Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 6/2002
Włodzimierz T. Olszewski
Patomorfologiczne czynniki prognostyczne w raku piersi
Patomorphologic prognostic factors in breast carcinoma
z Zakładu Patologii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Włodzimierz T. Olszewski
Streszczenie
The pathologic report should contains not only diagnosis but also characterics of a tumour including prognostic and predicting factors. In spite of intensive search for pathologic and predictive factors in breast carcinoma only a few of them have practical, clinical value. Important prognostic and predictive factors in breast carcinoma are histologic type, grade, pTNM, and ER and PGR receptors status as well as HER2 status.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Fitzgibbons P.L.: Breast Cancer. In: Prognostic Factors in Cancer, ed. M.K. Gospodarowicz i in. Wiley-Liss Inc. Publication New York 2001, 465-466. 2. Domagała W.: Klasyczne i nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne w raku sutka u kobiet. Nowotwory, 1996, 47:23. 3. Olszewski W.: Patomorfologiczne czynniki prognostyczne. W: Onkologia Kliniczna, red. M. Krzakowski, wyd. Borgis, Warszawa 2001, 258-273. 4. Henson D.E. et al.: College of American Pathologists Conference XXVI on clinical relevance of prognostic markers in solid tumors: Summary. Arch. Pathol. Lab. Med., 1995, 119:1109. 5. Hammond M.E.H. et al.: College of American Pathologists Conference XXV: Solid tumors prognostic factors which, how and so what? Arch. Pathol. Lab. Med., 2000, 124:958. 6.Fitzgibbons P.L. et al.: Prognostic factors in breast cancer. College of American Pathologist Consensus Statement. 1999. Arch. Pathol. Lab. Med., 2000, 124:966. 7. Carter C.L. et al.: Relation of tumor size, lymph node, status and survival of 24740 breast cancer cases. Cancer, 1989, 63:181. 8. Singletary E. et al.: Revision of the American Joint Committee on Cancer Staging System for Breast Cancer. J. Clin. Oncol., 2002, 20:3628. 9. Lee A.M.H. et al.: Pathologic assessment of sentinel lymph-node biopsies in patients with breast cancer. Virchows Arch., 2000, 436:97. 10. Bast R.C. et al.: 2000 Update of recommendations for use of tumor markers in breast and colorectal cancer: Clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology. J. Clin. Oncol., 2001, 19:1865. 11. Elston C.V., Ellis I.O.: Pathological prognostic factors in breast cancer. I. The value of histological factors in breast cancer: experience from a large study with long-term follow-up. Histopathology, 1991, 19:403. 12.Schnnit S.J.: Breast cancer in 21st century: New opportunities and neu challenges.United States and Canadian Academy of Pathology Long Course New Orlean 2000, 9. 13. Clinical laboratory assays for HER2/neu amplification and overexpression. Quality assurance, standardization, and proficiency testing. Arch. Pathol. Lab. Med., 2002, 126:803-808. 14. Silverstein M.L. et al.: A prognostic index for ductal carcinoma in situ of the breast. Cancer 1996, 77:2267.
Nowa Medycyna 6/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna