadku endarterektomii – bądź na balonowaniu i stentowaniu miejsca zwężenia, które wykonuje się w trakcie procedur endowaskularnych.
Operacyjne udrożnienie ICA zostało pierwszy raz wykonane przez Lid dos Santosa w roku 1947. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań mających na celu ustalenie optymalnych kryteriów doboru chorych do leczenia operacyjnego. Najpopularniejszym i najczęściej cytowanym jest badanie NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) i ECST (European Carotid Surgery Trial). Badania obejmowały chorych z objawami neurologicznymi (udar CUN, TIA, amaurosis fugax), których podzielono na grupę leczoną zachowawczo za pomocą aspiryny oraz grupę poddaną zabiegowi udrożnienia tętnic szyjnych (endarterektomii). Prace te jednoznacznie wykazały korzyści płynące z operowania chorych ze zwężeniem ICA przekraczającym 60% wg kryteriów NASCET i 80% wg kryteriów ECST (60-65% wg kryteriów NASCET, co odpowiada około 85% zwężenia pola przekroju poprzecznego światła naczynia). Ostatnio opublikowano ostateczne rezultaty badania amerykańskiego, które przesuwają próg kwalifikacji do zabiegu do 50% zwężenia ICA – szczególnie u mężczyzn (1). W grupie otrzymującej jedynie aspirynę skumulowane ryzyko udaru po stronie zwężenia oceniono na 26% w ciągu 2 lat, podczas gdy w grupie operowanych wynosiło ono jedynie 9%. Doliczyć tu jednak należy ryzyko ciężkiego udaru, bądź zgonu w okresie okołooperacyjnym, które wynosiło ok. 6%. Zabieg operacyjny zmniejszał ryzyko ciężkiego udaru, które w ciągu 2 lat wynosiło 13% w grupie otrzymującej aspirynę do 2,5% u chorych operowanych. Wyniki badania ECST były nieco mniej optymistyczne.
Ocena skuteczności endarterektomii u chorych z bezobjawowym zwężeniem ICA nasuwa dużo więcej wątpliwości. Jednym z nielicznych badań wykazujących korzyść z leczenia operacyjnego chorych bezobjawowych jest badanie ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study), gdzie do leczenia operacyjnego kwalifikowano pacjentów ze zwężeniem ICA przekraczającym 60%. W ciągu 5-letniej obserwacji badanie to wykazało spadek ryzyka udaru CUN z 11% do 5,1% w grupie leczonej operacyjnie. Redukcja ta dotyczyła, niestety, głównie lżejszych postaci udarów mózgowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Barnett H.J. et al.: Benefit of carodit enderterectomy in patiens with symptomatic moderate or stenosis N. Engl. Med. 1998, 339 1468-1471. 2. Wenberg D.E.: Variation in carotid endarterectomy mortality in the Medicare population: trial hospitals, volume, and patient characteristics, JAMA 1998, 279:278-81 3. H.A. Amor et al.: Cerebral Protection during Carotid Artery Angioplasty, cardiovascular Interventions 3:1999. 4. M.D. Schauber et al.: Hanson, Crnial/cervical nerve dysfunction after carotid endarterectomy, J Vasc Surg 1997, 25:481-7 5. M.M. Brown et al.: Endovascular versus surgical treatment in patients with carotid stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): a randomised trial; Lancet 2001, 357:1729-37. 6. A. Mathur: Elective carotid artery stenting in the presence of contralateral occlusion, Am J Cardiol, 1998, 81:1315-7. 7. A. Andziak: Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych; PZWL, W-wa 1996. 8. A.R. Naylor et al.: Randomized study of carotid angioplasty and stenting versus carotid endarterectomy: A stopped trial, J Vasc Surg 1998, 28:326-34. 9. F.J. et al.: Current status of carotid bifurcation angioplasty and stenting based on a consensus of opinion leaders, J Vasc Surg 2001, 33:111-6.
Nowa Medycyna 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna