Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Sylwester Mordarski
Mechanizm powstawania oraz sposoby leczenia przewlekłego bólu trzewnego w chorobach wywodzących się z żeńskich narządów rodnych
Mechanism and management on chronic pelvic pain in women
z Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Andrzej Kübler
Streszczenie
Women with chronic pain of the pelvic cavity complain about deep pain either unilateral, bilateral or in the midline, often radiating to the low back, anterior abdominal wall, buttock, hips, and anterior thighs. Pelvic pain can be cyclic (related to menstrual cycle), intermittent or continuous. Chronic pelvic pain is often thought to be primarily of gynecologic origin. However, all other structures in the pelvic cavity including the urinary tract, the lower gastrointestinal tract and the pelvic blood vessels have to be included in the differential diagnosis. Other etiologies to be considered include the musculoskeletal system, a neurologic problem and psychiatric etiologies. Thus the differential diagnosis is complicated and a thorough work-up is necessary.
Several different pharmacological classes of medications have been demonstrated to be effective in alleviating pain in patients with chronic pain syndromes: NSAIDs, antidepressants, anticonvulsants, local anesthetic antiarrhytmics and opioids. Adequate trials should be performed for each drug prescribed and only one drug should be titrated at a time. Over the last years regional anesthesia techniques has been a new interest in neurolytic superior hypogastric plexus block for the treatment of chronic pelvic pain associated with cancer. Analgesia after neurolytic blockade of the superior hypogastric plexus might be due to interruption of the sympathetic outflow to the pelvic organs.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Theobald G.W.: The role of the cerebral cortex in the apperception of pain. Lancet, 1949, 2:41-47. 2. Kumazawa T.: Sensory innervation of reproductive organs. [W:] Cervero F., Morrison J.F.B. (eds.), Visceral sensation, Elsevier, Amsterdam, 1986, 115-131. 3. Renaer M.: Chronic pelvic pain in women. Springer-Verlag, New York,1981:78. 4. Bonica J.J.: Labour pain. [W:] Wall P.D., Melzack R. (eds.), Textbook of pain, 3rd ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 1994:615-641. 5. Barkley K.J. et al.: Afferent fibers supplying the uterus in rat. J. Neurophysiol., 1988, 59:142-163. 6. Head H.: On disturbances of sensation with special reference to the pain of visceral disease. Brain, 1893, 16:1-113. 7. Giamberardino M.A., Vecchiet L.: Experimental studies on pelvic pain. Pain Reviews, 1994, 1:102-115. 8. Reiter R.C.: A profile of women with chronic pelvic pain. Clin. Obstet. Gynecol., 1990, 33:130-136. 9. Melzack R.: The John J. Bonica Distinguished Lecture: The gate control theory 25 years later: new perspectives in phantom limb pain. [W:] Bond M.R., Charlton J.E., Wolf C.J. (eds.), Proceedings of the VIth World Congress on Pain, Pain Research and Clinical Management, Vol. 4, Elsevier, Amsterdam, 1991. 10. Giamberardino M.A.: Urogenital pain and phenomena of viscero-visceral hyperalgesia. Pain 2002 – An Updated Review: Refresher Course Syllabus, Giamberardino M.A. (ed.), IASP Press, Seattle, 2002:413-422. 11. Galer B.S.: Neuropathic pain of peripheral origin: advances in pharmacologic treatment. Neurology, 1995, 45:17-25. 12. Wesselmann U. et al.: The urogenital and rectal pain syndromes. Pain 1997c, 73:269-279. 13. Mordarski S.: Neuralgia popółpaśćcowa – algorytm postępowania (w druku). 14. Plancarte R. et al.: Superior hypogastric plexus block for pelvic cancer pain. Anesthesiology, 1990, 73:236-239. 15. Leon-Casasola O.A. et al.: Neurolytic superior hypogastric plexus block for chronic pelvic pain associated with cancer pain. Pain, 1993, 54:145-151. 16. Plancarte R. et al.: Neurolytic superior hypogastric plexus block for chronic pelvic pain associated with cancer. Reg. Anesth., 1997, 22:562-568. 17. Wechsler R.J. et al.: Superior hypogastric plexus block for chronic pain in the presence of endometriosis. CT techniques and results. Radiology, 1995, 196:103-106. 18. Hilgier M.: Blokady układu współczulnego. α-medica press, Bielsko-Biała, 1995:139.
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna