Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Madgalena Jakubiak1, Dorota Wojnowska2
Kriochirurgia i jej zastosowanie w dermatologii
CRYOSURGERY IN DERMATOLOGY
1 z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
2 z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
Summary
Cryosurgery or cryotherapy is relatively effective and noninvasive procedure in the treatment of many skin problems, especially in skin malignancies, warts and inflammatory diseases. It is widely used therapy, usually performed with liquid nitrogen, carbon dioxide and nitrous oxide. Rapid freezing causes disruption of intracellular organelles with subsequent direct cell damage, inflammation and altered vasculity lesions. Advantages of cryosurgery are noninvasiveness and relatively short treatment time. Side-effects include pain, blistering, hyperpigmantation and sometimes scars or reduced sensation.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bębenek M., Rząca M.: Kriochirurgia w paliatywnym leczeniu czerniaka złośliwego. Pol. Przegl. Chir. 1997, 69:1046-1053. 2. Bieniek A., i wsp.: Zasady kwalifikacji do leczenia raków skóry różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii mikrograficznej Mohsa, na podstawie doświadczeń własnych. Derm. Klin. i Zabieg. 1999, 1:17-21. 3. Broniarczyk-Dyła G., Janowski P.: Krioterapia i jej zastosowanie w chorobach skóry. Nowa Med. 1997, 4:35-37. 4. Broniarczyk-Dyła G. i wsp.: Wyniki leczenia raków podstawnokomórkowych, choroby Bowena i rogowacenia przedrakowego metodą krioterapii ciekłym azotem. Przegl. Dermatol. 1997, 1:91-94. 5. Jakubiak A.: Zastosowanie krioterapii w leczeniu niektórych chorób skóry. Problemy lekarskie 1990, 2:299-306. 6. Kaszuba A. i wsp.: Krioterapia podtlenkiem azotu w praktyce dermatologicznej. Prace zjazdowe XXV Zjazdu PTD, Łódź 23-25.VI.1995. Przegl. Dermatol. 1995, 82: 547-554. 7. Kaźmierowski M.: Kriochirurgia w chorobach skóry. Wydawnictwo Czelej Lublin 1997. 8. Kaźmierowski M.: Kriochirurgia raków skóry – możliwości i ograniczenia metody – doświadczenia Pracowni Krioterapii Kliniki Dermatologii AM w Poznaniu. Współcz. Onkol. 1999, 3:69-70. 9. Kaźmierowski M., Bowszyc J.: Dermatologiczne wskazania do krioterapii płynnym azotem i podtlenkiem azotu ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów skóry. Przegl. Dermatol. 1985, 4:330-338. 10. Lis A., Brzezińska-Wcisło L.: Wpływ czasu krioaplikacji przy zastosowaniu płynnego azotu na skuteczność leczenia epithelioma basocellulare. Pol. Merk. Lek. 1997, 2: 371-372. 11. Machońko T., Grabowski T.: Leczenie łysienia plackowatego płynnym azotem. Przegl. Dermatol. 1981, 5-6: 607-609. 12. Markiewicz T.: Wskazania do stosowania krioterapii. Med. Novus 1994, (1)s. IV. 13. Mazurkiewicz W. i wsp.: Zastosowanie krioterapii w leczeniu kłykcin kończystych. Przegl. Dermatol. 1986, 3: 216-223. 14. Roguś-Skorupska D.: Bliznowce – epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie. Nowa Med. 2002, 3: 7-11. 15. Rubisz-Brzezińska J., Brzezińska-Wcisło L.: Badanie kliniczne: zastosowanie krioaplikatora termoelektrycznego typ KT-1D w praktyce dermatologicznej. Przegl. Dermatol. 1991, 78: 1-6. 16. Szmurły W. i wsp.: Kriochirurgia. Metody i zastosowanie. Poznań 1989, 15. 17. Wiącek S. i wsp.: Wykorzystanie technik kriochirurgicznych w dermatologii w świetle własnych doświadczeń. Nowa Klin. 1999, 6: 1178-1184.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna