Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 69-70
Aneta Adamowicz, Maciej Kaczmarek
Ocena stomatologicznych potrzeb leczniczych dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej
Evaluation of dental treatment necessities of handicapped children who attend to the school of special education
z SKN przy Zakładzie Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Opiekun Koła: dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada
Z piśmiennictwa znanych jest szereg opracowań poświęconych zagadnieniom opieki stomatologicznej nad dziećmi z upośledzeniem umysłowym (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Autorzy wymieniają wiele przyczyn, które prowadzą do zaniedbań w zakresie profilaktyki i leczenia jamy ustnej w tej grupie, spośród nich wymienia się najczęściej utrudniony kontakt z pacjentem powodujący niechęć i obawy lekarzy przed przeprowadzeniem zabiegów stomatologicznych, problemy finansowe związane ze zwiększonym nakładem czasu, pracy i środków wykorzystywanych podczas leczenia osób niepełnosprawnych.
Celem niniejszej pracy było określenie stanu jamy ustnej oraz stomatologicznych potrzeb dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.
Materiały i metody
Badaniami objęto 66 dzieci obojga płci w wieku 8-18 lat, uczęszczających do szkoły specjalnej w małym ośrodku miejskim (Szamotuły koło Poznania). Populację uczniów szkoły stanowi 49 dzieci z upośledzeniem umysłowym o stopniu lekkim (17 dziewcząt i 32 chłopców) oraz 17 o stopniu umiarkowanym (8 dziewcząt i 9 chłopców).
Badanych podzielono na dwie grupy wieku: 8-14 lat oraz 15-18 lat. Pierwsza grupa liczyła 42 dzieci (15 dziewcząt i 27 chłopców), natomiast druga 24 dzieci (9 dziewcząt i 15 chłopców).
Przeprowadzono badania kliniczne jamy ustnej z użyciem instrumentów diagnostycznych stosowanych w stomatologii (lusterko, zgłębnik stomatologiczny posiadający dwie końcówki – sondę kalibrowaną do oceny stanu przyzębia i zgłębnik do oceny stanu zębów), w sztucznym oświetleniu, sadzając pacjentów na krześle z podgłówkiem w celu stabilizacji głowy. Oceniano zęby nie oczyszczone i wilgotne, tym samym spełniając warunki wymagane podczas badań epidemiologicznych. Kryteria oceny stanu uzębienia i przyzębia oparto o wytyczne WHO (10, 11).
Zebrane informacje umieszczono w autorskiej karcie badań uwzględniającej:
– stan uzębienia – liczba zębów, wzkaźnik frekwencji próchnicy, średnia liczba puw/PUW, wskaźnik leczenia próchnicy;
– CPITN – wskażnik periodontologicznych potrzeb leczniczych.
Wyniki
Analiza uzyskanych wyników wykazała, że frekwencja próchnicy w badanej grupie dzieci wynosiła 97%.
Ogółem oceniony został stan 1690 zębów (w tym 1361 stałych i 329 mlecznych). Liczba zębów z próchnicą wynosiła 23,3% u chłopców w wieku 8-14 lat, do 31,0% u chłopców w grupie 15-18-latków (tab. 1) a u dziewcząt w wieku 8-14 lat 24,2% oraz 28,0% w grupie wiekowej 15-18 lat.
Tabela 1. Liczba badanych zębów.
wiek8-14 lat15-18 lat
płećdziewczynkichłopcydziewczynkichłopcy
liczba zębów380665240410
liczba zębów z próchnicą9215567126
% zębów z próchnicą24,223,328,031,0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Borysewicz-Lewicka M. i wsp.: Ocena stanu uzębienia uczniów szkoły specjalnej. Czas. Stomat. 1996, 12, 813-816. 2. Haber-Milewska T., Anholcer H.: O wymogach opieki stomatologicznej nad dziećmi upośledzonymi. Pozn. Stomat. 1977, 69-73. 3. Jańczuk Z., Szymaniak E.: Próchnica zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. 4. Szpringer-Nodzak M.: Stomatologia wieku rozwojowego 1993. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1993. 5. Wójciak L. i wsp.: Narząd żucia u dzieci ze szkół podstawowych i specjalnych, a profilaktyka fluorkowa i leczenie planowe. Czas. Stomat. 1986, XXXIX, 10, 639-641. 6. Wójciak L. i wsp: O konieczności zwiększenia opieki stomatologicznej nad dziećmi umysłowo upośledzonymi. Czas. Stomat., 1980, XXXIII, 2, 99-105. 7. Wójciak L., Żywica D.: Higiena jamy ustnej u dzieci i młodzieży o ograniczonym rozwoju umysłowym a stan przyzębia. Pozn. Stomat. 1979, 75-78. 8. Wójciak L.: Problemy opieki stomatologicznej nad dziećmi niepełnosprawnymi (handicapped). Pozn. Stomat. 1985, 67-69. 9. Wójciak L.: Wybrane zagadnienia stomatologii wieku rozwojowego dotyczące dzieci specjalnej troski (handicapped). Czas. Stomat. 1979, XXXII, 8, 769-773. 10. Jańczuk Z., Ciągło A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999. 11. WHO: Oral Health Surveys, Basic Methods of Edition 1986.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia