Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2004, s. 116
Rafał Koba, Krzysztof Denis
Analiza wyników leczenia ostrych stanów zagrożenia życia u dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego w warunkach oddziału intensywnej terapii dziecięcej*
Opiekun pracy: dr n. med. Kamila Gumprecht
Opiekun koła: dr hab. n. med. Janusz Bursa
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Bursa
STRESZCZENIE
U dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego leczonych agresywną chemioterapią mogą wystąpić stany zagrożenia życia wymagającego leczenia w warunkach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Celem badania była ocena skuteczności leczenia w warunkach OITDz dzieci z chorobami układu krwiotwórczego, u których wystąpił stan zagrożenia życia w trakcie chemioterapii.
Porównano także ogólną ilość pacjentów z rozpoznaniem chorób układu krwiotwórczego do wszystkich pacjentów przyjętych do OITDz. Przeanalizowano częstość zgonów w porównywanych grupach.
METODYKA
Badaniem retrospektywnym objęto heterogenną grupę 42 dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, leczonych 46 razy w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Ś.A.M. w okresie od 01.1997r do 12.2002r.
Niektóre dzieci były leczone w OITDz więcej niż jeden raz. W ocenie wyników leczenia uwzględniono wybrane czynniki kliniczne i demograficzne takie jak: płeć, wiek, rozpoznaną chorobę nowotworową układu krwiotwórczego, rodzaj rozpoznania zagrażającego życiu, czas hospitalizacji. Skuteczność leczenia oceniano tylko do momentu wypisania z Kliniki Intensywnej Terapii Dziecięcej do oddziału macierzystego.
PODSUMOWANIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 3/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria