Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2002
Marek Urban, Krzysztof Bar, Radosław Starownik
Choroby rozrostowe gruczołu krokowego
Proliferous diseases of the prostate
z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik katedry: dr hab. n. med. Krzysztof Bar
Streszczenie
Summary
Prostate is the part of the male genitourinary system. It is the organ where pathogenic processes develope most frequently in male. In young men, inflammatory processes occur mainly, in older ones benign prostatic hyperplasia and prostate cancer prevail. A particulary important role in the diagnosis of diseases of the prostate is played by digital rectal examination (DRE) and determination of prostatic specific antigen (PSA) in serum.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Mc Neal J.E.: Pathology of benign prostate hyperplasia: insight into etiology. Urol. Clin. N. Am. 1990, 17:477. 2. Zdrojowy R.: Rak stercza – historia naturalna. [W:] Choroby gruczołu krokowego. Borkowski A., Borówka A. (red). PZWL Warszawa 1997:234-243. 3. Kwias Z., Borówka A.: Łagodny rozrost stercza – podstawowe wiadomości dla lekarza rodzinnego. Przewodnik Lekarza. 2001. 10 (34): 116-126. 4. Oesterling JG. E., Lewis R. W.: Benign prostatic hyperplasia: estrogens and the stromal component. Eur. Urol. Update Series. 1992. 1:178. 5. Hanecki R.: Łagodny rozrost gruczołu krokowego. Służba Zdrowia 1999. 45-46: 16-21. 6. Hald T. et al.: Clinical urodynamics in benign prostatic hyperplasia. Eur. Urol. Update Series. 1993, 2:74. 7. Stokłosa A.: Specyficzny antygen sterczowy (PSA) w patologii gruczołu krokowego. [W:] Choroby gruczołu krokowego. Borkowski A., Borówka A. (red.) PZWL Warszawa 1997: 67-85. 8. Borówka A.: Leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego – uwagi ogólne, kryteria wyboru metody leczenia. [W:] Choroby gruczołu krokowego. Borkowski A., Borówka A. (red.) PZWL Warszawa 1997: 128-133. 9. Chłosta P. i wsp.: Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza – podstawy naukowe, przesłanki klinicze i uwagi praktyczne. Nowa Medycyna – Urologia IV. 1999. 87:23-29. 10. Hanecki R.: Farmakologiczne leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Nowa Medycyna – Urologia. 1996. 2:8-11. 11. Dutkiewicz S. i wsp.: Łagodny rozrost stercza – część I. Terapia. 1999. 2 (72): 6-8. 12. Hanecki R., Borkowski A.: Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza. [W:] Choroby gruczołu krokowego. Borkowski A., Borówka A. (red.) PZWL Warszawa. 1997: 206-214. 13. Bar K. i wsp.: Zabiegowe leczenie łagodnego rozrostu stercza. Twój Magazyn Medyczny – Urologia. 1999. 6: 8-13. 14. Lorenz J., Zdrojowy R.: Rak stercza – co, kiedy i jak w praktyce lekarza poz? Przewodnik Lekarza. 2001. 10 (34): 99-102. 15. Krajka K.: Epidemiologia i etiologia raka gruczołu krokowego. (W:) Borkowski A., Borówka A. (red.) PZWL Warszawa. 1997: 227-233. 16. Zieliński J. i wsp.: Klinika nowotworów układu moczowo-płciowego. [W:] Urologia Kliniczna. Zieliński J., Leńko J. (red.). PZWL Warszawa 1993: 382-500. 17. Dutkiewicz S., Jarema R.: Przydatność oznaczania swoistego antygenu sterczowego – PSA w badaniach przesiewowych. Terapia. 1999. 2: 14-16. 18. Borówka A., Antoniewicz A.: PSA – swoisty antygen sterczowy. Nowa Medycyna – Urologia. 1998.3: 20-22. 19. Dębski K., Witeska A.: Uwagi dotyczące diagnostyki i leczenia raka stercza. Terapia. 1999. 2: 12-14. 20. Łyczek J.: Brachyterapia w urologii onkologicznej. Terapia. 1998. 6:11-12. 21. Rogowski W.: Strategia postępowania w raku gruczołu krokowego. Terapia. 1998. 6: 21-22. 22. Huggins C., Hodges C.V.: Studies on prostate cancer: effect of castration, estrogen and of androgen injection on serum phosphatases in metastatic carcinoma of the prostate. Cancer Res. 1941. 1: 293-297.
Nowa Medycyna 4/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna