Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2003, s. 148-151
Ewa Iwanicka-Frankowska, Maria Wierzbicka, Elżbieta Pierzynowska, Joanna Kępa
Stan przyzębia i potrzeby profilaktyczno-lecznicze grupy osób dorosłych z regionu Warszawy
Periodontal status and preventive-therapeutic needs of the group of adults of the Warsaw region
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
Prowadzone od wielu lat badania epidemiologiczne służą ocenie stanu przyzębia. Na podstawie tych badań dokonuje się analizy potrzeb profilaktyczno-leczniczych chorób przyzębia w danych grupach wiekowych. Uzyskane w ten sposób dane są podstawą dla formułowania programów i strategii opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach danego kraju. Za najbardziej reprezentatywną w badaniach epidemiologicznych uznana jest grupa 35-44 lata. W przeprowadzonych badaniach uwzględniono osoby w wieku 25-55 lat, a więc tym samym uzyskano informacje dotyczące również osób z przedziałów 25-34 oraz 45-55 lat.
Celem pracy była ocena stanu przyzębia grupy osób dorosłych – mieszkańców Warszawy i okolic.
MATERIAŁ I METODY
Tabela 1. Rozkład badanej populacji z uwzględnieniem przedziałów wieku i płci.
Grupa wiekowaKobietyMężczyźniLiczba i odsetek badanych łącznie
25-3470 (66,67)35 (33,33)105 (36,46)
35-4435 (59,32)24 (40,68)59 (20,49)
45-5592 (74,19)32 (25,81)124 (43,05)
Łącznie197 (68,40)91 (31,60)288 (100,0)
Badaniem objęto 288 osób (197 kobiet i 91 mężczyzn), które zgłosiły się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej celem leczenia zębów. Wiek badanych osób wahał się w granicach 25-55 lat. Tabela 1 oraz rycina 1 (str. 149) przedstawiają rozkład badanej populacji w zależności od wieku i płci. Wśród badanych najliczniej reprezentowane były osoby w wieku 45-55 lat (43%), a następnie osoby poniżej 35 roku życia (36%). Kobiety liczbowo przeważały nad mężczyznami we wszystkich grupach wiekowych i w najstarszej stanowiły blisko dwie trzecie badanej próby.
Ryc. 1. Rozkład odsetkowy badanej populacji z uwzględnieniem przedziałów wieku i płci.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi WHO, przy sztucznym świetle, używając lusterka stomatologicznego i kalibrowanej sondy periodontologicznej zakończonej kulką (1). Uzyskane w ten sposób dane nanoszono na kartę własnego projektu przygotowaną wcześniej.
W badaniu klinicznym do oceny potrzeb leczenia chorób przyzębia posłużono się wskaźnikiem CPITN.
WYNIKI
Ryc. 2. Rozkład odsetkowy osób z poszczególnymi najwyższymi wartościami wskaźnika z uwzględnieniem przedziałów wieku.
Tabela 2. Rozkład odsetkowy osób z poszczególnymi najwyższymi wartościami wskaźnika z uwzględnieniem przedziałów wieku.
Grupa wiekowaNajwyższa wartość CPITN 
0 zdrowe przyzębie1 krwawienie z dziąseł2 kamień nazębny3 płytkie kieszonki (4-5 mm)4 głębokie kieszonki (ł 6 mm)Osoby wyłączone z badania
25-344,7627,6244,7622,8600
35-441,6915,2630,5135,5916,950
45-553,239,6836,2924,1926,610
Łącznie3,4717,3638,1926,0514,930

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. World Health Organisation. Oral Health surveys Basic Methods. 3th edition. Genewa 1989. 2. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stomatol. 1997, 3:45-49. 3. Jańczuk Z., Ciągło A.: Podstawy epidemiologii chorób narządu żucia. CEM, 1999. 4. Popowski W. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim – badania porównawcze. N. Stomatol. 2001, 4:38-42. 5. Popowski W. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim. Nowa Stomatol. 1998, 3:48-51. 6. Kaczmarczyk-Stachowska A. i wsp.: Wskaźnik higieny jamy ustnej i zmiany przyzębia u osób w wieku od 15 do 80 lat, zamieszkałych w Krakowie. Czas. Stomat. 2001, LIV, 2:112-117. 7. Szatko F.: Stan zdrowotny jamy ustnej ludności w wieku 35-44 i 65-74 lata z terenu Łodzi i województwa piotrkowskiego. Czas. Stomat. 1993, XLVI, 7-8: 485-490. 8. Bałczewska E.: Stan przyzębia oceniany wskaźnikiem CPITN osób zgłaszających się do specjalistycznej przychodni periodontologicznej. Czas. Stomat. 1992, XLV, 11-12:577-582. 9. Postek-Stefańska L. i wsp.: Stan i potrzeby lecznicze przyzębia osób dorosłych 35-44-letnich z województwa katowickiego. Czas. Stomat. 2000, LIII, 2:97-102. 10. Stopa J. i wsp.: Ocena stanu przyzębia i potrzeb leczniczych osób dorosłych w wieku 35-44 lat z województwa poznańskiego. Czas. Stomat. 1994, XLVII, 4:275-277.
Nowa Stomatologia 3/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia