Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2001, s. 46-48
Marcin Kacprzak
Nowoczesne metody leczenia recesji dziąseł – przegląd piśmiennictwa
New methods of gingival recession treatment – a literature review
z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska
Recesje dziąseł stanowią powszechny problem w praktyce periodontologicznej. Termin ten pojawił się w literaturze już w połowie lat pięćdziesiątych. Termin recesja dziąsła oznacza obnażenie powierzchni korzenia zęba w wyniku utraty tkanek przyzębia brzeżnego, czyli ozębnej i kości wyrostka zębodołowego. Etiologia tej patologii układu śluzówkowo-dziąsłowego nie jest do końca wyjaśniona. Do czynników predysponujących niewątpliwie należą:
1. Płytka nazębna.
2. Uraz zgryzowy.
3. Niewłaściwa metoda szczotkowania zębów.
4. Niewłaściwe uzupełnienia protetyczne.
5. Kontakt zęba z tkankami miękkimi przeciwstawnego łuku.
Najwszechstronniejszy podział recesji dziąseł, został wprowadzony przez Millera. Z podziałem tym związane jest także planowanie i rokowanie co do pomyślności zabiegu chirurgicznego. Klasa I w skali Millera określa recesje nie przekraczające linii śluzówkowo-dziąsłowej, przy których nie występuje ubytek tkanek w przestrzeniach międzyzębowych. Klasa II obejmuje recesje przekraczające linię śluzówkowo-dziąsłową, bez ubytku tkanek w przestrzeniach międzyzębowych. Klasa III to recesje przekraczające linię śluzówkowo-dziąsłową, wraz z ubytkiem tkanek miękkich lub kości w przestrzeniach miedzyzębowych. Klasa IV – recesje przekraczają linię śluzówkowo-dziąsłową, a dodatkowo powikłane są rozległym zniszczeniem tkanek. O ile w przypadku recesji klasy I i II można spodziewać się całkowitego przykrycia obnażonych powierzchni korzeni, to w przypadku klasy III jest to tylko możliwe częściowo, natomiast w przypadku klasy IV rokowanie jest wątpliwe. Miller w swojej klasyfikacji uwzględnia niezwykle ważną rolę brodawki międzyzębowej oraz stanu tkanki kostnej przylegającej do ubytku (8).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Amarante S.E. et al.: Coronally positioned Flap Procedures With or Without a Bioabsorbable Membrane in the Treatment of Human Gingival Recession., J.Peridontol, 2000,71, 6, 989-998. 2. Burns W.T. et al.: Gingival Recession Treatment Using a Bilayer Collagen Membrane., J. Periodontol, 2000, 71, 8, 1348-1352. 3. Casati M.Z. et al.: Guided Tissue Regeneration With a Bioabsorbable Polylactic Acid Membrane in Gingival Reccesions. A Histometric Study in Dogs.; J. Periodontol, 2000, 71, 2, 238-248. 4. Jepsen S. et al.: Evaluation of a new Bioabsorbable Barrier for Recession Therapy: A Feasibility Study,; J. Periodontol, 2000, 71, 9, 1433-1440. 5. Pini – Prato G. et al.: Guided Tissue Regeneration versus Mucogingival Surgery in the Treatment of Human Buccal Recessions.; J. Periodontol, 1996, 67, 1216-1223. 6. Rosetti E. et al.: Treatment of Gingival Recession: Comparative Study Between Subepithelial Connective Tissue Graft and Guided Tissue Regeneration.; J. Periodontol, 2000, 71, 9, 1441-447. 7. Tatakis D.N., Trombelli L.: Gingival Recesion Treatment: Guided Tissue Regeneration With Bioabsorbable Membrane Versus Connective Tissue Graft.; J. Periodontol, 2000, 71,2, 299-306. 8. Tinti C., Vincenzi G.: The Treatment of Gingival Recession With Guided Tissue Regeneration Procedures By Means of Gore – Tex Membranes.; Quintessence Int., 1990, 6, 465-468. 9. Tinti C. et al.: Guided Tissue Rgeneration In The Treatment Of Human Facial Recession. A 12 – Case Report.; J. Periodontol, 1992, 71, 2, 554-560.
Nowa Stomatologia 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia