Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Aneta Urbańska
Zaburzenia barwnikowe hiperpigmentacyjne jako problem kosmetyczny
Skin hyperpigmentation as cosmetic problem
z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
Summary
This paper presents basic data on pathomechanism of hyperpigmentation. The clinical picture findings in the most pigmented lesions – freckles, lentigines and melasma are described.
Hyperpigmentations provoked by light and photosentising agents like psolarens, chlorpromazine, amiodarone, cytostatics are also discussed. The role of sunscreens in a therapeutic approach is stressed. Particular depigmenting medications (hydroxyacids, hydroquinone, azelaic acid, koije acid) and other methods like laserotherapy, kriotherapy, microdermabrasion are presented.
Słowa kluczowe: hyperpigmentation, melanin.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Broniarczyk-Dyła G.: Hydroksykwasy, ich rola i zastosowanie w dermatologii i kosmetyce lekarskiej. Przegląd Dermatologiczny 2002, (7, 8):265-271. 2. Bronner A., Hood A.: Cutaneus complications of chemotherapeutic agents. J. Am. Acard Dermatol. 1983, 9:645-663. 3. Cisło M.: Zmiany skórne w cukrzycy. Medipress Dermatologia Vol. 2, No 2,1997, 3-5. 4. Drewa G.: Biologiczna i fizjologiczna rola melanin. Dermatologia Estetyczna 2002, (5, 6):110. 5. Dziewulska B.: Zmiany skórne po kontakcie z roślinami. Służba Zdrowia 2000, 7:57-60. 6. Jasiel-Walikowska E., Placek W.: Bezpośrednie i odległe efekty biologiczne działania promieniowania słonecznego na zdrową skórę. Dermatologia Estetyczna 1999, 8,:20-127. 7. Jimbow K., Minamitsuji Y.: Topical therapies for melasma and disorders of hyperpigmentation. Dermat. Ther., 2001, 14:35-45. 8. Majewski S.: Układ immunologiczny skóry. (w:) Immunologia. Jakóbisiak M. (red.) PWN, Warszawa 1996, 368-369. 9. Męcner Z. i wsp.: Ocena klinicznych objawów marskości wątroby u chorych z nadciśnieniem wrotnym. Ann. Soc. Doctr. Acad. Med. Siles 1994, 20:93-100. 10. Miedziński F.: Melanodermie i inne choroby barwnikowe.(w:) Dermatologia t. II Miedziński F. (red.) PZWL Warszawa 1982, 744-748:751-760. 11. Ortonne Jean-Paul: Zmiany barwnikowe w obrębie skóry starczej. Dermatologica 2001, 2:6-9 12. Pico M. R. et al.: Cutaneous alterations in patients with chronic renal failure. Int. J. Dermatol., 1992, 31:860-863. 13. Pietrzak A. i wsp.: Dermatologiczne objawy marskości wątroby. Przegląd Dermatologiczny 2002, (7,8):309-313. 14. Placek W.: Rozwój, budowa i fizjologia skóry oraz podstawy symptomatologii dermatologicznej. (w:) Dermatologia pediatryczna t. I Miklaszewska M., Wąsik F. (red.) Volumed, Wrocław 2000, 11. 15. Rassner G., Steinert U.: Dermatologia, Podręcznik i atlas 1994, 193-200:2002-214. 16. Shim K. et al.: Mikrodermabrasion. A clinical and histopathologic Study. Dermatologic Surgery, 2001, 27:524-530. 17. Szepietowski J. i wsp.: Zmiany skórne związane z chorobami nerek. Dermatologia Medical Science Review 2002, 1:63. 18. Wąsik F., Białynicki-Birula R.:Znamiona i zaburzenia barwnikowe. (w:) Dermatologia pediatryczna t. II. Miklaszewska M.,Wąsik F.(red.) Volumed, Wrocław 2000, 495-501. 19. White G.: Atlas dermatologii. Lecewicz-Toruń B. (red.) 1997, 246-250. 20. Włodarkiewicz A.: Promieniowanie ultrafioletowe i czerniak skóry. Dermatologia Nowości 1999, 14:3-4. 21. Zalewska A.: Kwas azelainowy w leczeniu przebarwień skóry. Case Raports & Clinical Practice 2002, 3(3):233-227.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna