Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2002
Iwona Jazienicka, Barbara Lecewicz-Toruń, Grażyna Chodorowska, Maria Borowiec
Ocena stanu korzeni włosów w chorobach tarczycy
The assessment of the condition of hair roots in thyroid disease
z Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Barbara Lecewicz-Toruń
Streszczenie
Summary
Hair loss is a sign appearing in many internal diseases, including diseases of the thyroid gland. 40 patients have been examined – 15 with hyperthyroidism, 15 with hypothyroidism and 10 with euthyroidism. Hair roots were assessed at the onset of treatment. A correlation was demonstrated between hair root changes and thyroid disease.
Mieszek włosowy jest strukturą złożoną z elementów naskórka i skóry właściwej. Cechą szczególną mieszka włosowego jest jego cykliczna aktywacja z kilkuletnią fazą wzrostu, fazą inwolucji i fazą spoczynku. Cykl włosowy człowieka jest niezsynchronizowany, źródło cyklicznej aktywacji znajduje się w skórze i może być modyfikowane przez szereg czynników wewnątrz- i zewnątrzustrojowych.
W każdym mieszku włosowym występują kolejno trzy okresy:
– Okres wzrostu (anagenu) trwający 2-7 lat.
– Okres zahamowania i inwolucji (katagenu) trwający 2 tygodnie.
– Okres spoczynku i wypadania (telogenu) trwający 2-4 miesięcy.
Każdy mieszek włosowy przechodzi cykl średnio 20-30 razy (badanie poszczególnych faz cyklu włosowego nazywa się trichogramem) (12, 16).
Prawidłowy trichogram wg Kostaneckiego (7):
– Anageny pow. 60% (średnio 70-80%);
– Katageny pon. 3% (wzrost – łysienie telogenowe);
– Telogeny pon. 30% (wzrost – łysienie telogenowe);
– Dystroficzne pon. 3% (wzrost – łysienie anagenowe, na pewnym odcinku korzeń włosa ulega przewężeniu i ułamaniu);
– Dysplastyczne pon. 10% (włosy cienkie pozbawione osłonek).
Prawidłowy cykl włosowy jest regulowany przez szereg czynników:
– geny (gen hairless) (4),
– cytokiny i czynniki wzrostowe wydzielane przez różne składowe mieszka włosowego, komórki śródbłonka, komórki okołomieszkowego układu immunologicznego (2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14),
– neuropeptydy i okołomieszkowe zakończenia nerwowe,
– hormony (androgeny, estrogeny i hormony tarczycy) (4, 5).
Szczególną rolę odgrywają wyspecjalizowane komórki mezenchymalne brodawki włosa, które są zdolne do syntezy wielu czynników wzrostowych i cytokin powodujących stymulację włosa anagenowego.
Rola czynników wzrostowych (2, 3):
1.Podtrzymywanie fazy wzrostu włosa, stymulacja komórek macierzy do podziałów:
– EGF (naskórkowy czynnik wzrostu);
– IGF-1 (insulinopodobny czynnik wzrostu);
– KGF (czynnik wzrostowy keratynocytów);
– TGF alpha.
2.Inne czynniki wzrostowe:
– VEGF (śródbłonkowy czynnik wzrostu);
– FGF (czynnik wzrostowy fibroblastów).
3.Czynniki sprzyjające fazie wzrostu włosa:
– NGF (czynnik wzrostowy komórek nerwowych);
– TGF beta (czynnik transformujący beta).
4.Czynniki biorące udział w zakończeniu fazy wzrostu i inwolucji mieszka włosowego:
– Cytokiny prozapalne IL-1 alpha i beta;
– TNF alpha, TGF beta (indukcja apoptozy w komórkach nabłonkowych mieszka);
– FGF-5.
Cykl włosowy może zostać zaburzony w każdej fazie. Zaburzenia te mogą przebiegać wegług trzech mechanizmów (7):
1. Łysienie typu anagenowego: przedwczesne, gwałtowne zakończenie fazy wzrostu, włosa (zahamowanie mitoz macierzy, zahamowanie wzrostu zcieńczenie korzenia).
Do wypadnięcia włosa dochodzi po kilku do kilkunastu dniach od zadziałania czynnika szkodliwego.
Przyczyny:
– chemioterapia, cytostatyki,
– zatrucia,
– ciężkie choroby infekcyjne,
– RTG terapia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Aita V.M. et al.: A novel missense mutation (c622g) in the zinc-finger domain in the human hairless gene associate with congenital artichia with papular lesions. Exp. Dermatol. 2000, 9:157-720. 2. Blume-Peytavi U.: Control of the human hair cycle. Function of the dermal papilla and it´s significance. Z. Hautkr 1996, 71:410-415. 3. Danilenko D.M. et al.: Growth factors and cytochines in hair follicle development and cycling: recent insights from animal models and the potentials for clinical therapy. Mol. Med. Today 1996, Nov. 460-467. 4. Hoffman R., Happle R.: Current understandings of androgenetic alopecia. Part I: Ethiopathogenesis. Eur. J. Dermatol. 2000, 10:407-410. 5. Imcke E.: Haarwachstum und Alopezien. Klinikarzt 1988, 17:299-313. 6. Jabłońska S., Chorzelski T.: Choroby skóry. PZWL Warszawa 1994. 7. Kostanecki W.: Choroby włosów. PZWL Warszawa 1979. 8. Kozłowska U. et al.: Vascular endothelial growth factor expression induced by proinflammatory (IL-1a, b) in the cells of human pilosebaceous unit. Dermatology 1998, 196:89-92. 9. Kozłowska U. et al.: Regulation of vascular endothelial growth factor expression and synthesis by cytokines and growth factors in human dermal papilla cells. Arch. Dermatol. Res. 1998, 290:105. 10. Little J. et al.: Cytokine gene expression in intact anagen hair follicles. J. Invest. Dermatol. 1994, 103:715-720. 11. Mecklemburg L. et al.: Active hair growth (anagen)is associated with angiogenesis. J. Invest. Dermatol. 2000, 114:909-916. 12. Orfanos C.E., Happle R.: Hair and hair diseases. Springer-Varlag, Berlin 1990. 13. Paus R. et al.: Neural mechanisms of hair growth control. J. Invest. Dermatol. 1997, 2:61-68. 14. Paus R. et al.: Immunology of the hair folliclea a short journey into terra incognita. J. Invest. Dermatol. (Symposium Proceedings) 1999, 4:226-234. 15. Stenn K.S., Eilertsen K.: Molecular basis of hair growth control. J. Invest. Dermator. 1996, 107:669-670. 16. Uno H.: Biology of hair growth. Sem. Reprond. Endocrinol. 1986, 4:131-141.
Nowa Medycyna 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna