Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2001, s. 11-12
Andrzej Koczyński¹, Zofia Rajtar-Leontiew²
Nadnercza w obrazowaniu diagnostycznym u dzieci
Adrenals during the diagnostic visualising procedure in children
¹ z Zakładu Radiologii i Ultrasonografii Szpitala Klinicznego im. prof. Władysława Szenajcha w Warszawie
Kierownik Działu: dr med. Andrzej Koczyński
² z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
Adrenals are not visible on the normal x-ray plain films of abdomen. Calcifications as a result of pathological procedure facilitate to localize them. Visualisation of adrenals is possible by using such methods as the ultrasound, CT and angiography.
Nadnercza położone są w przestrzeni zaotrzewnowej, stycznie do górnych biegunów nerek. Będąc częścią gruczołowego ogniwa w zamkniętym układzie hormonalnym wydzielania wewnętrznego znajdują się w cybernetycznej zależności sprzężeń zwrotnych. Nadnercza stanowią anatomiczną całość złożoną z dwóch części różniących się pochodzeniem w rozwoju embrionalnym oraz zróżnicowaną i ściśle określoną czynnością. Część korowa pochodzenia mezodermalnego stanowi 80% masy gruczołu, część rdzeniowa pochodzenia ektodermalnego – 20%. Warstwa kłębkowa kory jest związana z gospodarką mineralną ustroju, a warstwa pasmowata i siateczkowata z przemianami metabolicznymi. Część rdzeniowa związana z układem współczulnym spełnia rolę układu alarmowego ustroju.
Czynność nadnerczy może być oceniana badaniami biochemicznymi, natomiast ich morfologia badaniami obrazowymi.
Obrazy morfologiczne prawidłowych nadnerczy wykazują dość znaczne zróżnicowanie, z zaznaczeniem przewagi określonej strony ciała (6): nadnercze prawe najczęściej przedstawia się jako formacja linearna (w 87%) lub V podobna (w 52%), zaś lewe jako formacja V podobna (w 60%) lub deltokształtna (w 32%). Ukształtowanie trójkątne, widoczne częściej po stronie lewej, występuje rzadko, bo od 3-9%.
Artykuł pt. „Wylewy krwi do nadnerczy u noworodków” zamieszczony w dwumiesięczniku Nowa Pediatria (45) i jednocześnie wyrażone w nim zaproszenie do dyskusji, stanowi powód do przedstawienia własnych obserwacji dotyczących obrazowej patomorfologii nadnerczy u dzieci. Celem tej pracy jest przedstawienie obrazu prawidłowych i patologicznych nadnerczy u dzieci.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Craig M.: Pomiary w ultrasonografii. Wyd. MAKed, Gdańsk, 1995, 66-72. 2. Dobrinski W.: Nadnercza. Diagnostyka Ultrasonograficzna. Urban i Partner, Wrocław, 1996, 219-224. 3. Keats T., Lusted L.: Atlas Roentgenographic Measurment. Year Book Medical Publishers, Inc., Chicago, 1985, 368-369. 4. Marciński A.: Badanie układu moczowego i nadnerczy. Ultrasonografia pediatryczna. PZWL, Warszawa 1994. 5. Rajtar-Leontiew Z., Kuszyk R.: Wylewy krwi do nadnerczy u noworodków. Nowa Pediatria, 1999, 2, 12:37-41. 6. Wegener O.: Ganzkorper-Computertomographie. Schering AG, Berlin, 1985, 82, 72:00-82.
Nowa Pediatria 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria