Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2001, s. 50-52
Sylwia Małgorzata Słotwińska1, Robert Słotwiński2, Elżbieta Pierzynowska1
Czy ślina może być porównywalnym z krwią materiałem diagnostycznym w wykrywaniu przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori?
Can saliva be used as a diagnostic material, comparable to blood, in the detection of antibodies to Helicobacter pylori?
1 z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Wierzbicka
2 z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Ireneusz Wojciech Krasnodębski
Częste i powszechne występowanie oraz sugerowany związek z wieloma chorobami wskazują na dużą potrzebę prowadzenia badań epidemiologicznych dotyczących zakażenia Helicobacter pylori u ludzi (2, 4, 6, 10-18)* . Jedną z szeroko stosowanych i polecanych metod diagnostycznych jest badanie występowania przeciwciał przeciwko bakteriom z gatunku Helicobacter pylori we krwi (1, 3, 5). Wielokrotnie podejmowano również próby wykorzystania do tego typu badań – śliny, jako materiału diagnostycznego (7, 8, 9, 19).
Celem prezentowanej pracy była ocena przydatności testu Quick Vue One-Step H. pylori do badania występowania przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w ślinie. Jest to diagnostyczny test immunologiczny służący do jakościowej oceny przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori w surowicy, osoczu i pełnej krwi (3).
MATERIAŁ I METODY
Badania wykonano u 74 osób, w tym u 44 pacjentów z chorobą wrzodową lub niewrzodową dyspepsją w wieku 18-72 lata (30 kobiet i 14 mężczyzn) oraz u 30 osób klinicznie zdrowych, bez chorób ogólnych i jakichkolwiek dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w wieku 22-52 lata (17 kobiet i 13 mężczyzn). Występowanie przeciwciał IgG przeciwko antygenom Helicobacter pylori oceniano przy pomocy fabrycznie gotowego specjalistycznego testu firmy Quidel-Quick Vue One-Step H. pylori Test. U każdego pacjenta wykonywano jednoczasowo dwa badania. Oceniano równolegle krew pobraną z opuszki palca oraz ślinę spoczynkową, którą pobierano pipetką z dna jamy ustnej, 2 godziny po posiłku. W skład zestawu Quick Vue wchodzi kasetka zawierająca podłoże z czystym antygenem Helicobacter pylori oraz kalibrowana pipetka służąca do nanoszenia badanej próbki. Materiał należy nakroplić na kasetkę w odpowiednio oznaczone okienko. Jeżeli przeciwciała są obecne w próbce to następuje połączenie z antygenem, co uwidacznia się w formie czerwonej linii. Kontrolę poprawności przeprowadzonego testu stanowi niebieski pasek, który zawsze powinien uwidocznić się w okienku kasetki. Jeżeli przeciwciała nie są obecne lub są obecne w zbyt małej ilości w próbce, uwidoczni się jedynie linia niebieska. Wyniki testu odczytywano po 10 minutach.
WYNIKI BADAŃ

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bolton F.I., Hutchison D.N.: Evaluation of three Campylobacter pylori antigen preparations for screening sera from patients undergoing endoscopy. J. Clin. Path. 1989, 42:723-726. 2. Correa P.: Helicobacter pylori and gastric carcinogenesis. Am. J. Surg. Pathol. 1995, 19:37-43. 3. Enroth H., Engstrand L.: Rapid detection of Helicobacter pylori infection in serum and whole-blood samples. APMIS 1997, 105, 12:951-955. 4. Gasparrini A. et al.: Association of Helicobacter pylori infection with Raynaud´s phenomenon. Lancet 1996, 348:866-867. 5. Kasper G., Dickgiesser N.: Klinische Bedeutung Epidemiologie und Laboratoriums-diagnostic von Campylobacter pyloridis. Immunitat. Infect. 1986, 14:58-62. 6. Klein P.D. et al.: Noninvasive detection of Helicobacter pylori in clinical practice: the 12C-urea breath test. Am. Gastroenterol. 1996, 91:90-94. 7. Loeb M.B. et al.: Evaluation of salivary antibodies to detect infection with Helicobacter pylori. Can. J. Gastroenterol. 1997, 11, 5:437-440. 8. Luzza F. et al.: Salivary-specific immunoglobulin G in the diagnosis of Helicobacter pylori infection in dyspeptic patients. Am. J. Gastroenterol. 1995, 90, 10:1820-1823. 9. Luzza F. et al.: Salivary immunoglobulin G assay to diagnose Helicobacter pylori infection in children. J. Clin. Microbiol. 1997, 35, 12:3358-3360. 10. Marshall B.J., Warren J.R.: Udentified curved bacilli in the stomach of patients with gastric and peptic ulceration. Lancet 1984, 1:1311-1317. 11. Marshall B.J. et al.: Pyloric Campylobacter infection and gastroduodenal disease. Med. J. austr. 1985, 142:439-444. 12. Mendall M.A. et al.: Relation of Helicobacter pylori infection and coronary heart disease. Br. Heart J. 1994, 71:437-439. 13. Morgando A. et al.: Helicobacter pylori seropositivity in myocardial infraction. Lancet 1995, 345:1380-1399. 14. NIH Consensus Conference: Helicobacter pylori in peptic ulcer disease. JAMA 1994, 272:65-69. 15. Patel P. et al.: Association of Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae infections with coronary heart disease and cardiovascular risk factors. BMJ 1995, 311, 7007:711-714. 16. Ponzetto A. et al.: Association of Helicobacter pylori infection with coronary heart disease. Study confirms previous findings. BMJ 1996, 312, 7025:251. 17. Price A.B. et al.: Campylobacter pyloridis in peptic ulcer disease: microbiology, pathology and scanning electron microscopy. Gut. 1985, 26:1183-1188. 18. Qvist N. et al.: Helicobacter pylori – associated gastritis and dyspepsia. Scand. J. Gastroenterol. 1994, 29:133-137. 19. Simor A.E. et al.: Evaluation of enzyme immunoassay for detection of salivary antibody to Helicobacter pylori. J. Clin. Microbiol. 1996, 34, 3:550-553.
Nowa Stomatologia 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia