Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2000, s. 22-23
Małgorzata Pawińska
Nowoczesne systemy służące do opracowywania kanałów korzeniowych
Modern systems for preparing root canals
z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik: dr hab. n. med. Wanda Stokowska
Istotną fazą leczenia endodontycznego jest biomechaniczne opracowanie systemu kanałowego. Polega ono na dokładnym oczyszczeniu i odpowiednim ukształtowaniu ścian kanału, tak aby możliwe było szczelne wypełnienie jego światła materiałem biokompatybilnym.
Skomplikowana anatomia jamy zęba oraz niedoskonałość ręcznych narzędzi endodontycznych sprawiają, że instrumentacja kanałów staje się procedurą czasochłonną, uciążliwą dla lekarza i pacjenta. Nie zawsze przeprowadzana jest też w sposób zadowalający (3, 5, 6).
Dlatego trwają poszukiwania takich urządzeń i sposobów opracowywania kanałów, które zapewniłyby szybkie, efektywne i równomierne oczyszczenie ścian jamy zęba na całej jej długości, bez zmiany pierwotnego przebiegu i kształtu kanału, a jednocześnie byłyby bezpieczne w użyciu i nie uszkadzałyby przewężenia fizjologicznego.
Duże nadzieje pokładane są w nowoczesnych systemach do opracowywania kanałów korzeniowych. Wśród nich wyróżniamy aparaty maszynowe, ultradźwiękowe i laserowe.
W grupie urządzeń maszynowych na szczególną uwagę zasługują dwie kątnice: Canal Leader System (f. SET) oraz Excalibur (f. W and H). W przypadku kątnicy Canal Leader, instrumenty kanałowe do niej dołączone pracują ruchami posuwisto-zwrotnymi o amplitudzie 1 mm. W chwili kontaktu ze ścianą kanału narzędzie oprócz drgań pionowych, wykonuje ćwierćobroty z jednoczesnym zmniejszeniem amplitudy ruchów (9).
Natomiast w kątnicy Excalibur specjalne pilniczki poruszają się w sposób wahadłowy we wszystkich kierunkach. W momencie napotkania oporu, instrument odskakuje w kierunku przeciwnym, co zabezpiecza przed jego złamaniem lub tworzeniem się „via falsa”. Podczas pracy możliwe jest jednoczesne płukanie kanału (10). W obu systemach w główkę kątnicy wmontowany jest na stałe ogranicznik, zapewniający pracę w zakresie wcześniej ustalonej długości roboczej.
Badania oceniające jakość instrumentacji przy użyciu kątnicy Canal Leader i Excalibur dowodzą, że urządzenia te niedokładnie oczyszczają ściany kanałów, szczególnie w odcinku przyszczytowym (9, 10, 18). Podczas pracy dochodzi do niepożądanych zmian w kształcie kanału (16, 18). Natomiast oba aparaty umożliwiają bezpieczną pracę, bez uszkadzania przewężenia fizjologicznego (9, 10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Arrastia-Jitosho A. et al.: A SEM and confocal laser scanning microscopic evaluation of the effects of a 532 nm laser on the pulp chamber and root canal. Laser Surg. Med. 1996, Suppl. 8, 46. 2. Cunningham W., Martin H.: A scanning electron microscope evaluation of root canal debridement with the ultrasonic synergistic system. Oral Surg. 1982, 53:527-531. 3. Davis S. et al.: The morphology of the prepared root canal: A study utilizing injectable silicone. Oral Surg. 1972, 34:642-648. 4. Goldman M. et al.: A silicone model method to compare three methods of preparing the root canal. Oral Surg. 1989, 68:457-461. 5. Gutierrez J., Garcia J.: Microscopic and macroscopic investigation of results of mechanical preparation of root canals. Oral Surg. 1968, 25:108-116. 6. Kaup M., Ott K.: Veränderungen der Wurzelkanalform nach standardisierter Bearbeitung mit Wurzelkanalfeilen. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1998, 53:49-52. 7. Limanowska-Shaw H., Górny M.: Badania laboratoryjne nad zastosowaniem urządzenia ultradźwiękowego do opracowywania kanałów korzeniowych. Poznańska Stomat. 1998, 28:107-114. 8. Lipski M. i wsp.: Badania skuteczności opracowywania kanałów korzeniowych zębów za pomocą narzędzi ręcznych oraz z użyciem aparatu ultradźwiękowego PIEZON MASTER 400. Czas Stomat. 1995, XLVIII, 709-719. 9. Lipski M. i wsp.: Badania porównawcze skuteczności opracowywania kanałów korzeniowych zębów narzędziami ręcznymi oraz systemem maszynowym Canal Leader. Mag. Stomat. 1996, 55:30-33. 10. Lipski M. i wsp.: Ocena skuteczności opracowywania kanałów korzeniowych zębów za pomocą systemu maszynowego Excalibur. Mag. Stomat. 1998, 78:20-23. 11. Majinah A. et al.: Effectiveness of ultrasonic files in the disruption of root canal bacteria. Oral Surg. 1990, 70:328-332. 12. Martin H. et al.: A quantitative comparison of the ability of diamond and K-types files to remove dentin. Oral Surg. 1980, 50:566-568. 13. Martin H. et al.: Ultrasonic versus hand filing of dentin: A quantitative study. Oral Surg. 1980, 49: 79-81. 14. Moshonov J. et al.: Efficacy of argon laser irradiation in removing intracanal debris. Oral Surg. 1995, 79:221-225. 15. Pini R. et al.: Laser dentistry: A new aplication of excimer laser on root canal therapy. Laser Surg. Med. 1989, 9:325-357. 16. Schwartze T., Guertsen W.: Vergleichende rasterelektronenmikroskopische qualitative Untersuchung maschinell und manuell aufbereiterer Wurzelkanäle. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1996, 51:227-230. 17. Stabholz A. et al.: Effect of ArF-193 nm eximer laser on human dentinal tubules. Oral. Surg. 1993, 75:90-94. 18. Tepel J.: Experimentelle Untersuchungen zur maschinellen Wurzelkanalaufbereitung. Dtsch. Zahnärztl. Z. 1998, 53:101-114. 19. Trykowski J. i wsp.: Zastosowanie lasera ND:YAG w leczeniu zębów z martwą zakażoną miazgą. Mag. Stomat. 1998, 79:42-44. 20. Zakariasen K. et al.: Bactericidal action of carbon dioxide laser radiation in experimental dental root canals. Can. J. Microbiol. 1986, 32:942-946.
Nowa Stomatologia 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia