Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 5/1999
Zofia Rajtar-Leontiew, Zofia Konarska, Teresa Wernik1
Ropne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków
Bacterial meningitis in neonates
z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
1z Pracowni Bakteriologicznej Laboratorium PSK nr 3 Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Pracowni: mgr Teresa Wernik
Ropne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków (RBZO) jest zawsze chorobą ostrą, ciężką, zagrażającą życiu, niosącą często z sobą różnorodne bezpośrednie i/lub odległe powikłania. RBZO zwykle jest wyrazem posocznicy jako jedyne lub jedno z wielu jej ognisk u noworodka. Bakteriemia poprzedzająca lokalizację choroby, lub występująca w czasie rozwoju i trwania posocznicy, nie zawsze może być wykazana i udowodniona mikrobiologicznie. Składa się na to szereg uwarunkowań począwszy od krótkotrwałej tylko obecności bakterii we krwi, poprzez trudności z pobraniem odpowiedniej objętości materiału do badania i często w tej grupie wieku, już na początku choroby podanie antybiotyku. Wczesne leczenie noworodków, jeszcze przed ustaleniem etiologicznego rozpoznania, ma uzasadnienie w zwykle gwałtownym u nich przebiegu każdej infekcyjnej choroby i szybkim następowaniu po sobie trudnych do odwrócenia lub nieodwracalnych kolejnych faz posocznicy jak: wstrząs wrażliwy na leczenie, oporny na leki i stosowane płyny i uszkodzenia wielonarządowe (SIRS), które charakteryzuje niedomoga oddechowa, bezmocz, ostra niewydolność wątroby, zaburzenia świadomości i DIC. Dlatego u noworodków, szczególnie w pierwszych 2 tygodniach życia przy podejrzeniu posocznicy, już na podstawie takich objawów wstępnych jak hiper- lub hipotermia, tachykardia, tachypnoe, leukocytoza lub leukopenia i zaburzenie wzajemnego stosunku leukocytów (postaci niedojrzałych do ogólnej liczby granulocytów) istnieją wskazania do wykonania punkcji lędźwiowej, zbadania płynu mózgowo-rdzeniowego i pobrania krwi na posiew, ewentualnie również innego biologicznego materiału dostępnego do badania.
W Klinice Patologii Noworodka w okresie ostatnich 11 lat (1988-1998) ropne bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych rozpoznano u 50 noworodków, co stanowiło 2,56 wszystkich tu leczonych pacjentów. Etiologię tych RBZO u noworodków w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Etiologia ropnych, bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u noworodków.
DrobnoustrójRokSuma%
19881989199019911992199319941995199619971998
C. albicans11 21      516,1
L. monocytogenes     1 21  412,9
S. agalactiae      1 11 39,7
P. aeruginosa    1 2    39,7
S. marcescens  1 11     39,7
K. pneumoniae      2   139,7
P. mirabilis   11      26,4
E. cloacae 1   1     26,4
N. meningitidis1         126,4
E. coli      1    13,2
S. aureus     1     13,2
C. freundi    1      13,2
Streptococcus sp.       1   13,2
Razem2213546321231100,0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dzierżanowska D., Łopaciuk U.: Posocznica i bakteriologiczne badanie krwi. Med. Prakt. (supl. 5), 1998, 3-9. 2. Feigin R. et al.: Diagnosis and management of meningitis. Pediatr. Infect. Dis. J. 1992, 11, 9:785-814. 3. Greenberg D. et al.: A prospective study of neonatal sepsis and meningitis in Southern Israel. Pediatr. Infect. Dis. J. 1997, 16:768-73. 4. Grzybowska W., Tyski S.: Etiologia bakteryjnych zakażeń OUN w Polsce. Mater. Nauk. XXIII Zjazdu Pol. Tow. Mikrob. Łódź 1996. 5. Hoppe J.: Racjonalna antybiotykoterapia u dzieci leczonych w szpitalu. Med. Prakt. 1997, 9:115-137. 6. Konior R.: Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci – zmieniająca się etiologia i postępy w leczeniu. Med. Prakt. 1997, 5:111-116. 7. Marodi L.: Local and systemic host defense mechanismus against Candida: immunopathology of candidal infections. Pediatr. Infect. Dis. J. 1997, 16, 8:795-801. 8. Pietrzyk J.: Posocznica i wstrząs septyczny u dzieci. Med. Prakt. (supl. 5), 1998, 10-16. 9. Sundaresan R., Sheagren J.: Współczesne pojmowanie i leczenie posocznicy. Wektory Med. 1998, 1:35-45. 10. Wainer S. et al.: Prospective study of fluconazole therapy in systemic neonatal fungal infection. Pediatr Infect. Dis. J. 1997, 16, 8:763-67. 11. Wubbel L., McCravken G.: Postępowanie w bakteryjnym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Pediatrics in Review (wyd. polskie), 1998, 2, 4:12.
Nowa Pediatria 5/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria