Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 10-15
Wojciech Popowski, Piotr Wieczorek, Paweł Plakwicz, Piotr Wychowański
Stan uzębienia i potrzeby lecznicze osób w wieku 35-44 lat zamieszkałych w regionie warszawskim
Dentition status and treatment needs in people aged 35-44 living in the region of Warsaw
z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Andrzej Wojtowicz
Celem pracy jest ocena stanu uzębienia osób dorosłych w wieku 35-44 lat, zamieszkałych w regionie warszawskim, dokonana na podstawie przeprowadzonych badań epidemiologicznych w 1995 roku.
MATERIAŁ I METODY
Zbadano stan uzębienia 180 osób z trzech różnych środowisk zamieszkania regionu warszawskiego: dzielnicy Praga Południe w Warszawie, Sulejówka oraz wsi Wiązowna. W każdym środowisku zamieszkania przebadano po 30 mężczyzn i 30 kobiet. Badanie stanu uzębienia wykonano metodą rutynową, ustaloną przez SOZ (5), w gabinecie stomatologicznym, przy sztucznym oświetleniu. Badania prowadził zespół składający się z 2 lekarzy i pielęgniarki. Wyniki badań rejestrowane były na karcie komputerowej (Oral Health Assess-ment Form, 1986). Uzyskane wyniki zestawiono tabelarycznie i graficznie oraz przeprowadzono analizę statystyczną. Analizę stanu uzębienia przeprowadzono w zależności od płci, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przynależności do grup socjozawodowych.
WYNIKI BADAŃ
Średnia wieku badanych osób wynosiła 40 lat, a odchylenie standardowe 4 lata. Stan uzębienia w odsetkach wg płci przedstawiono w tabeli 1. Wyższe odsetki zębów zdrowych stwierdzono u mężczyzn – 32,7% niż u kobiet – 27,6% (p <0,01). Również u mężczyzn wyższe były odsetki zębów z próchnicą – 13,8%, u kobiet – 8,3% (p <0,01). Zęby wypełnione bez próchnicy częściej występowały u kobiet – 20,1%, u mężczyzn tylko 13,2% (p <0,01).
W tabeli 2 przedstawiony został stan uzębienia u mieszkańców różnych środowisk zamieszkania. Najwięcej zębów zdrowych stwierdzono u mieszkańców dużego miasta 33,0%, u mieszkańców małego miasta – 30,7%, najmniej u mieszkańców wsi – 26,7%. Stan uzębienia był znacznie lepszy w żuchwie; dotyczy to kobiet, mężczyzn, jak i mieszkańców różnych środowisk zamieszkania, oznacza to więcej zębów zdrowych i mniej zębów z próchnicą w żuchwie.
W tabeli 3 przedstawiono stan uzębienia osób o różnym wykształceniu i przynależności do grup socjo-zawodowych. Z tabeli tej wynika, że najwięcej zębów zdrowych miały osoby z wykształceniem wyższym, u nich też stwierdzono najniższe odsetki zębów z próchnicą i usuniętych. Wyraźne różnice występują również w grupach socjo-zawodowych. Wyniki tych porównań wskazują, że standard bytowania ma znaczący wpływ na stan zdrowia uzębienia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Alvarez-Arenal A. et al.: DMFT and treatment needs in adult population of Oviedo, Spain. Community Dent. Oral Epidemiol., 1996, 24:17-20. 2. Bołtacz-Rzepkowska E. i wsp.: Porównanie stanu uzębienia ludności polskiej i innych krajów w wieku 35-44 lat. Przeg. Epid., 1988, XLID, 3:270-274. 3. Bołtacz-Rzepkowska E. i wsp.: Próchnica zębów wśród ludności regionu łódzkiego. Zdrowie Publiczne. 1994, CV, 6:150-153. 4. Brown J.L.: Trends in tooth loss among U.S. employed adults from 1971 to 1985, JaDA, 1994, 125:533-540. 5. Country profiles on oral health in Europe 1991, WHO, Regional Office for Europe Copenhagen. 6. Hescot P. et al.: Oral health in 35-44 year old adults in France, Int. Dent. J., 1997, 47:94-99. 7. Jańczuk Z.: Stan narządu żucia polskiej populacji. Nowa Stomat. 1997, II, 3:45-48. 8. Juszczyk-Popowska B., Reymond J.: Potrzeby w zakresie leczenia uzębienia u mieszkańców regionu warszawskiego w wieku 35-44 lat. Czas. Stomat., 1991, XLIV, 6:439-444. 9. Kierklo M. i wsp.: Świadczenia i potrzeby lecznicze w zakresie stomatologii u 35-44-letnich mieszkańców województwa białostockiego. Czas. Stomat., 1994, 3:188-192. 10. Postek-Stefańska L. i wsp.: Ocena stanu uzębienia u osób w wieku 35-44 lat zamieszkujących województwo katowickie. Czas. Stomat., 1999, LII, 5:296-300. 11. Stokowska W. i wsp.: Intensywność próchnicy zębów w populacji dorosłych mieszkańców województwa białostockiego, Czas. Stomat., 1999, LII, 8:523-527. 12. Wochna-Sobańska M. i wsp.: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze u osób w wieku 35-44 lat zamieszkałych w Łodzi oraz małym mieście i wsiach woj. łódzkiego. Nowa Stomat., 1997, II, 3:35-38.
Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia