Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 5/2000
Zbigniew Lew-Starowicz
Zaburzenia seksualne u kobiet z problemami urologicznymi
Sexual disturbances in women with urological problems
z Katedry Psychospołecznych Podstaw Rehabilitacji AWF w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Zaburzenia seksualne dotyczą 6-9% kobiet leczących się u urologów (15, 17), a problemy urologiczne są przyczyną zaburzeń seksualnych u około 5% kobiet szukających pomocy u seksuologów (2). Piśmiennictwo poświęcone zaburzeniom seksualnym u kobiet z problemami urologicznymi jest ubogie. Również niewiele uwagi poświęca się tego typu problemom na międzynarodowych kongresach i konferencjach seksuologicznych. Można zatem stwierdzić, że jest to „zaniedbany” obszar badawczy.
W piśmiennictwie obejmującym pogranicze seksuologii i urologii kobiet najczęściej są omawiane następujące zagadnienia:
1. Stany zapalne jako przyczyna zaburzeń seksualnych.
Masters i wsp. (13) stwierdzają, że stany zapalne dolnych odcinków dróg moczowych u kobiet często wiążą się z dyspareunią a aktywność seksualna nasila przebieg infekcji. Bancroft (1) uważa, że ta przyczyna dyspareunii częściej dotyczy kobiet w wieku menopauzalnym. Kass (8) stwierdza, że bakteriomocz po stosunku jest powszechny u kobiet wykazujących skłonności do zakażen dróg moczowych. Według Kunina i wsp. (10) zapalenie pęcherza moczowego występuje 12,8 raza częściej w całej populacji kobiet niż wsród zakonnic. Metody antykoncepcyjne stosowane przez kobiety również mogą wpływać na rozpowszechnienie zakażeń dróg moczowych, szczególnie dotyczy to diafragmy (Fihn i wsp. 1985).
2. Choroby nerek i dializowanie jako przyczyna zaburzeń seksualnych.
Kolodny (9) u 80% kobiet z uremia rozpoznał spadek poziomu libido i zanik potrzeby seksualnej. Przyczyną tego jest wg. Johnsona (6) neuropatia obwodowa, apatia i depresja. Mastrogiacomo (14) na podstawie badania dializowanych kobiet u 80% rozpoznał zanik potrzeby seksualnej i wiązał to z hiperprolaktynemia.
3. Nietrzymanie moczu a jakość życia seksualnego kobiet.
Jolleys (7) stwierdza, że nietrzymanie moczu jest powszechnie spotykanym zaburzeniem u kobiet wiąże się z różnymi następstwami: poczuciem zakłopotania, lęku, ukrywaniem zaburzenia wobec partnera, unikaniem aktywności seksualnej. Lamm (11) na podstawie badania 51 pacjentek stwierdza, że zaburzenie prowadzi do unikania kontaktów seksualnych, anorgazmii, u 39% do problemów w relacjach partnerskich, u 47% do zmniejszenia częstotliwości stosunków. Vereecken (18) stwierdza, że nietrzymanie moczu wiąże się z wieloma psychicznymi i seksualnymi aspektami: wyższym poziomem neurotyzmu, poczuciem społecznego stygmatu, z depresjami, lękami, pogorszeniem relacji społecznych, u 25% pacjentek w trakcie współżycia seksualnego pojawia się wydzielanie moczu, 35% ma problemy z osiąganiem orgazmu.
4. Zespoły bólowe i ich związek z aktywnością seksualną kobiet.
Ból jako przyczyna zaburzeń seksualnych u kobiet jest często omawiany w piśmiennictwie seksuologicznym. Dotyczy to różnego typu zespołów bólowych: w okolicy nadłonowej, miednicy, nerek, cewki moczowej, natury psychogennej jak i organicznej.
Specyficznym rodzajem bólu jest dyspareunia, czyli odczuwanie bólu wiążącego się z aktywnoącią seksualną. Z badań przeprowadzonych w Polsce na reprezentatywnej populacji (12) wynika, że dyspareunia dotyczy 15,2% ogólnej populacji kobiet i ma związek z wiekiem badanych: w wieku 20-24 lat dotyczy 18,5%, w wieku 25-29 lat 10,2%, w wieku 30-34 lat – 17,4%, w wieku 35-39 lat – 14%, w wieku 45-49 lat juz 27,4% a powyżej 50 lat – 29,4%. Jedną z przyczyn dyspareunii są zaburzenia urologiczne.
5. Zaburzenia seksualne w okresie okolomenopauzalnym.
Na świecie żyje około 500 milionów kobiet powyżej 50 roku życia a w roku 2030 będzie ich 1200 milionów (5). W krajach rozwiniętych wiek menopauzalny i postmenopauzalny obejmuje średnio 1/3 życia kobiety. Jakość życia w tym wieku jest zatem bardzo ważna dla zdrowia kobiety i ma wymiar społeczny. Zmiany wiaążące się z przebiegiem menopauzalnym obejmuja m.in. problemy urologiczne np. nietrzymanie moczu, zmiany zanikowe w układzie moczowo-płciowym, parestezje, możliwość pojawienia się tzw. „orgazmu moczowego” w następstwie nietrzymania moczu (16).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bancroft J.: Human sexuality and its problems. Churchill Livingstone, Edinbourgh 1989. 2. Bullough V.: Human Sexuality. Garland Publ. New York and London 1994. 3. Crenshaw Th., Goldberg J.: Sexual Pharmacology. W.W. Norton. New York 1996. 4. Heiman J.: Evaluating sexual dysfunctions in women. Clin. Obst. Gyn., 1997, 40, 3:616-629. 5. Hill K.: The demography of menopause. Maturitas, 1996, 23:113-127. 6. Johnson R.: Sexuality and renal disease. [W:] Human sexuality in health and illness. Woods N. (red.). C.V. Mosby Co., St. Louis 1984, 312. 7. Jolleys J.: Nietrzymanie moczu. [W:] Problemy zdrowotne kobiet. McPherson A. (red.). Springer Verlag, Warszawa 1997, 310-334. 8. Kass E.: Asymptomatic infections of the urinary tract. Transantlantic Ass. Amer. Phys., 1956, 69:56-63. 9. Kolodny R.: Textbook of sexual medicine. Little, Brown and Co., Boston 1979. 10. Kunin C., McCornack R.: An epidemiological study of bacteriuria and blood pressure among nuns and working women. New England Journal of Medicine, 1968, 278:635-42. 11. Lamm D.: Sexualitat und Harninkontinenz. Zent. bl. Gynakol., 1986, 108:1425-1430. 12. Lew-Starowicz Z.: Rozpowszechnienie zaburzen seksualnych w Polsce. Postepy Psychiatrii i Neurologii, 1993, 2, 3:173-178. 13. Masters W. et al.: Human Sexuality. Harper Collins Publ. New York 1992. 14. Mastrogiacomo L.: Hyperprolactinemia and sexual disturbances among uremic women on hemodialysis. Nephron., 1984, 37:195-199. 15. Munjack D., Oziel L.: Sexual medicine and counseling in office practice. A comprehensive treatment quide.Little, Brown and Co., Boston 1980. 16. Sherwin B.: Sex hormones and psychological functioning in postmenopausal women. Experimental Gerontology, 1994, 29, 304:423-430. 17. Slatford K., Currie C.: Prevalence of psychosexual problems in patients attending a genitourinary clinic. Br. J. Vener. Dis., 1984, 60:398-401. 18. Veerecken R.: Psychological and sexual aspects in different types of bladder dysfuntion. Psychother. Psychosom., 1989, 51:128-134.
Nowa Medycyna 5/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna