Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Adam Stępień
Napięciowy ból głowy
Tension-type headache
z Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. A. Stępień
Streszczenie
Tension-type headache is a very common condition worldwide. Estimated of its prevalence have varied widely ranging from 30% about to 80%. the pathophysiology of tension-type headache is not cleary understood. This type of headache often interferes with activities of daily living. Like migraine tension type headache is a disorder of middle life, with have diminished capacity for work or other activities. Many medications have been used for treatment, including anti-inflammatory drugs. Preventive treatments include antidepressants.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Rasmussen B.K., Lipton B.: Epidemiology of Tension-Type Headache. [W:] The Headache pod red. Olesen J., Tfelt-Hansen P., Welch MK. Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia, 2000, 545–550. 2. Schwartz B.S. et al.: Epidemiology of tension-type headache. JAMA, 1998, 279:381-383. 3. Srikiatkhachorn A., Phanthumchinda K.: Prevalence and clinical features of chronic daily cheadache in headache clinic. Headache, 1997, 37:277-280. 4. Schwartz B.S. et al.: Epidemiology of tension type headache. JAMA, 1998, 279:381-383. 5. Ishaq Abu-Arafeh: Chronic tension-type headache in childern and adolescents. Cephalalgia, 2001, 21:830-836. 6. Gladstein J., Holden E.W.: Chronic daily headache in childern and adolescents: 2 year prospective study. Headache, 1996, 36:349-351. 7. Schoenen J. et al.: EMG activity in pericranial muscles during postural variation and mental activity in healthy volunteers and patients with chronic tension type headache. Headache, 1991, 31:321-324. 8. Schoenen J., Bendtsen L.: Neurophysiology of tension type headache. [W:] The Headache pod red. Olesen J., Tfelt-Hansen P., Welch MK. Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia, 2000, 573-588. 9. Moskowitz M.A., Macfarlane R.: Neurovascular and molecular mechanisms in migraine headaches. Cerebrovascular Brain Met. Rev., 1993, 5:159-177. 10. Williamson D.J., Hargreaves R.J.: Neurogenic inflammation in the context of migraine. Microsc. Res. Tech., 2001 May 1; 53(3):167-78 11. Hamon M., Bourgoin S.: Role of serotonin and other neuroactive molecules in the physiopathogenesis of migraine. Current hypotheses. Pathol. Biol., 2000 Sep; 48(7):619-29. 12. Hargreaves R.J., Shepheard S.L.: Pathopsysiology of migraine – new insights. Can. J. Neurol. Sci., 1999 Nov; 26 Suppl 3:12-9. 13. Edvinsson L. et al.: Nerve supply and receptor mechanisms in intra- and extracerebral blood vesels. [W:] Olesen J, Edvinsson L. Basic mechanisms of headache. New York: Elsevier 1988,129-144. 14. Feuerstein G. et al.: Clinical perspectives of calcitonin gene related peptide pharmacology. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1995 Jul; 73(7):1070-4. 15. Ashina M. et al.: Plasma levels of calcitonin gene-related peptide in chronic tension-type headache. Neurology, 2000, 55:1335-1339. 16. Meller S.T., Gebhart G.F.: Nitric oxide (NO) and nociceptive processing in the spinal cord. Pain, 1993, 52:127-287. 17. Ashina M. et al.: Effect of inhibition of nitric oxide synthase on chronic tension type headache: a randomized crossover trial. Lancet, 1999, 353:287-289. 18. Andersen A.R. et al.: Regional cerebral blood flow in chronic tension type headache. [W:] Olesen J. et al.: Migraine and other headaches: the vascular mechanisms. New York: Raven Press, 1991, 319-321. 19. Rasmussen B.K.: Migraine and tension-type headache in a general population: precipitating factors, female hormones, sleep pattern and relation to the lifestyle. Pain, 1993, 53:65-72. 20. Olesen J., Schoenen J.: Tension-type headache, cluster headache, and miscellaneous headache. Synthesis. [W:] Olesen J., Tfelt-Hansen P., Welch KMA. The Headaches. New York, NY: Raven Press. 1993, 493-496. 21. Bendtesn L. et al.: Decreased pain detection and tolerance thresholds in chronic tension type headache. Arch. Neurol., 1996, 53:373-376. 22. Bendtsen L.et al.: Serotonin metabolism in chronic tension-type headache. Cephalalgia, 1997, 17:843-848. 23. Shimomura T., Takahashi K.: Alteration of platent serotonin in patients with chronic tension-type headache during cold perssor test. Headache, 1990, 30:581-583. 24. Eide P.K., Hole K.: The role of 5-hydroksytryptamine (5HT) receptor subtypes and plasticity in the 5HT systems in the regulation of nociceptive sensivity. Cephalalgia, 1993, 13:75-85. 25. Rainero L.et al.: Decreased sensivity of 5HT1D receptors in chronic tension-type headache. Headache, 2002, 42(8):709-714. 26. Puca F. et al.: Psychiatric comorbility and psychosocial stress in patients with tension-type headache from headache centers in Italy. Cephalalgia, 1999, 19:159-164. 27. Newman L.C. et al.: Daily headache in population sample. Results from the American Migraine Study. Headache, 1994, 34:294. 28. Iversen H.K. et al.: Clinical characteristics of migraine and tension type headache in relation to old and new diagnostic criteria. Headache, 1990, 30:514-519. 29. Prusiński A.: Polekowe bóle głowy „z odbicia”. Migrena, 1999, 2:11-12. 30. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of neurology. Practice parameter: the utility of neuroimaging in the evaluation of headache in patients with normal neurologic examinations (summary statement). Neurology, 1994, 44:1353-1354. 31. Bryson H.M., Wilde M.I.: Amitryptyline; a reviev of its pharmacological properties and thetapeutic use in chronic pain states. Drug Aging, 1996, 8:459-476. 32. Prusiński A.: Bóle głowy. PZWL, Warszawa, 1999. 33. Jung A.C. et al.: The efficacy of selective serotonin reuptake inhibitors for the management of chronic pain. J. Gen. Inter. Med., 1997, 12:384-389. 34. Fogelholm R., Murros K.: Tizanidine in chronic tension-type headache: a placebo controlled double blind cross-over study. Headache, 1992, 32:509-513. 35. Murros K. et al.: Modified-release Formulation of Tizanidyne in chronic tension – type headache. Headache, 2000, 40:633-637. 36. Smuts J.A. et al.: Prophylactic treatment of chronic tension type headache using botulinum toxin type A. Eur. J. Neurology, 1999, 6 (suppl 4):99-102. 37. Rollnik JD. et al.: Treatment of tension type headache with botulinum toxin type A. Headache, 2000, 40:300-305. 38. Robbins L.: Botulinum Toxin A for Refractory Chronic Daily Headache. Cephalalgia, 2001, 21(4):480. 39. Brin M.F.: Botulin toxin: chemistry, pharmacology,toxicity and immunology. Muscle Nerve, 1997, supl 6:146-168.
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna