Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2002
ELEKTROLITY A CIŚNIENIE KRWI
Analizując różne czynniki wpływające na ciśnienie krwi nie można pominąć roli stężenia elektrolitów we krwi oraz spożycia jonów: sodowego, potasowego, wapniowego oraz magnezowego.
Największa rola jest przypisywana jonowi sodowemu spożywanemu w postaci chlorku sodu, czyli soli kuchennej. Zależność między wysokim spożyciem NaCl a podwyższeniem ciśnienia krwi wykazywano zarówno u zwierząt doświadczalnych, jak i u ludzi z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym. U szympansów następowała znacząca zwyżka ciśnienia krwi po około 20 miesiącach stosowania diety bogatosodowej. Po 84 tygodniach stosowania diety bogatosodowej ciśnienie krwi wzrastało o 33/10 mmHg w porównaniu z grupą kontrolną. Wzrost ciśnienia krwi był odwracalny po 6 miesiącach od zaprzestania diety (8).
U ludzi dane o zależności pomiędzy wysokim spożyciem soli kuchennej a wzrostem ciśnienia krwi pochodzą z badań epidemiologicznych oraz prób klinicznych (18). Wśród tych badań najważniejsze jest „The International Study of Salt and Blood Pressure” (INTERSALT), które objęło ponad 10 000 ludzi (w wieku od 20 do 59 lat) zamieszkujących 52 miasta na całym świecie. Badano dobowe wydalanie sodu z moczem oraz ciśnienie krwi. Wykazano, że wrażliwość poszczególnych populacji na spożycie soli kuchennej nie jest taka sama. Zależność pomiędzy ciśnieniem krwi a spożyciem soli kuchennej występuje już u dzieci i młodzieży. Badania przeprowadzone na 476 noworodkach holenderskich wykazały, że niższe ciśnienie krwi stwierdzano w grupie otrzymującej dietę zawierającą mniej soli kuchennej. Zależność ta była widoczna już w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia (17). Tendencja ta utrzymywała się w ciągu 15 lat obserwacji grupy dzieci otrzymującej dietę niskosodową. Szacuje się, że wśród osób z nadciśnieniem tętniczym 30-50% wykazuje sodowrażliwość. Również pewien niewielki procent osób z prawidłowym ciśnieniem krwi jest sodowrażliwy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna