Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2002
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE PIERWOTNE
Nadciśnienie tętnicze pierwotne rozpoznaje się u około 95% wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym. U pozostałych 5% chorych rozpoznaje się nadciśnienie tętnicze wtórne. Nadciśnienie tętnicze pierwotne w postaci utrwalonej dotyczy na ogół osób w średnim wieku, jednakże istnieją charakterystyczne okoliczności, które mogą zwiastować trwałe nadciśnienie w późniejszych latach (19). Do okoliczności tych należą:
 • niska waga urodzeniowa połączona z dużymi rozmiarami łożyska,
 • nadmierny wzrost ciśnienia krwi podczas wysiłku lub stresu,
 • wartości ciśnienia krwi na górnej granicy normy,
 • obecność innych czynników ryzyka choroby wieńcowej, takich jak otyłość, palenie papierosów czy nadmierne spożywanie alkoholu.
 • Kilkakrotne, stwierdzenie podwyższonego ciśnienia krwi powoduje na ogół wdrożenie leczenia hipotensyjnego. Nieleczone nadciśnienie lub nieregularnie czy nieskutecznie leczone prowadzi do wystąpienia powikłań narządowych. Obecnie niektóre z tych powikłań, jak na przykład faza przyspieszona nadciśnienia, występują bardzo rzadko. Wyjściowe dla zaistnienia większości powikłań narządowych są patologiczne zmiany w tętniczkach oporowych, które określane są mianem przebudowy i przerostu. Wysokie ciśnienie krwi powoduje ponadto przyspieszenie rozwoju miażdżycy. W nadciśnieniu utrwalonym aorta i tętnice średniej wielkości ulegają zmianom w podobny sposób jak serce. Natomiast w małych tętnicach oraz tętniczkach wskutek wzrostu oporu obwodowego dochodzi do zwężenia naczyń. Światło naczynia ulega zmniejszeniu wskutek przebudowy ściany, a zwłaszcza włókien mięśniowych oraz elementów tkanki łącznej. Utrwalone zwężenie światła tętniczek prowadzi do zmniejszenia rezerwy naczyniowej, która może powodować niedostateczną perfuzję tkankową. Z powodu podwyższonego oporu obwodowego dochodzi również do zmian w sercu. Początkowo zmiany polegają na zwiększeniu czynności skurczowej lub upośledzeniu czynności rozkurczowej, co przejawia się zwolnieniem szybkości napełniania lewej komory. Długotrwałe zaburzenia czynności skurczowej oraz rozkurczowej sprzyjają powstaniu zastoinowej niewydolności serca.

  Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

  Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

  Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

  Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
  Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

  Nowa Medycyna 1/2002
  Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna