Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/2000
Jan Lubiński
Genetyka polipów i raków jelita grubego
z Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Streszczenie
Badania ostatnich lat wykazały, że około 5% wszystkich kolejnych raków jelita grubego (RJG) powstaje w wyniku genetycznej predyspozycji wykazującej rodowodowe cechy chorób autosomalnych dominujących. Najczęstszą przyczyną dziedzicznego RJG jest zespół Lyncha (HNPCC – hereditary nonpolyposis colorectal cancer). Drugą z najczęstszych przyczyn dziedzicznego RJG jest polipowatość rodzinna (FAP – familial adenomatous polyposis). W Polsce zdiagnozowanych i zarejestrowanych jest po około 100 rodzin z HNPCC i z FAP i liczby te są bardzo odległe od liczby osób z tą chorobą w naszym kraju, która wynosi odpowiednio około 20 000 i 5000 osób. Corocznie w Polsce na RJG z powodu HNPCC zachorowuje około 500 młodych (średnia wieku 45 lat) osób i z powodu FAP około 100 osób.
Znane są geny, których mutacje powodują HNPCC i FAP. Najważniejsze z nich to hMSH2 i hMLH1 dla HNPCC i APC dla FAP. W Polsce zdiagnozowano dotychczas po blisko 30 rodzin z mutacjami w genach hMSH2 lub hMLH1 (HNPCC) lub APC (FAP).
Rozwój RJG zarówno w HNPCC jak i w FAP poprzedzony jest powstawaniem w jelicie grubym polipów. Polipektomie zmniejszają częstość występowania RJG zwłaszcza w rodzinach z HNPCC, w których liczba polipów stwierdzonych w trakcie kolonoskopii nie przekracza na ogół kilkunastu zmian co powoduje, że chirurgia endoskopowa może być skuteczna. Polipy u chorych z HNPCC objętych badaniami kontrolnymi stwierdza się w około 25% kolonoskopii. Polipektomie w tej grupie chorych powodują redukcję zachorowań na RJG o 60%. U chorych z FAP w trakcie kolonoskopii stwierdza się setki a nawet tysiące polipów. Dlatego też, aby zmniejszyć w tej grupie częstość raka niezbędne są profilaktyczne kolektomie.
Dobrze wiadomo, że dzięki odpowiedniemu postępowaniu średnia długość życia chorych z FAP wydłużona być może o około 15 lat i wynosi około 60 lat. Najprawdopodobniej długość życia chorych z HNPCC może być wydłużona jeszcze znaczniej i sięgać wartości stwierdzonych w populacji osób bez genetycznych obciążeń.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 7/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna