Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Elżbieta Trafalska, Iwona Paradowska-Stankiewicz, Andrzej Grzybowski
Ocena wartości energetycznej i zawartości podstawowych składników odżywczych w całodziennych racjach pokarmowych wybranej grupy młodzieży
Assessment of energy value and essential nutrients intake of the total daily food rations in a selected young population group
Zakład Higieny Żywienia i Epidemiologii, Katedra Higieny i Epidemiologii AM w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski
Streszczenie
The assessment of food intake in a selected young population group was based on the 24-h recall method. It has demonstrated a number of dietary errors. The average daily women´s diet rations failed to provide sufficient energy and were characterised by the deficit of all nutritional components. Daily food rations of men were better balanced with nutritional standards. All analysed food rations were characterised by the incorrect energy structure.
WSTĘP
Ogólny stan zdrowia człowieka i jego prawidłowy rozwój w dużej mierze zależy od sposobu żywienia. Liczne badania populacji młodzieży (3, 4, 7) wykazały, że w wielu przypadkach sposób żywienia się tej grupy odbiega znacznie od modelu racjonalnego. Biorąc pod uwagę możliwość utrwalenia się tych nieprawidłowości i wystąpienia w przyszłości określonych zaburzeń w stanie zdrowia, w pełni celowe wydaje się monitorowanie tej grupy ludności oraz edukacja młodzieży w zakresie profilaktycznej roli racjonalnego żywienia.
Celem pracy była analiza spożycia i ocena stopnia wypełnienia zalecanej normy na energię i podstawowe składniki odżywcze w codziennych racjach pokarmowych osób badanych.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 200-osobową grupę młodzieży w wieku 19 do 25 lat. Średni wiek badanych kobiet i mężczyzn był zbliżony i wynosił 21,7 lat (SD 2,2 lat). Badaną grupę stanowiła młodzież z łódzkich szkół ponadpodstawowych i Akademii Medycznej. Kobiety stanowiły 53%, a mężczyźni 47% badanej zbiorowości. Sposób żywienia oceniono metodą trzykrotnego wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin (2). Za pomocą programu komputerowego FOOD 2, w oparciu o bazę danych z 1998 roku, obliczono wartość energetyczną i odżywczą całodziennych racji pokarmowych. Wyniki obliczeń poddano, zgodnie z zaleceniami IŻŻ, jednostopniowej redukcji (6). Uzyskane wyniki porównano z normą IŻŻ dla kobiet i mężczyzn 19-25-letnich o aktywności fizycznej umiarkowanej (9).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bartnikowska E., Obiedziński M.W.: Nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. Cz.I. Roczn. PZH, 1997, 48, 381-397. 2. Charzewska J., Chwojnowska Z.: Zalety i wady wybranych metod oceny spożycia żywności ze szczególnym uwzględnieniem metody wywiadu. Żyw. Człow. i Metab., 1988,15,65-73. 3. Ilow R., Regulska-Ilow B.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1991-1993. cz.I. Kobiety. Bromat. Chem. Toksykol., 1995, 28, 3, 223-228. 4. Ilow R., Regulska-Ilow B.: Ocena sposobu żywienia studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 1991-1993. cz.II. Mężczyźni. Bromat. Chem. Toksykol., 1995, 28, 3, 229-234. 5. Preparation and Use of Food-Based Dietary Guidelines, Report of a joint FAO/WHO consultation, WHO technical report series 880, WHO, Geneva, 1998. 6. Szczygieł A. i wsp.: Normy żywienia i wyżywienia. Prace IŻŻ 44, W-wa, 1987. 7. Szewczyński J., Ostrowska A.: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych studentów Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1985/86 i 1995/95. Bromat. Chem. Toksykol., 1996, 29, 3, 309-313. 8. Szponar L., Mieleszko T.: Sposób żywienia mężczyzn w Polsce w latach 1975-1984, Roczn. PZH, 1991, 12, 1, 43-50. 9. Ziemlański Ś. i wsp.: Normy żywienia dla ludności w Polsce. Nowa Medycyna, 1998, 4.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: