Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2000, s. 24-27
Anna Marczak-Wojtyńska¹, Wacława Tarłowska², Tomasz Bulski³, Jerzy Walecki³
Szybko postępujące zmiany zwyrodnieniowe stawu skroniowo-żuchwowego u młodej pacjentki z dyskopatią skroniowo-żuchwową – opis przypadku
Fast progressive degenerative changes of the young female patient with temporomandibular discopathy – description of the case
¹ z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologicznego CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska
² z Poradni Chorób Stawów Skroniowo-Żuchwowych w Warszawie
³ z Zakładu Diagnostyki Obrazowej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Jerzy Walecki
Dane epidemiologiczne z ostatnich lat wykazują, że choroby stawów skroniowo-żuchwowych dotyczą około 30% dorosłej populacji (1, 2, 15). Z obserwacji klinicznych wynika, że do często występujących schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych należą zmiany zwyrodnieniowe. W etiologii zmian zwyrodnieniowych wśród czynników miejscowych mających bezpośredni wpływ na czynność stawów skroniowo-żuchwowych należy wymienić przede wszystkim zaburzenia zwarcia. Zaburzenia zwarcia najczęściej powodowane są nieprawidłowościami zębowymi, zgryzowymi, przemieszczeniem zębów, brakiem zębów oraz czynnikami jatrogennymi. W oparciu o spostrzeżenia kliniczne można przyjąć, że zaburzenia zwarcia pochodzenia jatrogennego mogą być następstwem niektórych błędów popełnianych podczas leczenia zachowawczego, protetycznego oraz w czasie leczenia ortodontycznego. Podstawową zasadą w leczeniu zachowawczym i protetycznym jest dokładna analiza warunków zgryzowych z uwzględnieniem korekty zwarcia w dostosowaniu wypełnień i uzupełnień protetycznych w jamie ustnej. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do utrwalenia istniejących lub do powstania nowych zaburzeń zwarcia (6, 8). W piśmiennictwie stomatologicznym jest wiele doniesień na temat dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych jako powikłania po zakończonym leczeniu ortodontycznym i protetycznym (5, 8, 9, 13).
W przypadkach długo trwających dysfunkcji narządu żucia, przebiegających z nieprawidłowym obciążeniem stawów dochodzi do dysproporcji pomiędzy siłą obciążenia a wytrzymałością tkanek stawowych, co jest przyczyną zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych w obrębie struktur stawowych (10). Istnieje zgodność poglądów, że zmienione lub zwiększone obciążenia mogą doprowadzić w części chrzęstnej stawów do zmian morfologicznych w postaci arthrosis deformans (4). Krążek stawowy ulega zmianom morfologicznym pod postacią scieńczenia, perforacji, pęknięć, przerostów i zniekształceń związanych z przemieszczeniem (8, 10), krążek ulega również zmianom strukturalnym pod postacią zwyrodnienia włóknistego i odkładania złogów wapniowych (10, 11).
Zmiany patologiczne w obrębie struktur kostnych manifestują się w postaci spłaszczenia głowy żuchwy, guzka stawowego i panewki, obserwujemy także wyrośla kostne – osteofity, nadżerki i nierówności na powierzchni stawowej głowy żuchwy, w strukturze kości żuchwy mogą występować hypoplazje (8).
OPIS PRZYPADKU

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Assal L.A.: Clinical aspects of imaging in maxillofacial. Radiol. Clinic. N. Am. 1993, 1:209. 2. Curl D.D.: Chiropractic management of capsilitis and synovitis of the temporomandibular joint. J. Ortofacial Pain 1993, 3:383. 3. Grodecki P. i wsp.: T-scan-komputerowy system analizy zwarcia. Stom. Współ. 1997, 6:410. 4. Hansson T., Oberg T.: Arthrosis and deviation in form in the temporomandibular joint. A macroscopic study on human autopsy material. Acta Odont. Scand. 1977, 35:167. 5. Janson M.: Okklusion und Funktion nach Kieferorthopadisher Behandlung von kl II Patienten, Nachuntersuchung im Erwachsenenalter. Dtsch. Zafnarztl. Z. 1980, 35, 2:201. 6. Karłowska I.: Jatrogenne przyczyny dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych. Czas. Stomat. 1998, LI, 8:551. 7. Karolakowska W., Starzyńska-Furmaniak E.: Współzależność między zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych u studentów w wieku 19-25 lat a zmianami morfologicznymi i czynnościowymi narządu żucia. Czas. Stomat. 1982, XXX, 9:601. 8. Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Sanmedia W-wa 1992. 9. Kleinrok M., Holzwarth W.: Bemerkungen zur Behandlung von einseitigen Kreuzbissen. Fortschr. Kieferorthop. 1985, 46:53. 10. Kraszewski J.: Choroby stawu skroniowo-żuchwowego. PZWL Warszawa 1985. 11. Kryst L.: Chirurgia Stomatologiczna, PZWL Warszawa 1981. 12. Mlosek K. i wsp.: Wybrane zagadnienia z kliniki i współczesnej diagnostyki wizualizacyjnej stawów skroniowo-żuchwowych. Czas. Stomat. 1994, XLVII, 1:56. 13. Pila M., Zawada A.: Bólowa postać mioarthropatii skroniowo-żuchwowej u dzieci. Czas. Stomat. 1986, XXXIX, 5:322. 14. Raczew Z., Mlosek K.: Zarys rentgenodiagnostyki stomatologicznej. PZWL Warszawa 1979. 15. Żochowska E., Mlosek K.: Technika badania stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą rezonansu magnetycznego (MR). Czas. Stomat. 1994, 4:282.
Nowa Stomatologia 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia