Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Iwona Jazienicka, Joanna Pucuła, Renata Miturska
Wpływ niektórych leków na stan korzeni włosów
The influence of some drugs on the state of hair roots
z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
Summary
Alopecia can be caused by a lot of different drugs, including: cytostatics, tyreostatic medications, anticoagulants, drug lowering cholesterol level, hormons, retinoids and β-blockers.
All 70 patients were subdivided into 4 following groups according to the drug administered: Neotigason (30), Roaccutane (20), Fraxiparine (10), Methotrexate (10). Control group consisted of 10 healthy volunteers. Trichograms were done in all the patients before the study, then repeatidly after 4, 8, 12, 16 and 24 weeks during the treatment. First abnormalities in trichograms were observed after 8 weeks of treatment due to Neotigason. Roaccutane and Fraxiparine induced visible changes in trichograms after 12 weeks of therapeutic regiment. These abnormalities were recognised as telogenic hair loss.
The earliest and most striking abnormalities were due to Methotrexate – they were observed after only 4 weeks of drug administration. In methotrexate group of patiens alopecia was diagnosed as the mixed type of hair loss. In the control group no abnormalities of the hair were observed.
Słowa kluczowe: drugs, hair roots.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Jabłońska S., Chorzelski T.: Choroby skóry, PZWL, Warszawa 1994 r. 2. Kostanecki W.: Choroby włosów PZWL, Warszawa 1997 r. 3. Kozłowska U.: Vascular endothelial growth factor expression, induced by proinflanatory cytokines (IL-1a, b) in cells of the human pilosebaceous unit. Dermatology 1998, 196:89-92. 4. Kozłowska U. et al.: Regulation of vascular endothelial growth factor expression and synthesis by cytokines and growth factors in human dermal papilla cells. Archives. Dermatol. Res. 1998, 290:105. 5. Kozłowska U., Kozłowska A.: Patofizjologia wzrostu i utraty włosów: Przegląd Dermatologiczny 1(88) 2001, 19-25. 6. Orfanos C.E., Happle R.: Hair and hair diseases, Springer-Verlag, Berlin 1990. 7. Paus R. et al.: Neutral mechanisms of hair growth control, J. Invest Dermatol. 1997, 2:61-68.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna