Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 33-35
Józef Ryżko, Jerzy Socha
Organizacja opieki specjalistycznej w zakresie gastroenterologii w Polsce
The organisation of specialised health care in gastroenterology in Poland
z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia IP CZD
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jerzy Socha
Streszczenie
In the work the principles of therapeutic and diagnosis process in paediatric gastroenterology in Poland are presented. Three-level specialistic health care system both in outpatient and hospital health care, the goal of which is to help in the decision making process, and not only prevent serious treatment failures but also to optimise the costs of health care is discussed.
Celem poprawy opieki medycznej, obok szkolenia personelu, dąży się do opracowania racjonalnych zasad postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Postępowanie to ma na celu m.in. wspomagać proces podejmowania decyzji, zabezpieczać przed prawnymi następstwami niepowodzeń terapeutycznych, a także zoptymalizować koszty związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Dla osiągnięcia tych celów niezbędne jest opracowanie pewnej stratyfikacji poziomów opieki specjalistycznej dostosowując do nich bazę lokalową, wyposażenie sprzętowe, jak i przygotowanie fachowe personelu. Przedstawiany model zakłada trójstopniową formułę opieki specjalistycznej. Pewne elementy tej opieki wykonywane są już na szczeblu opieki podstawowej, np. leczenie chorób infekcyjnych u chorych będących pod opieką ośrodków specjalistycznych, wykonywanie koniecznych badań podstawowych, powtarzanie leków. Właściwa opieka specjalistyczna rozpoczyna się na poziomie szpitala wojewódzkiego, gdzie sprawuje ją personel bądź z ukończoną specjalizacją, bądź specjalizujący się w gastroenterologii. Ośrodki te wyposażone są w pewien asortyment sprzętu specjalistycznego (kapsułki biopsyjne, gastroskopy). Znajdująca się w nich baza łóżkowa i poradnie pozwalają na leczenie szeregu schorzeń układu pokarmowego. Ostatnim szczeblem jest opieka wysokospecjalistyczna, sprawowana przez ośrodki akademickie, wyposażone w pełen asortyment aparatury specjalistycznej, posiadające już kliniki lub oddziały gastroenterologiczne. Opiekę sprawuje personel z ukończoną specjalizacją z zakresu gastroenterologii. Ośrodki te służą pomocą, w zakresie diagnostyki i terapii, dla całych regionów lub nawet ponadregionalną.
Taka organizacja opieki gastroenterologicznej pozwala na racjonalne wykorzystanie aparatury specjalistycznej oraz umiejętności fachowych personelu, często wyszkolonego w ośrodkach zagranicznych. Z drugiej strony liczba wykonywanych procedur specjalistycznych w ośrodkach tych pozwoli na utrzymanie biegłości w ich wykonywaniu, co nie jest obojętne dla jakości usług.
Poniżej przedstawiamy schemat trójstopniowej opieki specjalistycznej zarówno w lecznictwie otwartym, jak i zamkniętym.
Ryc. 1. Schemat opieki gastroenterologicznej w Polsce.
ORGANIZACJA I ZADANIA LECZNICTWA OTWARTEGO
1. Lekarz opieki podstawowej (pediatra lub rodzinny).
Profilaktyka:
a) porady w zakresie żywienia dziecka zdrowego;
b) profilaktyka:
– badania okresowe i bilanse zdrowia, w tym ocena
– stanu odżywienia,
– szczepienia ochronne, w tym przeciw HBV.
Leczenie:
a) zespoły chorobowe o ostrym przebiegu:
– biegunki infekcyjne;
b) próba leczenia najczęstszych zaburzeń u dzieci:
– bóle brzucha,
– zaparcia stolca,
– wymioty;
c) udzielanie pierwszej pomocy np.:
– w krwawieniach,
– w zatruciach,
2. Poradnia konsultacyjna pediatryczna (ZOZ, powiat, gmina):
– konsultacje niektórych zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (np. bóle brzucha, nawracające biegunki). Bazę szpitalną stanowią łóżka ogólnopediatryczne na oddziale dziecięcym (biegunki, zatrucia, wymioty, bóle brzucha, wstępne leczenie i przygotowanie do transportu w trudniejszych przypadkach, np. w krwotokach).
3. Poradnie gastroenterologiczne (województwa, powiaty grodzkie):
– zespoły złego wchłaniania,
– kontynuacja leczenia chorób przewlekłych (nieswoiste zapalenie jelit, przewlekłe zapalenia wątroby, choroba wrzodowa).
Zakres badań: biopsja jelita cienkiego, rektoskopia, USG, RTG, w niektórych województwach gastroskopia i koloskopia.
Bazę łóżkową stanowią łóżka gastroenterologiczne lub ogólnopediatryczne w oddziałach dziecięcych oraz oddziałach biegunkowych i/lub zakaźnych (dla dzieci z HBV).
4. Poradnie przykliniczne, przy klinikach dziecięcych akademii medycznych:
– Konsultacje dzieci kierowanych przez wojewódzkie poradnie gastroenterologiczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria