Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2001, s. 31-32
Stephen J. Moss
Erozja zębów
Dental Erosion
New York University, USA
International Dental Journal 1998, 48, 529-539
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problemem erozji zębów, co wynika zarówno z pojawienia się coraz większej liczby publikacji jak również prezentacji referatów na sympozjach naukowych. Autor tego artykułu chciałby wykazać, że erozja zębów występuje u osób szczególnie podatnych na ten rodzaj uszkodzenia i że wystąpienie erozji zależy od wielu czynników. Patogeneza erozji zębów do tej pory nie została w pełni wyjaśniona, chociaż wiadomo iż jest związana z utratą tkanek zęba. Już przed 100 laty w badaniach doświadczalnych wykazano, że po umieszczeniu zęba w kwasie następuje utrata tkanki.
Jest wiele różnych rodzajów utraty tkanek zęba nie związanych z procesem próchnicowym.
Abrazja (abrasion) występuje w wyniku starcia czy zeskrobania tkanki zęba, co zdarza się najczęściej w wyniku bardzo energicznego szczotkowania zębów szczotką z twardym włosiem lub przy użyciu past zawierających nieodpowiednie materiały ścierne o wysokiej abrazyjności czy pasty do zębów o bardzo niskim pH.
Demastykacja (demastication) – polega na utracie tkanek zęba związanych z żuciem i miażdżeniem pokarmów. Dotyczy głównie osób żywiących się wegetariańską dietą, spożywających stale zdrowe lecz bardzo szorstkie pokarmy.
Starcie (attrition) – polega na kontakcie zębów nie z materiałem obcym lecz na kontakcie zęba z zębem. Stopień starcia jest związany z wiekiem. Ten rodzaj utraty tkanek zęba występuje przy zgrzytaniu zębami, w czasie mowy, połykania, przy podnoszeniu ciężarów.
Abfrakcja (abfraction) charakteryzuje się utratą szkliwa na granicy korony i korzenia zęba. Manifestuje się jako defekt tkanki zęba w kształcie klina w okolicy granicy szkliwno-cementowej. Etiologia tego fenomenu nie jest jasna. Przypuszcza się, że w przypadku parafunkcji i nieprawidłowych warunków zgryzowych jeden lub kilka zębów jest wystawionych na silne stresy, napięcia ściskające czy skręcające, które prowadzą do mikrozłamań szkliwa i zębiny w wyniku czego dochodzi do powstania klinowatego defektu tkanek z ostrymi brzegami.
Resorpcja (resorption) jest procesem fizjologicznym bądź patologicznym. Polega na utracie tkanek zęba w wyniku aktywnej czynności cementoklastów, dentinoklastów i ameloklastów. Proces fizjologiczny dotyczy resorpcji korzeni zębów mlecznych. Proces patologiczny może być wynikiem urazu, obecności torbieli i choroby nowotworowej. Jest to proces destrukcyjny nie związany z próchnicą.
Rodzaje erozji zęba
Erozja zębów jest spowodowana działaniem kwasów pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego.
Idiopatyczna erozja zęba stanowi wynik działania kwasu nieznanego pochodzenia. Jest to erozjopodobna patologia, której etiologii nie mogą wyjaśnić dane z historii choroby pacjenta.
Zewnątrzpochodna erozja występuje gdy dostarczanie kwasu ma miejsce z zewnątrz jak np. ze środowiska pracy, basenów pływackich, kwaśnych pokarmów i napojów, zwłaszcza soków owocowych i cukrów zawierających witaminę C. Wewnątrzpochodna erozja jest spowodowana przez wymioty, jadłowstręt, żarłoczność, zaburzenia przewodu pokarmowego jak przewlekłe zaparcia, wrzód lub rak żołądka, refluks żołądkowo-jelitowy.
Inne czynniki związane z erozją zęba to słabe zmineralizowanie tkanek zęba oraz uszkodzenia mechaniczne jak abrazja spowodowana szczotkowaniem zębów bezpośrednio po spożyciu kwasów, dieta wegetariańska, odłamanie brzegu siecznego lub guzka. Ponieważ wiele czynników bierze udział w powstawaniu erozji zęba – trudne jest diagnozowanie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia