Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2001, s. 28-30
Maria Danuta Pospieszyńska
Zmiany w uzębieniu dziewcząt z zespołem Turnera
The changes in dentition in girls with Turner Syndrome
z Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
p.o. Kierownika Zakładu: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
Zespół Turnera powstaje u kobiet w następstwie braku, mozaicyzmu, bądź aberracji strukturalnej chromosomu X (1).
Henry Turner opublikował po raz pierwszy kliniczny opis tego zespołu w 1938 roku i do jego objawów zaliczył: niskorosłość, infantylizm płciowy, krótką płetwistą szyję i koślawe łokcie (2). Od tego czasu, dzięki spostrzeżeniom wielu innych badaczy, lista objawów zespołu Turnera znacznie się wydłużyła. Zwrócono także uwagę na występowanie zmian w jamie ustnej i w uzębieniu (3, 4). W 1965 roku Filipsson i wsp. wykazali na podstawie pomiarów wysokości koron i długości korzeni zębów, że są one węższe i krótsze, niż zwykle (5). Spostrzeżenie to potwierdzili Gorlin i wsp., a w nowszych czasach Midtbo i Halse, którzy na podstawie wyników pomiarów, przeprowadzonych na zdjęciach pantomograficznych 33 pacjentek z zespołem Turnera, wykazali znamienną redukcję wysokości koron i długości korzeni zębów siecznych, kłów i przedtrzonowych. Ponadto spostrzegali także często u tych pacjentek dwukorzeniowe dolne drugie zęby przedtrzonowe (6, 7).
W Polsce badanie budowy morfologicznej zębów stałych w zespole Turnera przeprowadzili Kusiak i wsp. którzy potwierdzili występowanie mikrodoncji głównie w grupach zębów przedtrzonowych i trzonowych (8).
Celem mojej pracy jest przedstawienie innych jeszcze zmian w morfologii zębów stałych u chorych z zespołem Turnera, które miałam możność spostrzegać podczas badania zaburzeń w zgryzie i we wzroście twarzowej części czaszki u tych chorych (9).
Materiał stanowiło 31 dziewcząt z zespołem Turnera w wieku od 11 do 23 lat, w tym 15 z kariotypem 45,X, dziewięć z kariotypem mozaikowym, dwie z aberracjami strukturalnymi chromosomu X i 5 dziewcząt z nieoznaczonym kariotypem, w których fenotypie występowały objawy, typowe dla zespołu Turnera.
Grupa kontrolna składa się z 73 dziewcząt w wieku od 14 do 23 lat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ford C.E. et al.: A sex – chromosome anomaly in case of gonadal dysgenesis (Turner´s Syndrome) – Lancet 1959, 1:711-713. 2. Turner H.: A syndrome of infantylism, congenital webbed neck and cubitus valgus. – Endocrinology 1938, 23:566-574. 3. Gorlin R.J. et al.: Effect of X-chromosome aneuploidy on jaw growth. – Journal of Dental Research 1965, 44:269-282. 4. Horowitz S.L., Morishima A.: Palatal abnormalities in the syndrome of gonadal dysgenesis and its variants and in Noonan´s syndrome. – Oral Surg. 1974, 38:839-844. 5. Filipsson R. et al.: Time of eruption of the permanent teeth, cephalometric and tooth measurement and suphation factor activity in 45 patients with Turners syndrome with different types of X hromosome aberrations. – Acta Endocrinologica 1965, 48:91-113. 6. Midtbo M., Halse A.: Root length, crown height and root morphology in Turner syndrome, Stockholm 1993, Abstracts, 24 7. Midtbo M., Halse A.: Rooth length, crown height and root morphology in Turner syndrome. – Acta Odontol. Scand. 1994, 52:303-314. 8. Kusiak A. i wsp.: Nieprawidłowości budowy morfologicznej zębów stałych u osób z zespołem Turnera z różnymi aberracjami chromosomu X.-Czas. Stomat. 2000, LIII, 10:608-614. 9. Pospieszyńska M., Korman E.: Nieprawidłowości narządu żucia w zespole Turnera. Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego. 1998, 4, 1:39-43. 10. Alvesalo L., Tammisalo E.: Enamel thickness in 45, X females permanent teeth. Am. J. Hum. Genet. 1981, 33:464-469.
Nowa Stomatologia 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia