Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Agnieszka Basiora, Aldona Pietrzak, Grażyna Chodorowska
Łuszczycowe zapalenie stawów
Psoriatic arthritis
z Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
Summary
The ethiopathogenesis, classification, course, clinical, radiological and laboratory diagnostic criteria of psoriatic arthritis were described. Some new methods of treatment of patients with psoriatic arthritis were also shown.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Armstrong R.D et al.: Histocompatibility antigens in psoriasis, psoriatic arthropathy and ankylosing spondylitis. Ann.Rheum.Dis.,1983, 42:142. 2. Bowszyc-Dmochowska M. i wsp.: Kryteria rozpoznawcze i nowe metody leczenia chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Postępy Dermatologii 1990, 7:503-514. 3. Breathnach S.M.: Psoriatic arthritis:etiology and pathogenesis.Textbook of Reumathology 1994. 4. Bruhl W.: Zarys reumatologii PZWL Warszawa 1987, 90. 5. Czarnecka A. i wsp.: Skojarzone leczenie cyklosporyną A i metotreksatem ciężkich postaci łuszczycy stawowej. Dermatologia Kliniczna i Zabiegowa 2000, 2, 1:7-10. 6. de Misa R.F. et al.: Psoriatic arthritis: One year of treatment with extracorporeal photochemotherapy. J. Am. Acad. Dermatol. 1994, 30:1037-1038. 7. Elkayam O. i wsp.: Immediate and delayed effects of treatment at the Dead Sea in patients with psoriatic arthritis. Rheumatol. Int., 2000, 19:77. 8. Espinoza L.R., Cuellar M.L.:Psoriatic arthritis:management. Textbook of Rheumatology 1994. 9. Espinoza L.R. et al.: Circulating immune complexes in the seronegative spondyloarthropathies.Clin. Immunol. Immunopathol., 1982, 22:384-393. 10. Farr M. et al.: Sulphasalazine in psoriatic arthritis. A double – blind placebo-controlled study. Br. J. Rheumatol. 1990, 29:46-49. 11. Fitzgerald O., Kane D.: Clinical, immunopathogenic and therapeutic aspects of psoriatic arthritis. Curr. Opin. Rheumat., 1997, 9:295. 12. Gburek Z.: Biochemiczne wskaźniki zapalenia w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa i łuszczycy stawowej. Reumatologia, 1987, 25:88. 13. Glandman D.D. et al.: Mortality studies in psoriatic arthritis. Results from a single outpatient center. II. Prognostic indicators for death. Arthritis Rheumat., 1998, 41:1103. 14. Hahn K. et al.: Skelettszintigraphische Befunde bei der Psoriasis. Nucl.-Med., 1980, 19:178. 15. Helliwell P. et al.: A reevaluation of the osteoarticular manifestations of psoriasis. Br. J. Rheumatol. 1991, 30:339. 16. Jesień-Dudzińska E.: Łuszczycowe zapalenie stawów. Klinika 1994, 12:3-5. 17. Kokot F.: Choroby wewnętrzne PZWL Warszawa, 199, 335. 18. Małdyk H.: Łuszczycowe zapalenie stawów – studium kliniczne – rozprawa habilitacyjna. Dodatek do Reumatologicznego Biuletynu Informacyjnego, 1971, 12(42):1. 19. Małdyk H., Wagner T.: Patomorfologia stawów. PZWL Warszawa, 1991, 65. 20. Mc Gonagle D. et al.: Psoriatic arthritis. A unified concept twenty years on. Arthritis Rheum., 1999, 42:1080-1086. 21. Mc Gonagle D. et al.: Classification of inflammatory arthritis by enthesitis. Lancet, 1998, 352. 22. Mc Gonagle D. et al.: Characteristic magnetic resonance imaging enthesal changes in knee synovitis in spondyloarthropathy. Arthritis Rheum., 1998, 41:694. 23. Moll J.M.H., Wright V.: Psoriatic arthritis. Semin. Arthritis Rheum., 1973, 3:55. 24. Olivieri I. et al.: Dactylitis in patients with seronegative spondyloarthropathy-assessment by usg and magnetic resonance imaging. Arthritis Rheum., 1996, 39:524. 25. Palit J. et al.: A multicenter double-blind comparison of auranofin, intramuscular gold thiomalate and placebo in patients with psoriatic arthritis. Br. J. Rheumatol., 1990, 29:280-283. 26. Pitzalis C.: Skin and joint disease in psoriatic arthritis: what is the link? Br. J. Rheumatol., 1998, 37:480. 27. Seideman P.: Sulphasalazine treatment of psoriatic arthritis. Br. J. Rheumatol. 1990, 29:491-492. 28. Steinsson K. et al.:Cyclosporin A in psoriatic.An open study. Ann. Rheum. Dis. 1990, 49:603-606. 29. Sobieszek-Kundro A. i wsp.: Łuszczycowe zapalenie stawów – kryteria rozpoznawcze. Przegląd Lekarski 1998, 55, 10:520-523. 30. Widuchowska M., Kucharz E.J.: Łuszczycowe zapalenie stawów. Pol. Arch. Med. Wew. 2001, CVI, 1(7):631-638. 31. Wisłowska M., Jakubowicz K.: Uwagi o leczeniu chorych na łuszczycowe zapalenie stawów. Reumatologia 1989, 27:45. 32. Wolska H.: Łuszczyca stawowa. Przegląd Dermatologiczny 2000, 87, 5:379-386. 33. Veale D.J.: The epidemiology of psoriatic arthritis: Fact or fiction? J. Rheumat., 2000, 27:1105. 34. Veal D. et al.: Classification of clinical subsets in psoriatic arthritis. Br. J. Rheumatol. 1994, 33:133-138. 35. Veys E.M., Mielants H.: Current concepts in psoriatic arthritis. Dermatology 1994,189(supl. 2):35-41. 36. Zaric D. et al.: Capillary microscopy of the nailfold in psoriatic and rheumatoid arthritis. Scand J. Rheum., 1981, 10:247-252.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna