Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2003
Maciej Bączyk, Ewa Bączyk, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Ból kostny. Rola niesterydowych leków przeciwzapalnych w terapii bólu kostnego
Bone pain. The role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in bone pain therapy
z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej SPSK-1 Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Jacek Łuczak
Streszczenie
The common causes of bone pain- a nociceptive type of pain- are degenerative and rheumatologic diseases, osteoporosis, trauma as well as primary and metastatic cancer. As the arachidonic acid products play an important role in the pathophysiology of bone pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs are the essential drugs to relieve this type of pain.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Oxford Textbook of Palliative Medicine Oxford University Press 1994. 2. Janjan N.: Bone metastases: approaches to management. Semin. Oncol. 2001 Aug., 28 (4 suppl 11):28-34. 3. Nielsen O.S. et al.: Bone metastases: pathophysiology and management policy. J. Clin. Oncol., 1991, 3:509-524. 4. Silberstein E.B.: Advances in our understanding of the treatment of painful metastases. J. Nucl. Med., 2000, 41:655-657. 5. Mc Ewan A.J.: Use of radionuclides for the palliation of bone metastases. Semin. Radiat. Oncol., 2000 Apr, 10(2):103-114. 6. Wordliczek J., Dobrogowski J.: Ból ostry. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, Kraków. 7. Chłopicki S., Gryglewski R.: W poszukiwaniu lepszej aspiryny. Medycyna po Dyplomie, 2000, 02:4-11. 8. Dobrogowski J. i wsp.: Ból i jego leczenie. PWN 1996, Warszawa. 9. Cryer B., Feldman M.: Cyclooxygenase-1 and cyclooxygenaze-2 selectivity of Widely used nonsteroidal anti-inflamatory drugs. American Journal of Medicine, 1998, 104:413-421. 10. Tatoń J.: Kliniczna farmakologia niepożądanego działania leków. PZWL 1995, Warszawa. 11. Fleish H.: Bisphosphonates in bone diseases. From the laboratory to patients. The Parthenon Publ. Group New York, London 1997.
Nowa Medycyna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna