Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2001, s. 33-38
Alina Dobrzańska, Bronisława Tymolewska-Niebuda, Katarzyna Lesińska
Rola żywienia w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy u dzieci i młodzieży*
The role of nutrition in prevention and treatment of osteoporosis in children and youth
z Katedry Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej SGGW w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Janusz Keller
Streszczenie
The model daily rations for children and youth in the age of 4 to 25 years of age were elaborated. The energy and nutritional value of daily rations was determined according to the national recommendations. The relation of calcium and phosphor was also established in nutrition according to the recommendations.
WSTĘP
W zapobieganiu i leczeniu osteoporozy ważnym jest właściwe żywienie z codziennym udziałem produktów żywnościowych będących źródłem związków wapnia oraz okresowe stosowanie witaminy D lub jej metabolitów, które zwiększają wchłanianie wapnia z przewodu pokarmowego. Głównym sposobem pobrania wapnia jest wzrost konsumpcji mleka i jego przetworów (tab. 1). Przyswajanie wapnia z mleka dochodzi do 80%, podczas gdy przyswajanie wapnia z warzyw, czy produktów zbożowych jest ograniczone wskutek obecności błonnika pokarmowego, kwasu szczawiowego oraz związków fitynowych.
Tabela 1. przedstawia ilości produktów mlecznych, które należy spożyć aby pokryć dzienne zapotrzebowanie na wapń.
Produkty mleczneZawartość Ca w gWartość energet. w kcal.
2 szklanki mleka 0,5% tłuszczu0,48154
175 g jogurtu owocowego z mleka odtłuszczonego 0,24133
20 g sera Gouda0,1661
50 g sera twarogowego chudego0,1235
Suma:1,0383
W każdym okresie życia, a szczególnie dziecięcym i młodzieńczym żywienie musi być urozmaicone, złożone z produktów będących źródłem pełnowartościowego białka, tłuszczów, węglowodanów, składników mineralnych i witamin, których udział w pożywieniu powinien być zgodny z zalecanymi normami.
CEL I ZAKRES PRACY
Celem niniejszej pracy były propozycje 3-dniowych, modelowych jadłospisów dla 10 grup dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 25 lat zgodnie z zaleceniami norm krajowych (4), dzienne racje pokarmowe opracowano oddzielnie dla dziewcząt i chłopców powyżej 10 roku życia. W jadłospisach dokonano podziału dziennych racji pokarmowych na pięć posiłków w ciągu dnia (tab. 2).
Tabela 2. przedstawia procentowy rozdział całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki.
Rodzaj posiłkuRozdział zapotrzebowania energii w %
I śniadanie 
II śniadanie 
Obiad 
Podwieczorek 
Kolacja
25-30% 
5-10% 
30-35% 
5-10% 
15-20%
Źródłem energii w pożywieniu są w 10-15% białka, tłuszcze dostarczają 25-30% energii, natomiast z węglowodanów powinno pochodzić nie mniej niż 50-65% całkowitej energii dziennej racji pokarmowej. Powinny to być głównie węglowodany złożone (skrobiowe), węglowodany proste jak sacharoza (cukier) mogą dostarczać nie więcej niż 10% energii pożywienia.
Zalecane spożycie energii i składników odżywczych jest zróżnicowane i zależy od wieku, płci oraz aktywności fizycznej. Normy żywienia dla ludności Polski opracowane w 1994 r. przez Ziemlańskiego i wsp. (4) ustalone są na dwóch poziomach: bezpiecznego spożycia i zalecanego spożycia.
U dzieci i młodzieży w celu zapobiegania niedoborom energii i składników pokarmowych stosujemy normy na poziomie zalecanego spożycia.
Zachowano należny stosunek wapnia do fosforu, który stanowi istotny warunek prawidłowej gospodarki wapniowo-fosforowej.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Łoś-Kuczera M.: Produkty spożywcze, skład i wartość odżywcza. IŻŻ. Warszawa, 1990. 2. Nadolna I. i wsp.: Potrawy, skład i wartość odżywcza. IŻŻ, Warszawa, 1994. 3. Szponar L.: Żywienie w osteoporozie. Terapia 1997,10, 28. 4. Ziemlański S. i wsp.: Normy Żywienia dla ludności w Polsce. Normy żywienia dla ludności w Polsce. Żywienie człowieka i metabolizm. 1994, 21, 4.
Nowa Pediatria 1/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria