Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Aldona Pietrzak1, Bogusław Pietrzak2, Grażyna Chodorowska1, Iwona Jazienicka1, Dorota Czelej1
Skórne manifestacje chorób wątroby. Część III. Niektóre choroby tkanki łącznej a wątroba
Cutaneous manifestation of hepar diseases. Part III
1 z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: doc. dr hab. G. Chodorowska
2 z II Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. K. Przesmycki
Streszczenie
Summary
The changes occurring in the liver cell in the course of SLE, systemic sclerosis and periarteritis nodosa were discussed. Equally, hepatitis luposis, Budd-Chiari syndrome. POEMS syndrome, SLE-like hepatitis and drug-induced liver damage were described.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Pietrzak A. i wsp.: Dermatologiczne objawy marskości wątroby. Przegl. Dermatol. 2002, 4:309-313. 2. Pietrzak A. i wsp.: Skórne manifestacje chorób wątroby. Część I Nowa Medycyna -Dermatologia 2002/IV/, 3:12-19. 3. Pietrzak A. i wsp.: Skórne manifestacje chorób wątroby w chorobach zakaźnych, sarkoidozie i mastocytozie. Część II Nowa Medycyna – Dermatologia 2002/IV/, 3: 20-23. 4. Kapuza M.: Prognozowanie przebiegu marskości wątroby. Problemy związane z rokowaniem w marskości wątroby. Hepatol. Pol., 1998, 1:27-29. 5. Kowalska-Olędzka E. i wsp.: Idiopatyczne miopatie zapalne. Przegl. Dermatol., 2001, 2:113-123. 6. Knapik Z. (red.). Zarys chorób wątroby. PZWL, Warszawa 1980. 7. Bolognia J.L., Braverman I.M.: Zmiany skórne w przebiegu chorób narządów wewnętrznych. (w): Interna Harrisona. Wyd. 14, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000, 484. 8. Braun-Falco O. et al.: Diseases of connective tissue (w): Dermatology, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 1996, 807. 9. Jabłońska S. i wsp.: Zmiany twardzinopodobne – związek z chorobami układowymi. Przegl. Dermatol., 2000, 4:303-314. 10. Łozowski C.T., Daniluk J.: Zmiany w wątrobie w przebiegu chorób układowych. Terapia, 2001, 5:19-23. 11. McNally P.: Tajemnice hepatologii. Medical Press, Gdańsk 1999. 12. Youssef-Wael I., Tavill-Anthony S.: Connective tissue diseases and the liver. J Clin Gastroenterol. 2002, 35:345-9. 13. Watson R. et al.: Systemic lupus erythematosus (w:) Pathogenesis of skin disease. B.H. Thiers, R.L. Dobson (red.). Churchill Livinstone New York, Edinburgh, London, Melbourne 1986, 219-231. 14. Waszczykowska E. et al.: Reactive oxygen species and selected immunological indicators of SLE activity. Central-European Journal of Immunology 1999, 24:103-109. 15. Matsumoto T. et al.: The liver in systemic lupus erythematosus: pathologic analysis of 52 cases and review of Japanese autopsy registry data. Hum Pathol 1992, 23:1151-1158. 16. Rook A., Wilkinson D.S. (w:) Textbook of dermatology. Blackwell Scientific Publications Oxford and Edinburgh Great Britain, 1969. 17. Choczaj-Kukuła A. i wsp.: A. Markery immunologiczne w różnych postaciach twardziny. Przegl. Dermatol., 2001, 1: 27-34. 18. Błaszczyk M., Jabłońska S.: Nowoczesne leczenie twardziny. Przegl. Dermatol., 2002, 3:223-230. 19. Choczaj-Kukuła A. i wsp.: Rozpuszczalny receptor interleukiny-2 u chorych z twardziną układową i skórną. Przegl. Dermatol., 2001, 1:37-40. 20. Wojas-Pelc A. i wsp.: Stężenie kwasu cholowego w surowicy krwi jako parametr oceniający stan wątroby w przebiegu twardziny uogólnionej. Przegl Dermatol, 1991, 1:1-6. 21. Fonseca J.E. et al.: A complex case of hepatitis in a patient with systemic lupus erythematosus. Clin Rheumatol. 1999, 18:414-6. 22. Sinielnikow R.D.: Atłas anatomii cziełowieka. Izdatielstwo Miedicina, Moskwa 1972. 23. Thomas C.: Sandritter´s Color Atlas and Textbook of Histopathology. Seventh English Edition Year Book Medical Publishers, Inc. Chicago 1984.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna