Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2006, s. 170-173
Barbara Biedziak, *Mateusz Kurzawski, Magdalena Zabel
Późne tworzenie zębów nadliczbowych – opis przypadków
Late supernumerary teeth formation – case reports
z Kliniki Ortodoncji Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
p. o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Barbara Biedziak
Nadliczbowość zębów (hiperdoncja) jest nieprawidłowością zębową polegającą na powstawaniu dodatkowych zawiązków zębowych o typowej lub atypowej budowie. Zęby nadliczbowe mogą powstawać w każdej okolicy łuków zębowych, jednak szczególnie często tworzą się one w przedniej okolicy szczęki (89-96%) (1). Rzadziej występują nadliczbowe zęby przedtrzonowe i trzonowe, a niezwykle rzadko nadliczbowe kły (2). W literaturze częstość występowania nadliczbowości w uzębieniu mlecznym ocenia się na 0,3-0,8%, natomiast w uzębieniu stałym 0,1-3,6% (1). Zaburzenie to częściej spotykane jest u mężczyzn niż u kobiet w stosunku od 2:1 do 6:1 (3-6). Obserwuje się pojedyncze lub mnogie zęby nadliczbowe, które mogą być zlokalizowane po jednej stronie łuku zębowego lub obustronnie. Pojedyncze zęby nadliczbowe spotyka się dość często (76-86%). Czterokrotnie rzadziej występują dwa zęby nadliczbowe (12-24%). Mnoga nadliczbowość zębów spotykana jest najrzadziej (poniżej 1%) i w większości przypadków jest objawem zespołów wad wrodzonych (rozszczep wargi i podniebienia, dysplazja obojczykowo-czaszkowa, zespół Gardnera). Etiologia tego zaburzenia nie jest w pełni wyjaśniona, jednak wymienia się różne teorie mogące tłumaczyć powstawanie hiperdoncji. Istnieje hipoteza nadprodukcji listewki zębowej, podziału zawiązków zębowych, teoria atawistyczna oraz dziedziczna (7, 8). Ze względu na zróżnicowanie morfologiczne zębów nadliczbowych Garvey dokonuje podziału na cztery grupy: zęby o budowie typowej dla danej grupy, o kształcie stożka, guzkowate oraz zębiaki (9). W uzębieniu mlecznym zęby nadliczbowe najczęściej mają kształt typowy dla danej grupy zębowej, natomiast w uzębieniu stałym najczęściej występującym zębem nadliczbowym jest ząb o kształcie stożka ułożony w linii pośrodkowej szczęki. Zęby nadliczbowe mogą samoistnie wyrzynać się do jamy ustnej lub też pozostają w kości, niejednokrotnie opóźniając lub uniemożliwiając wyrzynanie pozostałych zębów. Pojawianie się zębów nadliczbowych może być także przyczyną rotacji, przemieszczeń i stłoczeń zębów, diastemy, resorpcji korzeni, powstawania torbieli. W piśmiennictwie opisuje się rzadkie przypadki ektopowego występowania zębów nadliczbowych w miejscach oddalonych od wyrostków zębodołowych; jama nosowa, zatoka szczękowa, bródka (10). Powstawanie zębów nadliczbowych może odbywać się w tym samym czasie co innych zębów z danej grupy lub możliwe jest późne ich tworzenie, co tłumaczyć może hipoteza możliwości przetrwania niezresorbowanej listewki zębowej (11). Wg badań Komorowskiej i Drelicha rozwój zębów nadliczbowych był w 49,3% zgodny z rozwojem zębów typowych, opóźniony u 39,3%, a przyspieszony u 11,3% badanych ogólnie zdrowych osób. W przypadkach dysplazji obojczykowo-czaszkowej rozwój zębów był zawsze opóźniony względem zębów typowych (2). Autorzy przedstawiają dwa udokumentowane radiologicznie przypadki późnego tworzenia zębów nadliczbowych w okolicy dolnych zębów przedtrzonowych.
Opis przypadków

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Proff P., et al.: Problems of supernumerary teeth, hyperdontia or dentes supernumerarii. Ann. Anat., 2006; 188: 163-169. 2.Komorowska A., Drelich A.: Powstawanie i rozwój zębów nadliczbowych. Czas. Stomat., 1995; 48: 272-281. 3.Brook A.H.: Dental anomalies of number, form and size: their prevalence in British Schoolchildren. J. Int. Assoc. Dent. Child, 1974; 5: 37-53. 4.Davis P.J.: Hypodontia and hyperdontia of permanent teeth in Hong Kong schoolchildren. Commun. Dent. Oral. Epidemiol., 1987; 15: 218-220. 5. Ravn J.J.: Aplasia, supernumerary teeth and fused teeth in the primary dentition. An epidemiologic study. Scand. J. Dent. Res., 1971; 79: 1-6. 6.Luten J.R.: The prevalence of supernumerary teeth in primary and mixed dentition. J. Dent. Child., 1967; 34: 346-353. 7.Herud B., et al.: Zęby nadliczbowe jako przyczyna nieprawidłowości narządu żucia w materiale Zakładu Ortodoncji IS AM w Białymstoku. Czas. Stomat., 1994; 47: 363-365. 8.Mason C., et al.: A retrospective study of unerupted maxillary incisors associated with supernumerary teeth. Br. J. Oral. Maxillofac. Surg., 2000; 38: 62-65. 9.Garvey M.T., et al.: Supernumerary Teeth – An Overview of Classification, Diagnosis and Management. J. Can. Dent. Assoc., 1999; 65: 612-616. 10. Erkmen N., et al.: Supernumerary tooth in the maxillary sinus: Case report. Aust. Dent. J., 1998; 43: 385-6. 11. Jensen B.L., Kreiborg S.: Development of the dentition in cleidocranial dysplasia. J. Oral. Pathol. Med., 1990; 19: 89-93. 12. Proffit W.R., Fields H.W.: Ortodoncja współczesna. Lublin, Wyd. Czelej, 2000, p. 80. 13. Kim K.D., et al.: Personal Computer-Based Three-Dimensional Computed Tomographic Images of the Teeth for Evaluating Supernumerary or Ectopically Impacted Teeth. Angle Orthod., 2003; 73: 614-621.
otrzymano: 2006-07-27
zaakceptowano do druku: 2006-11-20

Adres do korespondencji:
*Mateusz Kurzawski
Klinika Ortodoncji
AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel. (0-61) 854-71-01, fax (0-61) 854-71-02
e-mail: mateuszk@amp.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia