Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Juliusz Przysławski, Izabela Bolesławska, Jacek Nowak
Ocena poziomu spożycia wybranych składników mineralnych występujących w racjach pokarmowych kobiet i mężczyzn w okresie meno- i andropauzy
Assessing the intake of selected minerals from food rations taken by menopausal women and andropausal men
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Juliusz Przysławski
Streszczenie
Using the method of 24-h recall it was carried out the assessment of intake of selected minerals present in daily food rations (DFR´s) of menopausal women and andropausal men. The studies showed unsatisfactory intake of minerals from DFR´s, especially calcium, magnesium, iron, zinc, copper, fluorine and jodine. The intake of phosphorus and sodium were far from the values recommended. DFR´s of the women were characterised by greater deficit of minerals vs. DFR´s of the men.
WSTĘP
Jednym z czynników decydujących o zdrowiu człowieka jest właściwy sposób odżywiania się, który dotyczy zarówno okresu intensywnego wzrostu i rozwoju, okresu dojrzałości, jak również starzenia się organizmu i związanego z tym procesem okresu meno- i andropauzy (4, 16, 20). W okresie menopauzy i andropauzy dochodzi do niedoborów hormonalnych, prowadzących do głębokich zaburzeń metabolicznych, sprzyjających rozwojowi miażdżycy, osteoporozy, nadciśnienia i innych chorób (3, 13, 15, 17). Kierując się powyższymi przesłankami podjęto badania nad oceną poziomu spożycia wybranych składników odżywczych, występujących w całodziennych racjach pokarmowych (CRP) grupy kobiet i mężczyzn powyżej 45 i 50 roku życia (11, 12). W tej części pracy szczególną uwagę zwrócono na składniki mineralne, makro- i mikroelementy.
MATERIAŁ I METODY

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Brzozowska A.: Interactions between iron, zinc and copper and their consequences for nutritional practice. Polish J. Food Nutr. Sci., 1998, 4, 603-616. 2. Charzewska J.: Instrukcja przeprowadzania wywiadu o spożyciu z 24 godzin. Zakład Epidemiologii Żywienia. IŻŻ, Warszawa, 1997. 3. Dennison E., Cooper C.: The epidemiology of osteoporosis. Br. J. Clin. Pract., 1996, 50, 33 - 36. 4. Hasik J.: Dietetyka (red), PZWL, Warszawa, 1992, str. 7. 5. Janitz W., i wsp.: Wzbogacanie żywności w jod. Przemysł Spoż., 1997, 7, 12-14. 6. Kunachowicz H., i in.: Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych. IŻŻ, Warszawa, 1998, 1-679. 7. Lorenc R., i in.: Znaczenie i rola suplementacji wapniem w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy. Żyw. Człow. Metab., 1999, 24, 30-38 (supl.). 8. Łoś-Kuczera M., Piekarska J.: Skład i wartość odżywcza produktów spożywczych. Cz. II-VII. PZWL, Warszawa, 1988. 9. Mocchegiani E., et al.: Zinc and immunoresistance to infection in aging: new biological tools. TiPS, 2000, 21, 205-208. 10. Piekarska J., Łoś-Kuczera M.: Skład i wartość odżywcza produktów spożywczych. Cz. I. PZWL, Warszawa, 1983. 11. Przysławski J., et al.: Assessing the intake of selected vitamins from food rations of menopausal women and andropausal men. Polish J. Food Nutr. Sci., 1999, 4, 89-96. 12. Przysławski J., Nowak J.: Assessing the intake of selected nutrients from food rations of menopausal women and andropausal men. I. Intake of energy and basic components. Polish J. Food Nutr. Sci. 1999, 1, 125-134. 13. Pużyński S.: Zaburzenia depresyjne w okresie menopauzy i andropauzy. Medycyna po Dyplomie, wyd. spec./wrzesień, 1997, 17-20. 14. Saris N-E, L., et al.: Magnesium. An update on physiological, clinical and analytical aspects. Clinica Chimica Acta 2000, 294, 1-26. 15. Słowińska-Srzednicka J., Srzednicki M.: Andropauza a czynniki miażdżycy tętnic u mężczyzn. Medycyna po Dyplomie, wyd. spec./wrzesień, 1997, 21-26. 16. Szponar L., i wsp.: Żywienie a zdrowie w okresie menopauzy i andropauzy. Medycyna po Dyplomie, wyd. specjalne, 1997, 51-60. 17. Waine C.: Prevention of both osteoporosis and coronary heart disease in primary care. Br. J. Clin. Pract., 1996, 50, 44-46. 18. WHO Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Report of a WHO Study Group. Technical Report Series 797, WHO, Geneva, 1990, rozdz. 3-4. 19. Ziemlański Ś. i wsp.: Normy żywienia dla ludności w Polsce. Żyw. Człow. Metab., 1994, 4, 303-338. 20. Ziemlański Ś.: Sposób żywienia się człowieka (zarys historyczny). Żyw. Człow. Metab., 1993, 1, 38-52.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: