Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 6/2002
Maciej Bączyk
Zasady kwalifikacji i prowadzenia terapii radioizotopowej przerzutów nowotworowych do kości
Radioisotope therapy of cancer bone metastases
z Poradni Medycyny Paliatywnej SPSK-1 AM w Poznaniu i Pracowni Medycyny Nuklearnej SPSK-2 AM w Poznaniu
Streszczenie
The radionuclide therapy from 50 years is the integral part of systemic treatment of patients with advanced and disseminated cancer. In the treatment specific radioisotopes with selective concentration at sites of bone cancer damage are used. Radioisotopes are important addition to the armamentarium of clinicians caring for patients with advanced cancer and painful cancer bone metastases (especially osteoblastic and mixt type). It offers a high degree of efficacy with minimal toxicity and simple administration fulfilling the fundamental criteria for a palliative treatment that should combine minimal patients discomfort and toxicity with maximal clinical effect.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Oxford Textbook of Palliative Medicine Oxford University Press, 1994. 2. Janjan N.: Bone metastases: approaches to management. Semin. Oncol., 2001 Aug, 28 (4 suppl 11):28-34. 3. Galasko C.: Incidence and distribution of skeletal metastases. Clin. Orthop., 1986, 210:14-22. 4. Nielsen O.S. et al.: Bone metastases: pathophysiology and management policy. J. Clin. Oncol., 1991, 3:509-524. 5. Silberstein E.B.: Advances in our understanding of the treatment of painful metastases. J. Nucl. Med., 2000, 41:655-657. 6. Mc Ewan A.J.: Use of radionuclides for the palliation of bone metastases. Semin. Radiat. Oncol., 2000 Apr, 10(2):103-114. 7. Lewington V.J.: Cancer therapy using bone-seeking isotopes. Phys. Med. Biol., 1996, 41:2027-2042. 8. Lass P.: Radioterapia izotopowa przerzutów nowotworowych do kośćca. Współczesna Onkologia, 2001, vol. 5:5:185-187. 9. Robinson R.G. et al.: Strontium 89: Treatment results and kinetics in patients with painful metastatic prostate and breast cancer in bone. Radiographics, 1989, 9 (2):271-278. 10. Kraeber-Bodere F. et al.: Treatment of bone metastases of prostate cancer with strontium-89 chloride: efficacy in relation to the degree of bone involvement. Eur. J. Nucl. Med., 2000, 27:1487-1493. 11. O´Donoghue J.A. et al.: Relationships between tumor size and curability for uniformly targeted therapy with beta-emitting radionuclides. J. Nucl. Med., 1995, 36:1902-1909. 12. Kinoshita A.: ESR dosimetry of 89Sr and 153Sm in bone. Appl. Radiat. Isot., 2001 Feb, 54(2):269-74. 13. Porter A.T. et al.: Results of a randomised Phase III trial to evaluate the efficacy of strontium 89 adjuvant to local field external beam irradiation in the management of endocrine resistant metastatic prostate cancer. Int. J. Radiation Oncol. Biol. Phys., 1993, 25 (5):805-813. 14. Quilty P.M. et al.: A comparison of the palliative effects of strontium 89 and external beam radiotherapy in metastatic prostate cancer. Radiotherapy and Oncology, 1994, 31:33-40. 15. Dafermou A. et al.: A multicentre observational study of radionuclide therapy in patients with painful bone metastases of prostate cancer. Eur. J. Nucl. Med., 2001, 28:788-798. 16. Serafini A.N.: Palliation of pain associated with metastatic bone cancer using samarium-153 lexidronam; a double-blind placebo-controlled clinical trial. J. Clin. Oncol., 1998 Apr, 16(4):1574-81.
Nowa Medycyna 6/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna