Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/1999
Irena Zimmermann-Górska
Reumatologia a medycyna rodzinna
Rheumatology in the general medicine practice
z Kliniki Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej i Studium Medycyny Rodzinnej
Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska
Wstęp
Z chwilą wprowadzenia reformy służby zdrowia stanęliśmy przed problemem właściwego ułożenia relacji między lekarzami „pierwszego kontaktu” a specjalistami w innych dziedzinach medycyny. Hasło „odwrócenia piramidy” i zwężenia udziału tych specjalności w opiece nad chorymi nie jest proste w realizacji. Wiedza medyczna rozwinęła się i postępuje wciąż naprzód w znacznym tempie, trzeba starać się umiejętnie i precyzyjnie ją wykorzystywać. Ogarnięcie całości nawet na bardzo ogólnym poziomie nie jest już możliwe. Sytuacja ta wymaga takiego pokierowania postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym, aby przybrało ono kierunek optymalny dla chorego. Jest to możliwe tylko przy wykorzystaniu szczegółowej wiedzy specjalistycznej. Prawidłowe ustalenie współpracy między lekarzami rodzinnymi a innymi specjalistami napotyka jednak na trudności. Wynikają one często z niechęci kierowania na konsultacje („sam potrafię leczyć”), a także ze względów finansowych. Inną przyczyną wadliwej współpracy może być brak odpowiedniego przygotowania lekarzy do pełnienia roli konsultantów.
Problemy reumatologiczne w praktyce lekarza rodzinnego
Wiadomo, że „dolegliwości reumatyczne” ma 20-80% chorych zgłaszających się do lekarza pierwszego kontaktu (1, 4). Najczęściej są to bóle związane z tzw. „reumatyzmem tkanek miękkich”, dyskopatie, bóle stawów i/albo kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi, rzadziej choroby reumatyczne o charakterze zapalnym. Zgodnie z częstością występowania tych dolegliwości w populacji, ułożony został podział chorób reumatycznych przygotowany przez Światową Organizację Zdrowia (8) (tab. 1). Choroby w wielu krajach uznano za najczęstszą przyczynę przewlekłej niesprawności, a także niezdolności do pracy (1, 6). Stanowią one ponadto problem nie tylko medyczny, ale także socjalny, gdyż wiążą się z dużymi kosztami wynikającymi z absencji chorobowej, a także z koniecznością zorganizowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Wiadomo także, że dolegliwości bólowe i zmiany zapalne w obrębie układu ruchu mogą być związane z innymi zespołami chorobowymi. Stanowią one często objawy „zwiastunowe” w przebiegu chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby), występują we wczesnym okresie chorób układu krwiotwórczego, w zmianach nowotworowych, towarzyszą zaburzeniom hormonalnym i wielu innym. Z kolei szereg chorób reumatycznych może przebiegać bez dolegliwości i zmian w układzie ruchu ? należą do nich m.in. niektóre układowe choroby tkanki łącznej. Do obowiązków lekarza rodzinnego należy wysunięcie wstępnego rozpoznania, rozstrzygnięcie czy będzie mógł sam podjąć się dalszej diagnostyki i leczenia, czy powinno się chorego skierować do innego specjalisty lub na leczenie szpitalne. Ta decyzja dotyczy dalszych losów chorych. Lekarz rodzinny odpowiedzialny jest ponadto za profilaktykę, rehabilitację i opiekę socjalną w obrębie powierzonej sobie populacji mieszkańców.
Tabela 1. Klasyfikacja chorób reumatycznych wg Światowej Organizacji Zdrowia.
1. Bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej
2. Umiejscowione choroby tkanek miękkich okołostawowych
3. Choroba zwyrodnieniowa stawów i związane z nią zespoły chorobowe
4. Zapalne choroby stawów
- reumatoidalne zapalenie stawów i związane z nim zespoły chorobowe
- młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów
- zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa („spondyloartropatie seronegatywne”)
- zapalenia stawów wywołane przez kryształy
- układowe choroby tkanki łącznej
- zapalenia stawów wywołane przez drobnoustroje
Szkolenie lekarzy w zakresie reumatologii

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Currey H.L.F., Hull S.: Rheumatology for general practice Oxford Medical Publications, 1995. 2. Dawes P.T. et al.: Primary care ? the educationel meed. Br. J. Rheumarol. 1990, 29: 401-407. 3. Lanyon P. et al.: Rheumatology education and management Skills in general practice: a national Study of trainers Ann. Rheum. Dis. 1995, 54: 735-739. 4. Martin J. et al.: The prevalence of disability among adults London Office of Population Census and Surveys, 1988. 5. Van der Korst J.K.: A system for non-specialist investigation of joint diseases W: Torralba T.P. (red): Practical education in the diagnosis of rheumatic disorders Hans Haber Publishers, 1986, 34-39. 6. Wygenhaüser F.J.: The importance of the case history in the diagnosis of rheumatic diseases WW: Torralba T.P. (red): Practical education in the diagnosis of rheumatic disorders Hans Huber Publishers, 1986, 11-33. 7. Wright V.: The consultant rheumatologist and postgraduate education Br. Med. J. 1983, 287: 1158-1159. 8. Zimmermann-Górska I.: Reumatologia w praktyce lekarza rodzinnego P.Z.W.L. 1998.
Nowa Medycyna 12/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna