Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2002, s. 93-95
Ewa Borys, Renata Stawicka-Wychowańska, Maciej Nowak
Diagnozowanie grzybicy jamy ustnej przy pomocy testów Candida ID firmy Bio-Merieux
Diagnosis of the oral cavity candidosis with Bio-merieux candida id test
z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska
Kandydoza należy do zakażeń wywołanych przez wiele różnych gatunków grzybów z rodzaju Candida. Candida albicans jest gatunkiem najczęściej odpowiedzialnym za powstawanie kandydozy w jamie ustnej u ludzi. Zakażenia te mogą być także wywoływane przez inne gatunki grzybów, rzadziej spotykanych, takich jak: C. tropikalis, C. parapsilosis, C. crusei oraz C. glabrata (2, 5, 6).
Drożdżaki z rodzaju Candida, a zwłaszcza C. albicans występują u 40-80% zdrowych ludzi i należą do saprofitycznej flory jamy ustnej, przewodu pokarmowego i narządów płciowych (3, 8, 9).
W związku z powszechnym występowaniem C. albicans trudne jest określenie kiedy i dlaczego mikroorganizm ten może stać się patogenem chorobotwórczym. Samo wyizolowanie kolonii C. albicans z materiału klinicznego nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem jego patogenności, której pojawienie się jest związane z konwersją drobnoustroju do formy pseudomycelialnej (strzępkowej, grzybniowej), lub za jej wyznacznik przyjmuje się masywność wzrostu kolonii (5, 6, 7). Z punktu widzenia lekarza praktyka, najistotniejszym jest aspekt kliniczny. W tym kontekście drobnoustrój, który wywołał w organizmie określone zmiany kliniczne lub inne subiektywne objawy zapalenia najprawdopodobniej odgrywa rolę patogenu.
W jamie ustnej występują następujące postacie kliniczne kandydozy: ostra rzekomobłoniasta, przewlekła rzekomobłoniasta, ostra zanikowa, przewlekła zanikowa, przewlekła śluzowo-skórna, przewlekła hiperplastyczna oraz zapalenie kątów ust (5, 8, 9).
Czynniki predysponujące, które mogą mieć istotny wpływ na zakażenie drożdżakami, można podzielić na czynniki niezależne od drobnoustroju, związane z organizmem żywiciela i determinanty chorobotwórczości zależne od gatunku C. albicans (tab. 1).
Tabela 1. Czynniki predysponujące, które mogą mieć istotny wpływ na zakażenie drożdżakami.
A. Czynniki związane z organizmem żywiciela
 • Uszkodzona bariera nabłonkowa 
  - oparzenia 
  - brak dostępu powietrza 
  - ciała obce
   - cytostatyki
   - antybiotyki
   - narażenie na kontakt z wodą/maceracja
   - cewniki założone na stałe
   - zwiększone pH soku żołądkowego
   - napromieniowanie
   - rany
   - brak dostępu powietrza
   - ciała obce
   - antybiotyki
 • Zaburzenia ogólnoustrojowe
   - cukrzyca
   - niedoczynność tarczycy
   - poliendokrynopatie
   - niedożywienie
   - niedobór żelaza
   - niedobór biotyny
   - niedoczynność nadnerczy
   - niedoczynność przytarczyc
   - ciąża
   - zespoły złego wchłaniania
 • Zaburzenia dotyczące neutrofili i makrofagów
   - neuropenia
  - leukopenia 
  - agranulocytoza 
  - Acrodermatitis Entheropatica 
  - niedobór mieloperoksydazy 
  - przewlekła choroba ziarniniakowa
 • Zaburzenia odporności (pierwotne i nabyte) 
  - aglezja grasicy i tkanki chłonnej 
  - niedorozwój grasicy 
  - zespół nadmiaru IgE 
  - zespół nabytego niedoboru odporności 
  - ciężki, złożony niedobór odporności 
  - przewlekła kandydoza śluzowo-skórna
 • Nowotwory i choroby krwi 
  - białaczka 
  - grasiczak 
  - chłoniaki 
  - zaawansowany rak
 • Leki i inne działania lecznicze 
  - antybiotyki 
  - kolchicyna 
  - cytostatyki
  - napromieniowanie 
  - kortykosteroidy 
  - fenylobutazon 
  - antymetabolity 
  - immunosupresja
B. Czynniki związane z cechami drobnoustroju (determinanty)
 • adherencja, czyli przyleganie do komórek gospodarza i substancji białkowych w przestrzeni międzykomórkowej (fibronektyny, kolagenu, lamininyora z fibryny). Z badań wynika, że czynnik ten odgrywa jedną z wiodących ról w patogenezie.
 • enzymy hydrolityczne 
  Grzyby wydzielają do środowiska enzymy odpowiedzialne za katalizowanie reakcji hydrolizy określane ogólnie jako hydrolazy. Wyróżnia się: esterazy, glikozydazy, peptydazy, enzymy hydrolizujące wiązania C-N. Proteinaza kwaśna (asparginowa) ułatwia pokonanie barier keratynowych naskórka i stanowi ogólnie uznany czynnik wirulencji. Tak więc, błony komórkowe organizmu są obiektem "enzymatycznego ataku" enzymów hydrolitycznych produkowanych przez C. albicans.
 • właściwości hydrofobowe (tworzenie agregatów złożonych z dużej liczby blastosporów) co przyczynia się do większej zdolności przylegania grzybów do różnych powierzchni
 • wymiany fenotypowe
  Szczepy C. albicans i C. tropicalis charakteryzują się dużą częstotliwością dziedzicznych odwracalnych zmian fenotypowych dotyczących morfologii komórki. Dzięki zdolności dokonywania szybkich zmian fenotypowych szczepy te z łatwością przystosowują się do zmiennych warunków otoczenia.
Cel pracy
Celem pracy było określenie jak często wstępna diagnoza, oparta na dokładnym wywiadzie oraz badaniu przedmiotowym, jest zgodna z wynikiem badania mykologicznego, przeprowadzonego w gabinecie stomatologicznym oraz zweryfikowanego kolejnym badaniem, w specjalistycznej pracowni mykologicznej.
Materiały i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Górska R. i wsp.: Zakażenie HIV i Zespół Nabytego Upośledzenia Odporności. Nowa Stomatologia 2000, 13, V, 207-209. 2. Górska R., Nowak M.: Tytoń jako czynnik ryzyka zmian patologicznych błony śluzowej jamy ustnej. Czasopismo Stomatologiczne 1997, 6:394-399. 3. Jabłońska S.: Choroby skóry. PZWL Wydanie II, 1997, Warszawa. 4. Jakóbisiak M.: Immunologia PWN Wydanie II, Warszawa 1997. 5. Jańczuk Z., Banach J.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej i przyzębia. PZWL Warszawa 1995. 6. Knychalska-Karwan Z.: Podstawy chorób przyzębia. Collegium Medicum UJ, VI wydanie, Kraków 1996. 7. Lenglais R., Miller C.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Urban & Partner, Wydanie I, Wrocław 1997. 8. Smosarska H.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. PZWL Wydanie II, Warszawa, 1980. 9. Tyldesley W.: Color Atlas of Oral Medicine. Mosby Wolfe, Wydanie II, Londyn 1994.
Nowa Stomatologia 2/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia