Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2002, s. 131-134
Piotr Skomro
Aparat ortodontyczny elasto-aligner w leczeniu niektórych wad zgryzu. Opis przypadków
Orthodontic appliance – elasto-aligner in treatment of some malocclusing. Case report
z Zakładu Propedeutyki Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko
Rozwój technologii tworzyw sztucznych w ostatnim czterdziestoleciu spowodował pojawianie się coraz to nowych materiałów stomatologicznych. Do tej grupy należą elastomery silikonowe wykorzystywane także do budowy aparatów ortodontycznych. Wprowadzenie tego materiału spowodowało powstanie specjalnej dziedziny ortodoncji zwanej elastodoncją (ang. elastodontics) (1, 2, 3). Korzystne właściwości kliniczne silikonu sprawiają, że wykonywane są z niego także ochraniacze dla sportowców, obturatory, epitezy, szyny do indywidualnej profilaktyki fluorkowej i wewnątrzustne aparaty przeciwdziałające bezdechowi śródsennemu (1, 4, 5, 6, 7). Elastomer silikonowy jest stosowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w Japonii oraz w Niemczech (3, 4, 5, 6, 7). W Niemczech aparaty ortodontyczne z elastomeru silikonowego są szeroko propagowane przez Hinza (1, 3, 4, 5, 6, 7). Mają według niego zastosowanie w leczeniu wielu wad uzębienia mlecznego, mieszanego, oraz stałego u dzieci i dorosłych. Aparaty te są o bardzo prostej konstrukcji i zasadzie działania, łatwe i bezpieczne w stosowaniu (3, 4, 5, 6, 7). Jednym z najprostszych aparatów tego rodzaju jest elasto-aligner, który można stosować w leczeniu wielu wad zgryzu takich jak zgryz przewieszony, zgryz otwarty. Może być wykorzystany w celu zamykania diastem i szpar międzyzębowych.
MATERIAŁ I METODA
Przedmiot obserwacji stanowiło 30 pacjentów, w tym 20 kobiet i 10 mężczyzn, w wieku od 11 do 43 lat. W leczeniu stosowano aparat ortodontyczny elasto-aligner, wykonany metodą Hinza z masy silikonowej Synsil 50 lub 70. Na rycinie 1 przedstawiono ten aparat w jamie ustnej pacjentki. Dobór rodzaju masy uzależniony był od zaplanowanego przesunięcia zębów. Masę o większej elastyczności Synsil 50 stosowano gdy przesunięcia zębów były większe niż 2 mm. Przy mniejszych przesunięciach zębów zastosowano masę o mniejszej elastyczności Synsil 70. Odmienne wykonawstwo laboratoryjne tych aparatów zostało opisane w odrębnych artykułach: „Zastosowanie i technika wykonania set-up”. Mag. Stomat. 1999,6,28-30 oraz „Postępowanie kliniczno-laboratoryjne i ocena kosztów wykonawstwa aparatu ortodontycznego z elastomeru silikonowego”, który ukaże się na łamach Magazynu Stomatologicznego.
Ryc. 1. Widok aparatu silikonowego w jamie ustnej pacjentki.
Higienę jamy ustnej oceniano za pomocą uproszczonego wskaźnika OHI wg Greena´a i Vermilliona. Skuteczność leczenia oceniano po dwuletnich obserwacjach. Wyniki przedstawiono na przykładzie trzech przypadków.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Hinz R.: Das Elasto-KFO- System 1.1. Dental-Workshop der Dr Hinz Unternehmen. Herne 1995. 2. Oliver R.G.: Elastodontics: A case report. The Functional orthodontist, 1989, 9/10, 7-16. 3. Warnack A.E. i wsp.: Elastosystem ortodontyczny – nowa koncepcja leczenia w ortopedii szczękowej w świetle piśmiennictwa. Czas. Stomat., 1998, 9, 620-624. 4. Heise M., Hinz R.: Silikonowy materiał podstawowy w leczeniu stomatologicznym. Quintessence, 1997, 6, 393-405. 5. Hinz R.: Das Elasto -KFO- System- Eine Weiterentwiclung des Positioners. Prakt. Kieferorthop., 1991, 5, 179-188. 6. Hinz R.: Das Elasto -KFO- System für Zahntechniker. Die Praxis Schulungszentrum für Zahnärzte. Herne 1992. 7. Hinz R.: Skripte zum Forthildungkurs – Das Elasto -KFO- System. Schulungszentrum für Zahnärzte. Herne 1995.
Nowa Stomatologia 3/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia