Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2002
Radosław Starownik, Krzysztof Bar, Marek Urban
Kamica układu moczowego
Urolithiasis
z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Bar
Streszczenie
Summary
Urolithiasis is a frequently encountered urological condition. For many years it has been at the forefront of urology. The ethiology, diagnosis, and medical and interventional treatment of urinary tract calculi in this article is presented.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Tiselius H.G. et al.: Guidelines on urolithiasis. E.A.U. Halthcare Office, 2000. 2. Macfarlane M.T.: Kamica układu moczowego. Urban&Partner, Wrocław 1997, 130-137. 3. Drach G.W.: Urinary lithiasis. (w) Campbells Urology 6th edition. Walsh P.C. (red). W.B. Saunders Company 1992, 2085-2156. 4. Borkowski A. i wsp.: Nowe metody leczenia kamicy górnych dróg moczowych. PZWL 1994. 5. Preminger G.M.: Postępowanie w kamicy moczowej: Patogeneza i diagnostyka. AUA Update Series tom XIV, 1995, 38-43. 6. Dretler S.P.: Leczenie kamicy dolnego odcinka moczowodu. AUA Update Series tom XIV, 1995, 62-67. 7. Zieliński J. i wsp.: Kamica moczowa. (w) Urologia t. II, PZWL 1993, 280-322.
Nowa Medycyna 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna