Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2005, s. 66-69
Małgorzata Klichowska-Palonka, Teresa Bachanek, Ewa Wolańska, Dariusz Samborski
Zastosowanie jednoskładnikowego systemu łączącego Prompt L-Pop, a czas pracy w gabinecie stomatologicznym
Application of mono-component bonding system Prompt L-Pop, and work speed in dentist surgery
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
Rozwój technologii materiałów do wypełnień powoduje pojawianie się na rynku nowych generacji materiałów mających poprawić estetykę, jakość, a ostatnio również usprawnić i przyspieszyć pracę lekarza stomatologa (1). Współczesne trendy rozwoju najnowszych systemów wiążących upraszczają sposoby ich zakładania, zmniejszając liczbę składników systemu czynią je bardziej użyteczne i przyjazne. Patrząc na rozwój systemów łączących jaki dokonał się w ostatniej dekadzie można mieć nadzieję, że już wkrótce wrażliwość pozabiegowa, niecałkowite uszczelnienie brzeżne, przedwczesna degradacja bondu, brak biokompatybilności z otaczającymi tkankami nie będą problemami związanymi z używaniem systemów łączących (2).
W chwili obecnej istnieje duża różnorodność systemów łączących tkanki zęba z materiałami złożonymi, a różnice polegają głównie na liczbie komponentów wchodzących w skład zestawu i sposobie wykorzystania warstwy zębiny mazistej. Najnowsze systemy łączące są jednoskładnikowe, łącząc funkcję wytrawiania z penetracją substancji łączących w szkliwie i zębinie. Do grupy tych systemów należy Prompt-L-Pop. Dostępny jest w opakowaniach typu blister, składających się z trzech przedziałów. Przedział 1(czerwony): metakrylanowy ester kwasu fosforowego, Bis-GMA, fotoinicjatory i stabilizatory. Przedział 2 (żółty): woda, HEMA, kompleksy fluorkowe i stabilizatory. Przedział 3: mikroszczoteczka. System ten należy do grupy systemów rozpuszczających warstwę mazistą zębiny i jak zapewnia producent satysfakcjonujące połączenie zarówno z zębiną jak i ze szkliwem (1, 3).
Celem pracy była ocena czasu trwania klinicznych procedur przygotowania zęba do wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym, systemem jednoskładnikowym Prompt L-Pop w porównaniu z systemem dwuskładnikowym (wytrawiacz i jednoskładnikowy primer i bond).
MATERIAŁ I METODA
Wykonano 46 wypełnień z materiału kompozytowego Filtek Z 250 z użyciem systemu łączącego Prompt L-Pop i 22 wypełnień z wykorzystaniem systemu Single Bond. Wypełnienia obejmowały ubytki wszystkich klas wg Blacka. Ubytki opracowywano oszczędnie, usuwając tkankę próchnicową, nie stosując dodatkowych zaczepów retencyjnych. W wypadku rozpoznania próchnicy głębokiej zakładano pierwszy podkład z preparatu na bazie wodorotlenku wapnia, a następnie cement karboksylowy.
System łączący Prompt L-Pop używano zgodnie z zaleceniami producenta:
1. łączono poszczególne składniki systemu przez naciśnięcie czerwonego zakończenia opakowania,
2. dokładnie zwilżoną końcówką aplikatora nanoszono system Prompt-L Pop i wcierano go przez 15 sek. w powierzchnię ubytku,
3. strumieniem powietrza rozprowadzano system łączący,
4. przez 10 sek. utwardzano Prompt L-Pop światłem lampy halogenowej (2).
System łączący Single Bond aplikowano następująco:
1. wytrawiano powierzchnię ubytku przez 15 sek.,
2. usuwano wytrawiacz strumieniem wody przez 15 sek.,
3. za pomocą powietrza osuszano ubytek 1-2 sek.,
4. pędzelkiem nanoszono preparat Single Bond i wcierano dwukrotnie w powierzchnię ubytku,
5. osuszano ubytek powietrzem od 2-5 sek.
6. przez 10 sek. utwardzano Single Bond światłem lampy halogenowej.
Czas potrzebny do wykonania powyższych procedur mierzono przy pomocy stopera.
Systemy łączące oceniano pod względem łatwości rozprowadzania w ubytku i czasu ich aplikacji. Oceniano również wrażliwość pozabiegową pacjentów po okresie tygodnia i miesiąca. Jakość wykonanych wypełnień sprawdzano według skali Rydge´a.
OMÓWIENIE WYNIKÓW. DYSKUSJA.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Perdigao J. et. al.: New trends in dentin/enamel adhesion. Am. J. Dent. 2000, 13,25D-30D. 2.Tay F.R., Pashley D.H.: Dental adhesives of the future. J. Adhes. Dent. 2002, 4:91-103. 3. Frey O.: Niezawodna technologia adhezyjna Wszystko w jednym. Dent-Trend wrzesień 2000, rok III, 2. 4. Ibarra G., Vargas M.A., Armstrong S.R., Cobb D.S.: Microtensile bond strenght of self-etching adhesives to ground and unground enamel. J. Adhes. Dent. 2002, 4:115-124. 5.Bosch R., Richter R., Spitzbart P.: Spełniamy Państwa życzenia 3M ESPE Prompt L-Pop wygodniejszy w użyciu niż dotychczas. Dent-Trend wrzesień 2001, 5. 6.Leinfelder K.F.: Rozwój materiałów łączących z zębiną. Wielki postęp w ostatnio produkowanych materiałach. Mag. Stom., 1993, 11:16-17. 7.Tay F.R., Pashley D.H.: Aggressiveness of contemporary self-etching systems. I: Depth of penetration beyond dentin smear layers. Dental. Materials 2001, 17 (4), 296-308. 8.Cehreli Z.C., Stephan A., Sener B.: Antymicrobial properties of self-etching primer-bonding systems. Oper. Dent. 2003, 28(2), 143-8. 9.Pashley E.L., Agee K.A., Pashley D.H., Tay F.R.: Effects of one versus two applications of an unfille, all-in-one ahesive on dentine bonding. J. Dent., 2002, 30 (2-3), 83-90. 10.Ernst C.P., Streicher S., Willershausen B.: Marginal adaptation of self-etching adhesives in class II cavities. J. Adheses. Dent. 2002, 4:223-231. 11.Brackett W.W., Covey D.A., St Germain H.A. Jr.: One-year clinical performance of a self-etching adhesive in class V resin composites cured by two methods. Oper. Dent.,2002, 27(3) 218-22.
Adres do korespondencji:
Katedra Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej Zakład Stomatologii Zachowawczej
20-081 Lublin, u. Karmelicka 7

Nowa Stomatologia 2/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia