Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2001, s. 58
Potrójny zestaw narzędzi endodontycznych HERO 642*
Opracowanie narzędzi wykonanych z materiału będącego połączeniem niklu i tytanu (Niti) stanowiło ważny krok w rozwoju endodoncji. Materiał ten charakteryzuje znaczna odporność na złamanie, umożliwiająca pracę przy maksymalnych obrotach, wyjątkowa elastyczność, pozwalająca na dostosowanie się do morfologii kanału i powrót do kształtu pierwotnego bez deformacji strukturalnej oraz niepodatność na korozję i biokompatybilność.
Komplet HERO 642 (producent Micro-Méga S.A., Besançon, Francja) zawiera opracowane na podstawie badań klinicznych 3 zestawy narzędzi z NiTi dla trzech średnic wierzchołkowych wg norm ISO 20, 25 i 30 (wg American National Standards Institute, 1988) i dla trzech pilników zbieżnych 0,06, 0,04 i 0,02. Pilników można używać do pracy na poziomach: szyjkowym, pośrednim i wierzchołkowym.
Zestawy HERO 642 tworzą, tzw. sekwencje zabiegowe narzędzi, spełniające biologiczne, mechaniczne, ergonomiczne i ekonomiczne wymogi obowiązujące w endodoncji.
Wybór odpowiedniego zestawu
Wyboru dokonuje się na podstawie penetracji korzenia zęba oraz zdjęcia rentgenowskiego umożliwiającego ocenę stopnia zmineralizowania i zakrzywienia kanału, jak również średnicy środkowo-dystalnej.
Penetracja przeprowadzana za pomocą pilnika ręcznego pozwala określić dokładną, tzw. długość roboczą (working length – WL) oraz ustalić czy kanał, ze względu na kształt, można uznać za łatwy, średni czy trudny do preparacji.
W opracowaniu kanałów występują trzy poziomy trudności i odpowiadające im sekwencje zabiegowe:
I. Kanały, których preparacja sprawia mało trudności: mała krzywizna, otwór i kanał na tyle duży, że umożliwia dojście do wierzchołka za pomocą pilnika nr 15 K.
II. Kanały o umiarkowanym stopniu trudności, typowej krzywiźnie i (lub) bardziej zmineralizowane, co sprawia, że przeprowadzenie pierwszej penetracji jest trudniejsze.
III. Kanały trudne, bardzo zakrzywione z możliwością znacznej mineralizacji. Pierwsza penetracja jest zabiegiem wymagającym precyzji i użycia bardzo cienkich pilników.
1. Opracowanie kanałów łatwych
Po uzyskaniu dostępu i określeniu WL należy użyć niebieskiego zestawu HERO: pilników zbieżnych nr 30-0,06; 0,04; 0,02 i zastosować technikę koronową. Pilnik zbieżny Hero 0,06 nr 30 należy umieścić przy zmniejszonym przeciwkącie, ustawić czarny, silikonowy element zatrzymujący w 1/2 lub 2/3 długości roboczej WL. Zalecana szybkość – 300 do 400 obr./min. Należy przesuwać narzędzie wzdłuż kanału krótkimi i szybkimi ruchami w głąb oraz do przodu i do tyłu, aż do osiągnięcia 1/2 lub 2/3 długości roboczej. Etap ten kończy obfite przepłukiwanie w celu usunięcia resztek i zapewnienia aseptyki kanału.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 3/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia