Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 5/1999
Jerzy Ziołkowski, Anna Zawadzka-Krajewska, Krystyna Ceglecka-Tomaszewska, Maria Dobkowska1
Gruźlica ucha u 2,5-miesięcznego niemowlęcia wrodzona czy nabyta?
Tuberculosis of the ear in 2,5 month old infant congenital or acquired?
z Kliniki Pneumonologii, Chorób Alergicznych i Hematologii I Katedry Pediatrii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Danuta Chmielewska-Szewczyk
1 z Konsultacyjnego Gabinetu Laryngologicznego przy PSK nr. 3 im. W. Szenajcha w Warszawie
Kierownik Gabinetu: lek.med. Maria Dobkowska
WSTĘP
Według ostatnich danych Instytutu Gruźlicy pozapłucna gruźlica u dzieci 0-14 lat stanowi w Polsce 11% wszystkich rejestrowanych przypadków gruźlicy. U młodzieży i dorosłych odsetek ten wynosi około 5% (3, 5, 6).
Rozpoznanie gruźlicy u dzieci nie jest łatwe w ogóle, a postacie pozapłucne tej choroby nastręczają jeszcze więcej trudności. Składa się na to wiele czynników, między innymi brak charakterystycznych objawów klinicznych, trudności w bakteriologicznym potwierdzeniu rozpoznania oraz zmniejszająca się wśród lekarzy świadomość zagrożenia gruźlicą (2, 4). Jest to spowodowane niewielką liczbą zachorowań na gruźlicę wśród dzieci (2, 3, 4, 6). W Polsce w 1997 roku zarejestrowano 161 przypadków (wskaźnik zachorowalności 1,9) (6). Niezwykle rzadką postacią jest gruźlica wrodzona; rozpoznanie jej nawet przed erą leków przeciwprątkowych należało do rzadkości, jednak należy pamiętać, że w każdym przypadku rozsianej gruźlicy rozpoznanej u matki, należy brać pod uwagę możliwość takiego rozpoznania (2, 3).
Obserwowana u naszego 2-miesięcznego pacjenta gruźlica ucha jest dowodem jak trudno jednoznacznie ustalić rozpoznanie.
PRZYPADEK
G.M. historia choroby nr. C649/3514
2,5-miesięczne niemowlę zostało przyjęte do Kliniki z powodu przewlekającego się stanu zapalnego ucha lewego, z powiększeniem węzłów chłonnych okolicy przedusznej i kąta żuchwy po stronie lewej. Dziecko z CII, PII przedwczesnego, 27 Hbd, rozwiązanego cięciem cesarskim. W czasie ostatnich tygodni ciąży matka czuła się źle, gorączkowała. Z tego powodu otrzymywała antybiotyki bez efektu terapeutycznego. Noworodek nie był szczepiony BCG po urodzeniu.
Bezpośrednio po urodzeniu dziecko przeniesiono do Oddziału Patologii Noworodka, gdzie leczony był antybiotykami z powodu zapalenia płuc potwierdzonego badaniem radiologicznym. W czasie dalszej hospitalizacji w Szpitalu Rejonowym, w wieku 2 miesięcy u dziecka stwierdzono obrzęk okolicy przedusznej lewej i poniżej kąta żuchwy oraz skąpy wyciek z ucha lewego. Obserwowane zmiany leczono antybiotykami bez wyraźnej poprawy. Ze względu na rozpoznanie gruźlicy prosówkowatej u matki, wykonano u dziecka OT – MtRt23- „0” mm, a następnie biopsję powiększonego węzła chłonnego okolicy podżuchwowej. W badaniu histopatologicznym utkanie węzła miało charakter nieswoistego stanu zapalnego. Dziecko przeniesiono do Oddziału Laryngologicznego Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Warszawie przy ul. Niekłańskiej z rozpoznaniem przewlekłego ropnego zapalenia ucha lewego. W czasie czterodniowej hospitalizacji pobrano popłuczyny żołądkowe i wymaz z ucha w kierunku gruźlicy. W preparatach bezpośrednich z ucha i popłuczyn żołądkowych stwierdzono prątki kwasooporne i z podejrzeniem gruźlicy przeniesiono dziecko do naszej Kliniki.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Cantwell M.F.: Brief report: congenital tuberculosis, New Engl. J. Med. 1994, 330, 1051-1054. 2. Ceglecka-Tomaszewska K.: Gruźlica u dzieci, PZWL 1996, 112-129. 3. Elaine A.: Tuberculosis in infancy in the 1990s, Pediatric Clinics of North America 1995, 40, 5:1087-1103. 4. Maziarska D.: Najczęstsze postacie gruźlicy poza płucnej, Klinika 1995, 1:33-38. 5. Reider H.L.: Epidemiology of tuberculosis in Europe, The European Respiratory Journal. 8, 20, Sep. 1995, 620-632. 6. Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 1997 roku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa 1998.
Nowa Pediatria 5/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria