Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 7/2000
Jarosław Reguła, Marcin Polkowski, Jacek Pachlewski, Maciej Rupiński, Eugeniusz Butruk
Flat adenoma – płaski gruczolak
z Kliniki Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
Wstęp
Według klasycznych poglądów zdecydowana większość raków jelita grubego rozwija się na podłożu gruczolaków rozumianych jako polipy uszypułowane, półuszypułowane lub siedzące. Postulowana jest także możliwość powstawania raków „de novo” z płaskiej błony śluzowej. Prekursorami takich nowotworów są najprawdopodobniej płaskie gruczolaki (od angielskiego flat adenoma). Pojęcie to jest od dawna znane w Japonii, gdzie zmiany tego typu stwierdza się w ok. 2% kolonoskopii, jednak w krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych istnienie płaskich gruczolaków długo poddawano w wątpliwość. Poglądy te ulegają obecnie zmianie: jak wykazano w pracach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii endoskopiści japońscy badający Brytyjczyków wykrywają u nich płaskie gruczolaki tak samo często jak w populacji japońskiej (2, 9). Zjawisko to tłumaczy się odmienną techniką badania endoskopowego, które w wydaniu cierpliwych i systematycznych endoskopistów japońskich jest dokładniejsze. Nie bez znaczenia wydają się być stosowane przez nich techniki barwienia.
Obraz endoskopowy
Na początku trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o siedzące (sessile) polipy w dotychczasowym rozumieniu endoskopistów. Płaski gruczolak (flat adenoma) to z reguły słabo widoczny, niewielki (mający ok. 10 mm średnicy) obszar wyglądający jak zaczerwieniona błona śluzowa lub jej otarcie. Odnalezienie tego typu nieprawidłowości jest trudne i czasochłonne. Zmianę można zobaczyć tylko przy dokładnym oglądaniu; staje się ona lepiej widoczna po odessaniu nadmiaru powietrza z jelita, po zastosowaniu technik barwienia lub elektronicznych manipulacji obrazu endoskopowego (powiększenie, wyostrzenie). Endoskopiści nastawieni głównie na tempo wykonywania badania, bijący rekordy szybkości, nie mają żadnych szans żeby dostrzec flat adenoma.
Klasyfikacja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Adachi M. et al.: Flat adenoma of the large bowel: re-evaluation with special reference to central depression. Dis. Colon. Rectum. 2000, 43:782-7. 2. Fujii T. et al.: Flat adenomas in the United Kingdom: are treatable cancers being missed? Endoscopy 1998, 30:437-43. 3. Kaneko K. et al.: Growth patterns of superficially elevated neoplasia in the large intestine. Gastrointest. Endosc. 2000, 51:443-50. 4. Kobayashi K., Sivak M.V.: Flat adenoma: are western colonoscopists careful enough? Endoscopy 1998, 30:487-9. 5. Kudo S.: Endoscopic mucosal resection of flat adenoma and depressed type of early colorectal cancer. Endoscopy 1993, 25:455-61. 6. Kudo S. et al.: Early colorectal cancer: flat or depressed type. J. Gastroenterol. Hepatol. 2000, 15 Suppl.: D66-70. 7. Lynch H.T. et al.: Flat adenomas in a colon cancer-prone kindred. J. Natl. Cancer Inst. 1988, 80:278-282. 8. Muto T. et al.: Small flat adenomas of the large bowel with special reference to its clinicopathological features. Dis. Colon. Rectum 1985, 28:847-851. 9. Rembacken B.J. et al.: Flat and depressed colonic neoplasms: a prospective study of 1000 colonoscopies in the UK. Lancet 2000, 355:1211-4.
Nowa Medycyna 7/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna