Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2000, s. 40-41
Franciszek Iwańczak
50-lecie II Katedry i Kliniki Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Fifty years of the II Pediatric Clinic Medical Academy in Wrocław
z II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Franciszek Iwańczak
Streszczenie
In the work the history of 2nd Clinic of Pediatrics in Wrocław is presented, amin directions of scientific research and the achivemens of last 50 years.
W 1950 roku, na bazie I Kliniki Pediatrycznej kierowanej przez prof. dr. hab. H. Hirszfeldową, została powołana II Katedra i Klinika Pediatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Pierwszym kierownikiem Kliniki została prof. dr Maria Prokopowicz-Wierzbowska. Prof. dr H. Hirszfeldowa umożliwiła prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej i usługowej na terenie I Kliniki Pediatrycznej, gdzie równocześnie młoda kadra lekarzy mogła szkolić się i podwyższać swoje umiejętności zawodowe.
Pierwszymi współpracownikami prof. dr M. Wierzbowskiej byli – adiunkt dr med. Zygmunt Tesarz, asystenci: dr Halina Jaworska, lek. Irena Kaszubska-Polkowska oraz przełożona pielęgniarek Danuta Miszczyszyn.
Jednocześnie podjęto decyzję odbudowy zniszczonych przez działania wojenne dawnych budynków kliniki dziecięcej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52. Pierwsze 5 lat działalności Katedry to ciężki trud budowy, który dźwigała prof. M. Wierzbowska przy pomocy swoich najbliższych współpracowników, których liczba stopniowo zwiększała się. Nominację na asystentów otrzymali w tym okresie: lek. lek.: Z. Heimrath, Z. Smykowa, A. Balcar-Boroń, Z. Morawska, J. Ostrowska-Skóra, A. Schreiber, U. Kutarba-Pietras. Kierownikiem laboratorium została mgr Maria Sobolewska, a następnie mgr Izabela Puziewicz. Pierwszą kadrę pielęgniarek stanowiły absolwentki Szkoły Piastunek.
15 lipca 1955 roku do wyremontowanych i odbudowanych pomieszczeń Kliniki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 50/52 zostały przyjęte pierwsze chore dzieci. W 4 budynkach znalazły pomieszczenia oddziały, poradnie przykliniczne, ambulatorium, laboratorium, pracownia rtg, sala wykładowa, kuchnia mleczna i ogólna. Jeden oddział wyposażony w salę operacyjną początkowo spełniał rolę oddziału laryngologicznego dla dzieci, następnie oddziału chirurgii dziecięcej, który w czasie powstania Oddziału Pediatrycznego został wydzielony jako Klinika Chirurgii Dziecięcej. Ich kierownikami byli dr R. Kostołowski i dr A. Michejda (ryc. 1).
Ryc. 1. Główny budynek II Kliniki Pediatrii.
Wszystkie wymienione pomieszczenia przewidziane były dla 130 chorych dzieci.
W klinice zostali zatrudnieni dalsi asystenci: lek. lek.: E. Bohdanowicz, J. Bogusławska-Jaworska, M. Barański, M. Wytrychowski, F. Iwańczak.
26 lutego 1964 roku nagle w czasie wykładu dla studentów zmarła prof. dr hab. med. Maria Wierzbowska. Odeszła od nas tak jak zawsze sobie tego życzyła – w pełni sił twórczych, bez przewlekłej choroby, w czasie której mogłaby być dla kogoś ciężarem. Po Jej śmierci, kierownikiem II Katedry i Kliniki Pediatrii została doc. dr med. Wanda Klinowska, długoletni pracownik I Kliniki Pediatrii.
Działalność naukowa kliniki skupiała się głównie wokół następujących problemów: nefrologii, reumatologii, hematologii, zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem bloków enzymatycznych i metabolizmu krwinek czerwonych, kardiologii dziecięcej i zastosowania badań wektokardiograficznych oraz pediatrii społecznej.
Inicjatorem badań naukowych w chorobach nerek u dzieci była prof. dr med. M. Wierzbowska, która zagadnieniom nerczycy lipidowej poświęciła wiele lat swojej pracy, inspirując również zainteresowanie problemami chorób nerek u dzieci swoich asystentów. Prof. dr med. M. Wierzbowska przedstawiła własne poglądy na zagadnienie patomechanizmu nerczycy lipidowej u dzieci, podkreślając rolę procesów autoimmunizacyjnych. Była zwolenniczką poglądu, że zaburzenia biochemiczne w nerczycy są konsekwencją zmian toczących się w nerkach. Dyskusja nad tym problemem dała początek badaniom nad zaburzeniami gospodarki białkowej, tłuszczowej, wodno-elektrolitowej u dzieci z nerczycą i innymi chorobami nerek realizowanymi przez asystentów kliniki. Badania te były kontynuowane i rozszerzane przez zespół prof. dr hab. med. W. Klinowskiej. Prowadzono także badania u dzieci z chorobami hematologicznymi, metabolicznymi, zaburzeniami odżywiania, badania nad gospodarką węglowodanową oraz badania wektokardiograficzne serca u dzieci. Została zwiększona liczba łóżek klinicznych, powstały nowe poradnie specjalistyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Pediatria 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria